Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1528

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2012 r.
§  3. Przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy.