§ 1. - Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 29 maja 2024 r.
§  1. 
Ustala się ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia.