Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.7.522

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/22
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8534)

(Dz.U.UE L z dnia 9 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Śródziemnomorski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje leżące na obszarze Unii terytoria Grecji, Cypru zgodnie z art. 1 protokołu 10 do Aktu przystąpienia z 2003 r. 2  i Malty, części leżących na obszarze Unii terytoriów Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii i Chorwacji, a także, zgodnie z art. 355 ust. 3 Traktatu, terytorium Gibraltaru, za którego stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest Zjednoczone Królestwo, zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2006/613/WE 3 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/37 4 .

(3) Tereny włączone do wykazów terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2018/37.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/37 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.[…] r.
W imieniu Komisji
Karmenu VELLA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Grecję, Chorwację, Hiszpanię, Francję, Cypr, Włochy, Maltę, Portugalię i Zjednoczone Królestwo.

ABCDE
Kod TZWNazwa TZW*Powierzchnia TZW (ha)Długość TZW (km)Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficznaSzerokość geograficzna
CY2000001MAMMARI - DENEIA*108,2533,183335,1806
CY2000002ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS*409,3612533,435,05
CY2000003PERIOCHI MITSEROU - AGROKIPIAS*612,7333,136135,0528
CY2000004DASOS MACHAIRA*4 428,098,533,213934,9264
CY2000005MADARI - PAPOUTSA*4 578,163334,9583
CY2000007PERIOCHI PLATY*623,1432,769434,9167
CY2000008KOILADA KEDRON - KAMPOS*18 257,6833,566735,4
CY2000009FOUNTOUKODASI PITSILIAS*127,2733,037234,9486
CY2000010KOILADA POTAMOU MAROULLENAS*72,2133,161435,0219
CY2000011POTAMOS PERISTERONAS*37,7633,077235,0517
CY2000012KOILADA KARGOTI*106,9932,895335,0328
CY3000005KAVO GKREKO*1 875,8634,064334,9697
CY3000006THALASSIA PERIOCHI NISIA*191,0134,083335,0028
CY3000008LIMNI PARALIMNIOU*272,5633,968335,0383
CY4000001PERIOCHI POLIS - GIALIA*1 750,0811,532,463935,0764
CY4000002CHA - POTAMI*2 626,5532,6534,7208
CY4000003KOILADA DIARIZOU*1 357,9932,708334,8
CY4000004VOUNI PANAGIAS*946,9132,632234,9017
CY4000005EPISKOPI MOROU NEROU*419,332,537534,825
CY4000006THALASSIA PERIOCHI MOULIA*20032,434734,7258
CY4000007XEROS POTAMOS*4 110,8232,611434,7928
CY4000008KOILI - MAVROKOLYMPOS*296,7632,436134,8625
CY4000009PERIOCHI SKOULLI*100,1532,430635,0111
CY4000010CHERSONISOS AKAMA*17 914,3532,298335,0433
CY4000011PERIOCHI AGIATIS*510,4932,769434,9167
CY4000012PERIOCHI STAYROS TIS PSOKAS - KARKA-VAS*5 055,1832,92535,0333
CY4000013FAROS KATO PAFOU*87,732,400634,7675
CY4000014PERIOCHI DRYMOU7,921,332,500834,9247
CY4000015PERIOCHI KRITOU MAROTTOU4,930,832,566134,9211
CY5000001DASOS LEMESOU*4 832,3933,087534,7972
CY5000004ETHNIKO DASIKO PARKO TROODOUS*9 008,7932,866734,9333
CY5000005AKROTIRIO ASPRO - PETRA ROMIOU2 488,631032,683334,6667
CY5000006KOILADA LIMNATI*438,9332,9534,8
CY5000007PERIOCHI ASGATAS106,9106,6433,258334,7686
CY6000002ALYKES LARNAKAS*1 560,22933,622234,8833
CY6000003PERIOCHI LYMPION - AGIAS ANNAS*516,6733,488934,9639
CY6000004DASOS STAVROVOUNIOU*1 928,06733,427834,8806
CY6000005PERIOCHI LEFKARON13233,334,8611
CY6000006ETHNIKO DASIKO PARKO RIZOELIAS*90,7733,571434,9407
CY6000011LIMNI OROKLINIS53,4733,652834,9669
ES0000013Tablas de Daimiel*2 345,790- 3,707539,14944
ES0000019Aiguamolls de l'Alt Empordà*10 827,9303,136442,1959
ES0000020Delta de l'Ebre*48 531,9700,771740,6121
ES0000023L'Albufera*275380- 0,313139,3053
ES0000024Doñana*128 267,850- 6,476737,0165
ES0000025Marismas del Odiel*6 618,090- 6,927537,1675
ES0000026Complejo Endorreico de Espera519,140- 5,862936,8657
ES0000027Laguna de Medina351,070- 6,046436,6142
ES0000028Complejo Endorreico de Chiclana*782,260- 6,076736,4475
ES0000029Complejo Endorreico del Puerto de Santa María*255,040- 6,230336,6444
ES0000030Complejo Endorreico de Puerto Real*887,790- 6,041136,5269
ES0000031Sierra de Grazalema*53 411,270- 5,370936,7085
ES0000032Torcal de Antequera*2 182,140- 4,541436,9656
ES0000033Laguna de Fuente de Piedra*8 667,390- 4,786137,1035
ES0000034Lagunas del Sur de Córdoba*1 501,780- 4,692437,4808
ES0000035Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas*210 121,510- 2,763538,0985
ES0000037Es Trenc - Salobrar de Campos*1 442,3902,988139,3558
ES0000045Sierra Alhamilla*8 099,820- 2,34736,9638
ES0000046Cabo de Gata-Níjar*49 512,20- 2,095836,8239
ES0000047Desierto de Tabernas*11 448,490- 2,505537,0249
ES0000048Punta Entinas-Sabinar*1 971,720- 2,706736,6896
ES0000049Los Alcornocales*167 766,870- 5,580236,3669
ES0000050Sierra de Hornachuelos*60 031,040- 5,244237,9068
ES0000051Sierra de Aracena y Picos de Aroche*186 795,530- 6,562337,9429
ES0000052Sierra Pelada y Rivera del Aserrador*12 234,370- 7,073237,8431
ES0000053Sierra Norte de Sevilla*177 476,30- 5,76937,9456
ES0000058el Fondo d'Elx-Crevillent*2 374,650- 0,749438,1872
ES0000059Llacunes de la Mata i Torrevieja*3 709,20- 0,702538,0103
ES0000060Prat de Cabanes i Torreblanca*1 939,9800,182540,1697
ES0000061Àrees emergides de les Illes Columbretes19,407600,683739,895
ES0000062Obarenes-Sierra de Cantabria51660- 2,962542,6319
ES0000063Sierra de Alcarama y Valle del Alhama*102170- 1,988941,9694
ES0000064Peñas de Iregua, Leza y Jubera*84100- 2,377842,3153
ES0000065Peñas de Arnedillo. Peñalmonte y Peña Isasa*34370- 2,159742,1736
ES0000067Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros*1386070- 2,820542,2083
ES0000068Embalse de Orellana y Sierra de Pela*42 668,250- 5,356139,0464
ES0000069Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja*13 039,070- 6,224439,0333
ES0000070Sierra de San Pedro*115 178,250- 6,778139,3308
ES0000072Sierra Grande de Hornachos*12 469,540- 6,031938,5789
ES0000074Cap de cala Figuera*793,1202,501339,4633
ES0000078Es Vedrà - Es Vedranell*635,7301,205938,8701
ES0000079La Victòria*995,6903,179439,8672
ES0000080Cap Vermell77,4403,453939,6626
ES0000082Tagomago*554,2401,643539,0385
ES0000083Arxipèlag de Cabrera*20 531,6902,942239,1588
ES0000084Ses Salines d'Eivissa i Formentera*16 434,8901,414138,7975
ES0000090Sierra Morena*134 308,270- 4,0288938,47833
ES0000115Hoces del Río Duratón*5 041,90- 3,844241,3026
ES0000116Valle de Iruelas*8 603,90- 4,583440,3816
ES0000120Salinas de Santa Pola*2 503,930- 0,620638,1842
ES0000123Larra-Aztaparreta*3 922,850- 0,791442,9392
ES0000124Sierra de Illón y Foz de Burgui*4 700,760- 1,08442,7003
ES0000125Sierra de Leire y Foz de Arbaiun*8 895,510- 1,170942,6537
ES0000127Peña Izaga2 809,650- 1,438642,7069
ES0000128Sierra de San Miguel*3 113,520- 0,929442,7633
