Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.89.412

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1995 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.