[Dołączenie tłumaczeń dokumentów do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Dołączenie tłumaczeń dokumentów do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  18.  [Dołączenie tłumaczeń dokumentów do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wpis zostały sporządzone w języku obcym, do wniosku o wpis dołącza się także ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.