Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.36.202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1960 r.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.