Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.9.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1951 r.
Art.  14. 

Mocarstwa układające się zastosują prawa i przepisy, dotyczące wyrobu, wwozu, sprzedaży i wywozu morfiny, kokainy i ich soli:

a) do opjum lekarskiego;
b) do wszystkich przetworów (oficynalnych i nieoficynalnych, włączając w to środki, zwane anti-opium), zawierających więcej niż 0,2% morfiny lub więcej niż 0,1% kokainy;
c) do heroiny, jej soli i przetworów, zawierających więcej, niż 0,1% heroiny;
d) do wszystkich nowych pochodnych morfiny, kokainy i ich soli lub wszelkich innych alkaloidów opjum, które na podstawie badań naukowych ogólnie uznanych, mogłyby być uważane jako prowadzące do analogicznych nadużyć i wywołujące takie same skutki szkodliwe.