ES0000129Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta*19 530,140- 1,331742,842
ES0000130Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre*6 377,990- 0,88642,8305
ES0000132Arabarko*1 717,780- 1,053642,7975
ES0000133Laguna de Pitillas*523,760- 1,579442,4153
ES0000134Embalse de las Cañas*178,820- 2,402342,4849
ES0000135Estanca de los Dos Reinos*31,790- 1,36742,3299
ES0000140Bahía de Cádiz*10 522,050- 6,190836,4012
ES0000145Mondragó*780,0103,175739,3382
ES0000146Delta del Llobregat*935,0500,985841,2769
ES0000147Marjal de Pego-Oliva*12550- 0,061938,8736
ES0000148Marjal dels Moros*619,4490- 0,256139,6258
ES0000160Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras*1 792,270- 2,1561139,80472
ES0000161Laguna de El Hito*954,930- 2,6939,87222
ES0000164Sierra de Ayllón*91 356,70- 3,2736141,115
ES0000165Valle y salinas del Salado*11 585,190- 2,752541,08
ES0000166Barranco del Dulce*8 347,940- 2,6363941,00861
ES0000168Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas*14 798,040- 5,2827839,93722
ES0000169Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután1 971,660- 4,2833339,85167
ES0000173Sierra Espuña*17 692,950- 1,557837,865
ES0000175Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar*828,950- 0,760337,8089
ES0000205Lagunas del Canal de Castilla82,030- 4,549442,1377
ES0000210Alto Sil*43 768,180- 6,364142,9171
ES0000211Desembocadura del riu Millars*345,850- 0,052239,9297
ES0000213Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja*199460- 0,548938,7097
ES0000214Espacio marino de Tabarca*14 261,5980- 0,485138,1898
ES0000221Sa Dragonera*1 272,1702,325639,5842
ES0000222La Trapa*431,4402,377439,6085
ES0000225Sa Costera*787,5802,736739,8166
ES0000226L'Albufereta*458,0403,084739,8658
ES0000227Muntanyes d'Artà*14 703,3803,377839,7619
ES0000228Cap de ses Salines*3 726,1803,058739,292
ES0000229Costa Nord de Ciutadella682,903,838640,0494
ES0000231Dels Alocs a Fornells*268204,057940,0501
ES0000232La Mola i s'Albufera de Fornells*1 516,3204,143640,0399
ES0000233D'Addaia a s'Albufera*2 809,1104,23939,985
ES0000234S'Albufera des Grau*2 546,6104,260539,9486
ES0000235De s'Albufera a la Mola*2 024,7504,274539,9161
ES0000236Illa de l'Aire30,9204,290239,8027
ES0000237Des Canutells a Llucalari*1 812,804,137939,8987
ES0000238Son Bou i barranc de sa Vall*1 203,0504,072139,9026
ES0000239De Binigaus a cala Mitjana*1 839,1803,972439,9455
ES0000240Costa Sud de Ciutadella*1 124,8103,901739,9334
ES0000241Costa dels Amunts*694,6701,352139,062
ES0000242Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà*70,1901,580238,9844
ES0000337Estrecho*19 177,290- 5,718736,0654
ES0000369Llanos de Alcantara y Brozas*46 579,770- 6,8597239,58944
ES0000447Espacio marino de Orpesa y Benicàssim*1 317,55400,091340,0437
ES0000462Clot de Galvany*268,08850- 0,53438,2451
ES1120001Ancares - Courel*102 634,510- 6,965742,8758
ES1120014Canón do Sil*5 914,120- 7,629242,4198
ES1120016Río Cabe*1 786,920- 7,400642,6441
ES1130001Baixa Limia*33 921,450- 7,985541,9004
ES1130002Macizo Central*46 985,650- 7,285842,2175
ES1130005Río Támega*630,460- 7,414941,9235
ES1130006Veiga de Ponteliñares*159,750- 7,850442,0423
ES1130007Pena Trevinca*24 896,20- 6,85742,2507
ES1130008Pena Maseira*5 738,820- 7,013441,9833
ES1130009Serra da Enciña da Lastra*1 787,140- 6,838942,4773
ES2110004Arkamu-Gibillo-Arrastaria*11 648,90- 2,973342,9068
