Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.868

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.