[Kolejność rozpatrywania wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 24.... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Kolejność rozpatrywania wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  24.  [Kolejność rozpatrywania wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

O kolejności rozpatrywania wniosków o wpis decydują data i godzina wpłynięcia wniosku o wpis.