Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.693

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1921 r.
§  3. Postępowanie administracyjno-karne odbywa się na mocy przepisów zawartych w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1920 r. o wyznaczeniu kar i o postępowaniu administracyjno-karnem (Dz. Urz. z. t. p. i e. № 4, poz. 30 i 31).