Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2162 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Art.  14.  [Przepis derogacyjny]

W zakresie uregulowanym ustawą tracą moc przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. poz. 440, z 1992 r. poz. 85 oraz z 1993 r. poz. 181).