Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.