Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.294.1734

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.