ES2110005Omecillo-Tumecillo ibaia / Río Omecillo-Tume-cillo*132,6427,46- 3,084142,8402
ES2110006Baia ibaia / Río Baia*448,4448,03- 2,879642,926
ES2110007Caicedo Yuso eta Arreoko lakua / Lago de Caicedo Yuso y Arreo*148,310- 2,99142,7783
ES2110008Ebro ibaia / Río Ebro*549,879,02- 2,591742,4729
ES2110010Zadorra ibaia / Río Zadorra*334,0860,08- 2,720642,8609
ES2110011Zadorraren sistemako urtegiak / Embalses del sistema del Zadorra*2 716,780- 2,569742,9223
ES2110012Ihuda ibaia / Río Ihuda (Ayuda)*67,2310,76- 2,8542,6888
ES2110013Arabako lautadako irla-hariztiak / Robledales isla de la llanada alavesa246,010- 2,350242,8689
ES2110016Aldaiako mendiak / Montes de Aldaia*1 121,030- 2,474242,8971
ES2110018Arabako hegoaldeko mendilerroak / Sierras meridionales de Álava*18 515,020- 2,667242,6162
ES2110020Ega-Berron ibaia / Río Ega-Berron*226,4540,3- 2,434842,734
ES2110021Guardiako aintzirak / Lagunas de Laguardia*79,720- 2,564942,5388
ES2110024Valderejo-Sobrón-Árcenako mendilerroa / Valde-rejo-Sobrón-Sierra de Árcena*6 815,710- 3,231942,8768
ES2200012Río Salazar414,550- 1,247742,6566
ES2200013Río Areta*349,560- 1,253842,7265
ES2200020Sierra de Aralar*14 648,90- 1,911942,9576
ES2200021Urbasa y Andia*27 857,680- 2,07942,8409
ES2200022Sierra de Lokiz*13 145,690- 2,196242,7255
ES2200024Ríos Ega-Urederra*531,490- 2,174642,6504
ES2200025Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro*1 101,040- 1,370142,7438
ES2200026Sierra de Ugarra*5 087,40- 1,192442,7357
ES2200027Ríos Eska y Biniés*288,670- 0,865142,9241
ES2200029Sierra de Codés*5 055,970- 2,313542,6316
ES2200030Tramo medio del río Aragón*2 699,750- 1,342842,542
ES2200031Yesos de la Ribera Estellesa*19 081,540- 1,878442,4239
ES2200032Montes de la Valdorba1 728,620- 1,561842,5634
ES2200033Laguna del Juncal*60,490- 1,711242,516
ES2200035Tramos Bajos del Aragón y del Arga*2 447,850- 1,723442,3166
ES2200037Bardenas Reales*58 442,540- 1,474742,1653
ES2200039Badina Escudera*157,990- 1,702342,2662
ES2200040Río Ebro*2 120,370- 1,603642,0891
ES2200041Balsa del Pulguer*304,070- 1,709442,0558
ES2200042Peñadil, Montecillo y Monterrey*3 072,780- 1,607341,9586
ES2300006Sotos y Riberas del Ebro*1 703,60- 1,733342,2
ES2410001Los Valles - Sur*22 913,26990- 0,768642,7439
ES2410004San Juan de La Peña*1 670,01110- 0,6542,51
ES2410005Guara Norte*12 763,00540- 0,2342,29
ES2410012Foz de Biniés*166,59450- 0,7942,65
ES2410015Monte Peiró - Arguis1 549,21480- 0,542,31
ES2410016Santa María de Ascaso191,301200,03694442,47
ES2410017Río Aragón (Jaca)59,93550- 0,6342,55
ES2410018Río Gallego (Ribera de Biescas)250,19030- 0,3191742,6
ES2410024Telera - Acumuer*5 552,78530- 0,331142,6394
ES2410025Sierra y Cañones de Guara*34 662,63230- 0,166742,2603
ES2410026Congosto de Sopeira*270,407700,727542,32111
ES2410029Tendeñera*12 814,65920- 0,210842,6608
ES2410030Serreta Negra*14 062,59900,07666741,37583
ES2410042Sierra de Mongay*3 193,284600,652542,08806
ES2410045Sobrepuerto*3 468,90890- 0,235642,5678
ES2410048Río Ara*2 019,03680- 0,105642,6308
ES2410049Río Isábena*1 992,664700,574242,3236
ES2410050Cuenca del Río Yesa*5 599,812300,047842,5256
ES2410051Cuenca del Río Airés*3 741,999200,105642,5667
ES2410054Sierra Ferrera*8 023,237100,266942,4808
ES2410055Sierra de Arro*1 459,899500,230342,4219
ES2410056Sierra de Chía - Congosto de Seira*8 666,858400,416142,51
