Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.59.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
Artykuł  10.
1. Otwarte wody podlegają ochronie niedzielnej, trwającej od 9-ej do 18-ej godziny. Dozwolony jest jednak w tym czasie, połów na ręczną wędkę; również mogą pozostawać w wodzie narzędzia cichego połowu (t. zn. takie narzędzia, których się nie ciągnie ani nie suwa, jak np. słępy, więcierze, sporządzone ze szpagatu, drutu, wikliny i t. p.).
2. Otwarte wody podlegają poza tem po porozumieniu obustronnych władz II instancji ochronie wiosennej lub zimowej:
a) ochrona wiosenna trwa od 15 kwietnia do 15 czerwca. W tym czasie zakazane jest wykonywanie rybołówstwa z wyjątkiem połowu ryb zapomocą narzędzi cichego połowu (porównaj ust. 1) i połowu na wędkę ręczną;
b) ochrona zimowa trwa 8 tygodni w miesiącach od października do stycznia. W tym okresie zakazane jest wszelkie wykonywanie rybołówstwa. W sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia tej ochrony porozumieją się ze sobą również władze administracyjne II instancji.
3. Na otwartych wodach granicznych mogą władze administracyjne II instancji po wzajemnem porozumieniu ustanawiać w razie potrzeby specjalne czasy ochrony gatunków dla następujących ryb:
a) dla łososia, troci i pstrąga strumiennego od 1 października do 31 grudnia,
b) dla siei jeziorowej i sielawy od 1 listopada do 31 grudnia,
c) dla lipienia od 1 marca do 30 kwietnia,
d) dla raka rzecznego od 1 listopada do 31 maja.