[Warunki uznania eksportowanego produktu lub usługi za krajowe] - Art. 6a. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Warunki uznania eksportowanego produktu lub usługi za krajowe] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  6a.  [Warunki uznania eksportowanego produktu lub usługi za krajowe]
1. 
Produkt lub usługę, eksportowane w ramach kontraktu eksportowego, uznaje się za krajowe, jeżeli udział składników pochodzenia zagranicznego, w zależności od rodzaju eksportowanych produktów i usług lub okresu kredytu, w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego wynosi maksymalnie od 50% do 90%.
2. 
W przypadku reasekuracji, udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oblicza się w stosunku do części kontraktu eksportowego realizowanej przez krajowego przedsiębiorcę.