ES2410057Sierras de Los Valles, Aísa y Borau*10 769,31660- 0,8263942,72028
ES2410058Río Veral280,21540- 0,8561142,61056
ES2410059El Turbón*2 822,03600,506742,4194
ES2410060Río Aragón-Canal de Berdún981,75030- 0,8802842,60083
ES2410061Sierras de San Juan de La Peña y Peña Oroel*18 186,13130- 0,6366742,52944
ES2410062Río Gas42,78980- 0,5247242,56444
ES2410064Sierras de Santo Domingo y Caballera*30 875,11090- 0,7744442,40361
ES2410067La Guarguera*516,60160- 0,2341742,41444
ES2410068Silves*2 150,475800,017542,44972
ES2410069Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel*5 414,011300,469442,3086
ES2410070Sierra del Castillo de Laguarres*3 687,079500,49694442,15806
ES2410071Congosto de Olvena*1 882,783900,27611142,10556
ES2410072Lagunas de Estaña505,917400,52916742,02944
ES2410073Ríos Cinca y Alcanadre*6 207,991300,14777841,69139
ES2410074Yesos de Barbastro*13 771,130700,31333341,92333
ES2410075Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan*228,612600,13944441,61389
ES2410076Sierras de Alcubierre y Sigena*47 049,60920- 0,4211141,71667
ES2410084Liberola-Serreta Negra*4 918,465100,14333341,43111
ES2420030Sabinares del Puerto de Escadón*11 605,62860- 0,9972240,22444
ES2420036Puertos de Beceite*4 664,53210- 0,2013940,79556
ES2420037Sierra de Javalambre*11 569,00350- 0,9941740,07028
ES2420038Castelfrío - Mas de Tarín*2 206,37010- 0,97540,47056
ES2420039Rodeno de Albarracín*3 235,86420- 1,3866740,37028
ES2420092Barranco de Valdemesón - Azaila*617,53990- 0,4544441,28111
ES2420093Salada de Azaila*56,46480- 0,4977841,26472
ES2420099Sierra de Vizcuerno*2 541,05910- 0,0719441,145
ES2420111Montes de La Cuenca de Gallocanta*5 328,02790- 1,4716741,00889
ES2420112Las Planetas-Claverías*2 724,48740- 0,4972241,16083
ES2420113Parque Cultural del Río Martín*25 389,32830- 0,6286141,02222
ES2420114Saladas de Alcañiz*650,80870- 0,2038941,04361
ES2420115Salada de Calanda*32,86950- 0,2119440,99222
ES2420116Río Mezquín y Oscuros*453,61760- 0,08540,91333
ES2420117Río Bergantes*241,0610- 0,1661140,82417
ES2420118Río Algars*472,401300,21111141,14028
ES2420119Els Ports de Beseit*10 159,205100,11083340,75444
ES2420120Sierra de Fonfría*11 338,70060- 1,1077840,99083
ES2420121Yesos de Barrachina y Cutanda*1 534,71750- 1,1588940,89194
ES2420122Sabinar de El Villarejo*1 500,33520- 1,2155640,89306
ES2420123Sierra Palomera*4 409,46410- 1,2455640,77194
ES2420124Muelas y Estrechos del Río Guadalope*19 175,38140- 0,5511140,61556
ES2420125Rambla de Las Truchas2 397,48420- 0,3394440,45722
ES2420126Maestrazgo y Sierra de Gúdar*81 048,47910- 0,6491740,37583
ES2420128Estrechos del Río Mijares1 255,3370- 0,6738940,12944
ES2420129Sierra de Javalambre II*53 259,07910- 1,0333340,03333
ES2420131Los Yesares y Laguna de Tortajada*2 772,28090- 1,0447240,40667
ES2420132Altos de Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cascante*3 272,40290- 1,1297240,23639
ES2420133Loma de Centellas*917,48470- 1,1880640,12972
ES2420134Sabinar de San Blas*5 029,29510- 1,2755640,34528
ES2420135Cuenca del Ebrón*21 837,08630- 1,3544440,22778
ES2420136Sabinares de Saldón y Valdecuenca*9 217,5750- 1,4411140,34111
ES2420137Los Cuadrejones - Dehesa del Saladar54,76710- 1,5186140,37444
ES2420138Valdecabriel - Las Tejeras*11 846,40590- 1,6088940,28417
ES2420139Alto Tajo y Muela de San Juan6 887,88480- 1,7466740,39722
