Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1291 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  57.  [Obowiązek umożliwienia dokonania płatności elektronicznej opłaty za przeprowadzenie sprawy]

W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia spraw, o których mowa w art. 56, w pełni za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty.