Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.861

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511, 528, 643 i 741) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b.