Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.106.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2009 r.

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/289/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125 z dnia 21 maja 2010 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

Spis treści oraz s. 46, tytuł:

zamiast: "Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii (2010/289/UE)",

powinno być: "Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii (2010/289/UE)".

Strona 47, formuła końcowa:

zamiast: "Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2010 r.

W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący",

powinno być: "Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.