Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.
§  4.  Dokument w formie dokumentu elektronicznego może być przekazany na informatycznym nośniku danych albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w sposób gwarantujący integralność przekazywanych danych.