Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.112 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.
§  3.  Wsparcie jest udzielane w następujących sektorach hodowlanych, o których mowa w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 2015/1853:
1) mleka i przetworów mlecznych;
2) wieprzowiny.