[Lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - jawność, organ prowadzący] - Art. 31. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - jawność, organ prowadzący] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  31.  [Lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - jawność, organ prowadzący]
1. 
Listę prowadzi minister.
2. 
Lista jest jawna.