Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.170

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189), upoważniam
Panią Beatę OCZKOWICZ

Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury

Ministerstwa Obrony Narodowej

do podpisania z Ministrem Środowiska Porozumienia w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Upoważnienie uprawnia także do zmiany wyżej wymienionego porozumienia lub jego wypowiedzenia.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Podsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.