Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  15. Przed rozpoczęciem egzaminu sekretarz komisji sprawdza tożsamość funkcjonariuszy przystępujących do egzaminu.