Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  10. Szkolenia specjalistyczne są prowadzone na podstawie programów szkoleniowych przygotowywanych w komórce organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, właściwej do spraw szkoleń funkcjonariuszy, zwanej dalej "komórką szkoleniową", i zatwierdzonych przez Szefa Służby Celnej.