Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.9.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1951 r.
Art.  2. 

Mocarstwa układające się ograniczą, z uwzględnieniem różnic swych warunków handlowych, ilość miast, portów i innych miejsc, przez które będzie dozwolony wywóz i wwóz surowego opjum.