Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1974 r.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.