ES2420140Estrechos del Guadalaviar*2 246,56590- 1,6105640,40278
ES2420141Tremedales de Orihuela*12 854,90930- 1,6688940,465
ES2420142Sabinar de Monterde de Albarracín*14 018,84020- 1,4644440,48944
ES2420145Cueva de Baticambras0,52790- 0,4588940,78778
ES2420146Cueva de La Solana*0,05060- 0,5772240,72889
ES2420147Cueva del Húmero10- 0,7133340,14028
ES2420148Cueva del Recuenco0,04660- 0,5855640,75861
ES2420149Sima del Polo0,05540- 0,5002840,75139
ES2430007Foz de Salvatierra*530,71890- 1,0142,69
ES2430028Moncayo*9 937,09860- 1,7597241,74361
ES2430032El Planerón*1 139,10070- 0,6166741,37167
ES2430033Efesa de La Villa*1 270,19120- 0,0641,2275
ES2430034Puerto de Codos - Encinacorba*1 239,36230- 1,3272241,30167
ES2430035Sierra de Santa Cruz - Puerto de Used*636,72120- 1,5638941,1225
ES2430041Complejo Lagunar de La Salada de Chiprana*154,82670- 0,1805641,23889
ES2430043Laguna de Gallocanta*2 813,46210- 1,5540,96667
ES2430047Sierras de Leyre y Orba*6 908,67690- 1,0230642,64611
ES2430063Río Onsella*442,77620- 1,0372242,48361
ES2430065Río Arba de Luesia328,65640- 1,0502842,34278
ES2430066Río Arba de Biel*583,76010- 0,937542,28611
ES2430077Bajo Gállego1 309,12980- 0,7752841,84861
ES2430078Montes de Zuera*17 273,41970- 0,8938941,93694
ES2430079Loma Negra*7 015,27480- 1,3111142,08056
ES2430080El Castellar*12 957,66970- 1,03541,81417
ES2430081Sotos y Mejanas del Ebro1 842,68750- 0,9322241,70417
ES2430082Monegros*35 670,45760- 0,1891741,42056
ES2430083Montes de Alfajarín - Saso de Osera*11 693,16850- 0,602541,59806
ES2430085Laguna de Plantados y Laguna de Agón*54,10150- 1,4094441,84528
ES2430086Monte Alto y Siete Cabezos*3 728,57490- 1,3930641,79139
ES2430087Maderuela690,92780- 1,7177841,80278
ES2430088Barranco de Valdeplata*1 030,35560- 1,6822241,68861
ES2430089Sierra de Nava Alta - Puerto de La Chabola*9 904,88310- 1,50541,63472
ES2430090Dehesa de Rueda - Montolar*3 944,93940- 1,228641,6444
ES2430091Planas y Estepas de La Margen derecha del Ebro*43 146,70480- 0,8138941,45556
ES2430094Meandros del Ebro1 106,48940- 0,3641,31778
ES2430095Bajo Martín267,56150- 0,3363941,24528
ES2430096Río Guadalope, Val de Fabara y Val de Pilas*5 643,38700,07777841,24333
ES2430097Río Matarranya*1 990,984600,13944441,14583
ES2430098Cueva Honda0,99440- 1,7147241,64194
ES2430100Hoces del Jalón*5 199,36230- 1,6061141,41472
ES2430101Muelas del Jiloca: El Campo y La Torreta*9 431,13090- 1,5469441,27556
ES2430102Sierra de Vicort*10 409,60160- 1,4891741,36889
ES2430103Sierras de Algairén*4 214,32170- 1,3761141,34389
ES2430104Riberas del Jalón (Bubierca - Ateca)*174,3120- 1,8144441,31972
ES2430105Hoces del Río Mesa*5 299,51790- 1,8944441,18
ES2430106Los Romerales - Cerropozuelo*7 899,42160- 1,7469441,14528
ES2430107Sierras de Pardos y Santa Cruz*5 671,61740- 1,5855641,105
ES2430108Balsa Grande y Balsa Pequeña*16,17750- 1,5408341,01889
ES2430109Hoces de Torralba - Río Piedra*3 036,63030- 1,707541,055
ES2430110Alto Huerva - Sierra de Herrera*22 192,44210- 1,1544441,22194
ES2430127Sima del Árbol0,060- 1,4266741,46278
ES2430143Cueva del Mármol0,06360- 1,427541,48083
ES2430144Cueva del Sudor0,03030- 1,4641,47389
ES2430151Cueva del Muerto0,08540- 1,4280641,48167
ES2430152Reserva Natural de Los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro804,83590- 0,76541,59778
ES2430153La Lomaza de Belchite*1 192,94060- 0,7052841,38972
ES3110001Cuencas de los ríos Jarama y Henares*360630- 3,429240,6164
ES3110002Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte*50 230,850- 3,707840,9453
ES3110003Cuenca del río Guadalix*2 477,190- 3,644840,7104
ES3110004Cuenca del río Manzanares*62 999,860- 3,833940,6361
ES3110005Cuenca del río Guadarrama*33 936,770- 4,005640,5028
ES3110006Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid*51 008,710- 3,579740,1789
ES3110007Cuencas de los ríos Alberche y Cofio*82 856,550- 4,268340,3756
ES4110002Sierra de Gredos*86 944,460- 5,338540,2794
ES4110020Pinar de Hoyocasero*367,560- 4,981440,3894
ES4110034Sierra de la Paramera y Serrota*22 586,820- 4,981740,4885
ES4110078Riberas del Río Alberche y afluentes*710,120- 4,648440,4171
ES4110097Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos*25 941,730- 4,336140,6827
ES4110103Encinares de los ríos Adaja y Voltoya*23 059,160- 4,627240,7499
ES4110112Encinares de la Sierra de Ávila*13 370,660- 4,877640,6946
ES4110113Cerro de Guisando*3 458,020- 4,484340,3595
ES4110114Pinares del Bajo Alberche*49 853,710- 4,470640,515
ES4110115Valle del Tiétar*63 308,230- 4,875940,2362
ES4120025Ojo Guareña*13 010,160- 3,620243,047
ES4120028Monte Santiago*2 646,450- 3,040742,9632
ES4120030Montes Obarenes*43 073,590- 3,233942,7299
ES4120049Bosques del Valle de Mena*6 480,60- 3,385143,1259
ES4120051Riberas del Zadorra*175,620- 2,837242,7564
ES4120052Riberas del Ayuda*507,490- 2,688642,6829
ES4120059Riberas del Río Ebro y afluentes*194,010- 3,008842,7292
ES4120066Riberas del Río Nela y afluentes*763,520- 3,519542,9155
ES4120068Riberas del Río Riaza94,270- 3,879441,6723
ES4120071Riberas del Río Arlanza y afluentes*1 215,790- 3,355142,0543
ES4120072Riberas del Río Arlanzón y afluentes1 118,510- 3,937342,4465
ES4120073Riberas del Río Oca y afluentes*568,540- 3,433742,663
ES4120075Riberas del Río Tirón y afluentes*456,780- 3,069542,4075
ES4120089Hoces del Alto Ebro y Rudrón*46 275,620- 3,781742,791
ES4120091Sabinares del Arlanza*37 689,550- 3,44341,9826
ES4120092Sierra de la Demanda*70 744,790- 3,187642,1611
ES4120093Humada-Peña Amaya*36 839,30- 4,054542,641
ES4120094Sierra de la Tesla-Valdivielso*25 424,470- 3,532642,8032
ES4120095Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo*3 641,340- 2,972342,6408
ES4130010Sierra de los Ancares*55 408,480- 6,716742,8166
ES4130038Sierra de la Encina de la Lastra288,450- 6,84442,4977
ES4130065Riberas del Río Órbigo y afluentes*1 269,650- 5,769742,1005
ES4130076Riberas del Río Sil y afluentes*361,10- 6,998242,533
ES4130079Riberas del Río Esla y afluentes1 946,670- 5,612542,025
ES4130117Montes Aquilanos y Sierra de Teleno*31 788,780- 6,466742,3695
ES4130137Rebollares del Cea*13 280,410- 5,099442,6333
ES4130145Lagunas de los Oteros*41180- 5,325342,2668
ES4130149Omaña*20 054,980- 6,18442,8134
ES4140011Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina*78 224,610- 4,575942,937
ES4140026Las Tuerces*1 599,170- 4,241642,7461
ES4140027Covalagua*2 381,810- 4,120242,7707
ES4140053Montes del Cerrato*12 161,630- 4,095841,8815
ES4140077Riberas del Río Carrión y afluentes*926,250- 4,557742,186
ES4140080Canal de Castilla149,760- 4,306742,4051
ES4140082Riberas del Río Pisuerga y afluentes2 277,950- 4,119842,3517
ES4140129Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo*22 999,930- 4,797341,7972
ES4140136Laguna de La Nava*1 016,990- 4,745442,0637
