Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.241

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1950 r.