Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.181

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2012 r.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.