Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.89.412

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1995 r.
§  2. Jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, których akcje lub udziały zostaną wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, są spółki wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.