Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 14 października 2020 r.
Art.  31w.  520 [Powierzenie innej jednostce sektora finansów publicznych realizacji zadań związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń i pożyczkami dla mikroprzedsiębiorców]

 W przypadku braku możliwości realizacji zadań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc-15zze lub art. 15zze2, spowodowanej wystąpieniem COVID-19, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, powierzyć je do realizacji innej jednostce sektora finansów publicznych.

520 Art. 31v:

- dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 77 pkt 59 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.