Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1217

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.
§  18. 
1.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza koniec egzaminu testowego.
2.  Po ogłoszeniu końca egzaminu testowego osoby zdające odkładają książeczki i karty testowe. Następnie pozostają na miejscach do momentu zebrania wszystkich książeczek i kart testowych przez przedstawicieli CEM lub członków zespołu egzaminacyjnego, po czym opuszczają salę.
3.  W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu osoba zdająca przekazuje książeczkę testową i kartę testową członkowi zespołu egzaminacyjnego albo jej Przewodniczącemu. Osoba ta nie może ponownie wejść na salę egzaminacyjną.