Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.915

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2020 r.
§  4.  Uczelnia wojskowa, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.