[Delegacja ustawowa - zgoda na ubezpieczenia kontraktów eksportowych od innego ryzyka] - Art. 4. - Gwarantowane przez Skarb... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Delegacja ustawowa - zgoda na ubezpieczenia kontraktów eksportowych od innego ryzyka] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  4.  [Delegacja ustawowa - zgoda na ubezpieczenia kontraktów eksportowych od innego ryzyka]

W sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wyrazić zgodę na ubezpieczenia kontraktów eksportowych od innego ryzyka niż wymienione w art. 2 i 3.