Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  3.
1. Sprawy objęte zakresom działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa przechodzą do właściwości Ministra Kultury i Sztuki.
2. Uprawnienia Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa wynikające z dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa (Dz. U. Nr 41, poz. 309) przechodzą do zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki.