Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.178.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 lipca 2009 r.
zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5335)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/530/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 lipca 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 42,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Komisji 2007/716/WE(2) ustanawia się środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii, przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004(3) i (WE) nr 853/2004(4) Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację.

(2) Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym.

(3) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14.

(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego w brzmieniu:

NrNumer weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"4.BG 0101010ET "Kostadin Hadzhimargaritov - KOM-H -Antoniy Hadzhimargaritov"gr. Petrich

Mestnost "Byalata cheshma"

5.BG 0201008ET "Sevikon"gr. Burgas

ul. "Knyaz Boris I" 89A

6.BG 0201010ET "Dinadeks DN-76"gr. Burgas

ul. "Industrialna" 1

39.BG 1101014Koop. "Doverie"s. Lesidren

obl. Loveshka

51.BG 1601015"Komso" OODs. Tsalapitsa

severen stopanski dvor

57.BG 1801009ET "SELVEN - Stefan Stanchev"s. Ryahovo
83.BG 2701005ET "Zlatno runo-Dinyu Dimitrov"gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

92.BG 0202007"Dimovi" OODgr. Burgas

ul. "Yanko Komitov" 22

108.BG 0702007"TIP-INVEST" OODgr. Gabrovo

kv. "Boykata" 6

115.BG 1302001"Dekada" OODs. Zvanichevo
170.BG 1505014ET "Valborgen-Valentin Genov"gr. Pleven

bul. "Ruse" № 85

184.BG 2005018TD "PIGI 2001" OODgr. Sliven

bul. "Hadzhi Dimitar" 41

199.BG 2605002ET "Kolyo Mitev"gr. Dimitrovgrad

ul. "Brigadirska" 49

209.BG 0104015"Merkez" OODgr. Gotze Delchev
210.BG 0104016ET "Veselina Keryanova"s. Musomishta
212.BG 0204012ET "Dimo G. Dimov"s. Chernomorets
220.BG 0304029ET "EMDI-Emil Dimitrov"s. Yarebichna obl. Varna
243.BG 0704011ET "Stiv-Stefan Mihaylov"gr. Sevlievo

ul. "Sennishko shoes"

258.BG 1204001ET "Kariana-Milan Yosifov"s. Erden

obsht. Boychinovtsi

264.BG 1304001"Boreks" OODs. Malo Konare

obl. Pazardzhik

276.BG 1504014"Pleven-Mes" OODs. Yasen

obsht. Pleven

278.BG 1604001"Triumvirat impeks" EOODgr. Asenovgrad

ul. "Vasil Petleshkov" 2

279.BG 1604008"Alkok-3" OODgr. Plovdiv

kv. Proslav

ul "Klokotnitsa" 29

284.BG 1604020"Mesokombinat-Sadovo" EOODgr. Sadovo

industrialna zona

297.BG 1604044"Meskom-Popov" OODgr. Plovdiv

ul. "Komatevsko shose" 174

310.BG 2004010"Mesokombinat Enchevi i ko" OODgr. Nova Zagora

ul. "Preslavska" 48

318.BG 2204012ET "Tsvetanka Zagorska"gr. Sofia

ul. "Sarantsi" 18

329.BG 2204067"Ekobim" OODgr. Sofia

kv. Suhodol

"partsel" 513"

2) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

NrNumer weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"18.BG 1612017"Snep-grup OOD"gr. Rakovski

ul. "Mihail Dobromirov" 1

21.BG 1612035ET "Vi Ay Pi"gr. Krichim

obsht. Krichim

67.0212013ET "Marsi-Mincho Bakalov"gr. Burgas

ul. "Baykal" 9

193.2812010ET "Mladost-2-Yanko Yanev"gr. Yambol

ul. "Yambolen" 13"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.