Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  17.  Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w § 13 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15.