Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.
§  6. 
1.  Dokumenty przechowuje się w co najmniej dwóch kopiach, każda na innym egzemplarzu lub rodzaju informatycznego nośnika danych. Sposób przechowywania nośników obydwu kopii powinien zapewniać bezpieczeństwo zapisanych na nich dokumentów.
2.  Dokumenty mogą być kopiowane na inny informatyczny nośnik danych jedynie pod nadzorem osób, które zostały uprawnione zgodnie z wewnętrznymi procedurami kas, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów kas i ich klientów.
3.  Każdy informatyczny nośnik danych użyty do przechowywania dokumentów powinien zawierać oznaczenie umożliwiające identyfikację tego nośnika (identyfikator).