[Adresat wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 20. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Adresat wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  20.  [Adresat wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

Wnioski o wpis składa się do ministra.