Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.32.275

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2005 r.
§  2. Przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w słupskiej specjalnej strefie ekonomicznej, wartość dotychczas poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczą według sposobu określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.