(bez tytułu). - OpenLEX

(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.60

Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

OGŁOSZENIE SĄDU REJONOWEGO W SZAMOTUŁACH
z dnia 9 czerwca 2009 r.

Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział I Cywilny ogłasza, że pan Michał Nabzdyk, zamieszkały w Międzychodzie, złożył wniosek o odtworzenie zaginionego zaświadczenia wystawionego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. Gorzowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej z dnia 18.02.1985 r. potwierdzającego, że odbył w dniach od 29.XI.1984 r. do 9.XII.1984 r. część specjalistyczną kursu instruktorskiego piłki nożnej zorganizowanego w Gorzowie Wlkp. i ukończył go z wynikiem pozytywnym. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie instytucje i osoby, posiadające jakiekolwiek widomości w sprawie o nadsyłanie Sądowi na piśmie lub zgłaszanie do protokołu doniesień co do bezzasadności wniosku w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia.