Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.893 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  3. 
1.  Wyróżnień udziela się policjantom w sposób uroczysty.
2.  Wyróżnienie ogłasza się w rozkazie personalnym. W rozkazie personalnym podaje się stopień, nazwisko, imię i stanowisko służbowe wyróżnionego, rodzaj wyróżnienia oraz uzasadnienie jego udzielenia.
3.  Przełożony udzielający wyróżnienia może podać do wiadomości policjantom i pracownikom Policji rozkaz personalny o wyróżnieniu.