Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  3. Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.