ES4150032El Rebollar*49 669,940- 6,621340,3549
ES4150064Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes*5 244,550- 6,406740,7877
ES4150085Riberas del Río Tormes y afluentes*1 876,230- 5,526240,7977
ES4150096Arribes del Duero*106 178,290- 6,535341,1843
ES4150098Campo de Argañán*9 304,270- 6,75940,6092
ES4150100Campo de Azaba*36 158,610- 6,707340,513
ES4150101Candelario*8 165,910- 5,762540,3398
ES4150107Las Batuecas-Sierra de Francia*31 786,330- 6,1240,4775
ES4150108Quilamas*10 547,780- 5,990540,563
ES4150121Riberas del Río Alagón y afluentes*1 840,050- 5,94940,5035
ES4150125Riberas del Río Agadón*111,640- 6,458640,4971
ES4150126Valle del Cuerpo de Hombre*6 508,730- 5,903740,3567
ES4150127Riberas del Río Águeda*945,960- 6,659240,7137
ES4160019Sierra de Ayllón*14 348,960- 3,37241,2719
ES4160043Cueva de los Murciélagos10- 4,036841,0835
ES4160058Sabinares de Somosierra*2 155,420- 3,665141,1711
ES4160062Lagunas de Coca y Olmedo*1 225,940- 4,580741,2002
ES4160063Lagunas de Santa María la Real de Nieva*630,870- 4,398441,0114
ES4160084Riberas del Río Duratón*310,120- 3,643741,2556
ES4160104Hoces del Río Riaza*5 180,840- 3,574541,5289
ES4160106Lagunas de Cantalejo*10 769,50- 4,035341,2609
ES4160109Sierra de Guadarrama*69 678,70- 3,951340,96
ES4160111Valles del Voltoya y el Zorita*39 653,050- 4,372540,8518
ES4160122Sierra de Pradales*1 333,460- 3,802841,4497
ES4170029Sabinares Sierra de Cabrejas*32 670,860- 2,810441,7546
ES4170054Oncala-Valtajeros*7 379,320- 2,316241,9567
ES4170055Cigudosa-San Felices*6 752,280- 2,018941,9134
ES4170056Sabinares de Ciria-Borobia*2 788,260- 1,949241,6309
ES4170057Sabinares del Jalón*19 052,340- 2,178141,132
ES4170083Riberas del Río Duero y afluentes*6 266,220- 3,810841,6718
ES4170116Sierras de Urbión y Cebollera*43 005,220- 2,634741,9971
ES4170119Sierra del Moncayo*7 046,40- 1,853541,7737
ES4170120Páramo de Layna*6 253,480- 2,368141,1121
ES4170135Cañón del Río Lobos*12 212,770- 3,106141,786
ES4170138Quejigares y encinares de Sierra del Madero*3 830,260- 2,089141,7909
ES4170139Quejigares de Gómara-Nájima*6 208,270- 2,171741,5114
ES4170140Robledales del Berrún*492,360- 2,66141,8672
ES4170141Pinar de Losana*800,530- 3,051341,2863
ES4170142Encinares de Tiermes*1 149,080- 3,131241,3716
ES4170143Encinares de Sierra del Costanazo*2 064,370- 2,083341,5907
ES4170144Riberas del Río Cidacos y afluentes*195,940- 2,320542,108
ES4170148Altos de Barahona*43 988,310- 2,744841,3185
ES4180017Riberas de Castronuño*8 597,190- 5,207941,444
ES4180069Riberas del Río Cea876,850- 5,166642,2412
ES4180070Riberas del Río Cega*536,280- 4,714541,4974
ES4180081Riberas del Río Adaja y afluentes1 524,890- 4,630441,3321
ES4180124Salgüeros de Aldeamayor*1 181,570- 4,671141,5257
ES4180130El Carrascal*5 420,420- 4,353141,5895
ES4180147Humedales de Los Arenales*3 286,480- 4,859141,2853
ES4190033Sierra de la Culebra*61 314,030- 6,35941,9196
ES4190060Tejedelo*136,080- 6,792342,0204
ES4190061Quejigares de la Tierra del Vino*366,350- 5,731841,294
ES4190067Riberas del Río Tera y afluentes*2 276,80- 5,790841,9594
ES4190074Riberas del Río Aliste y afluentes*1 748,850- 6,08341,676
ES4190102Cañones del Duero*13 514,160- 5,965641,4525
ES4190105Lago de Sanabria y alrededores*32 508,740- 6,819742,1491
ES4190110Sierra de la Cabrera*18 783,580- 6,562442,2043
ES4190131Riberas del Río Tuela y afluentes*497,620- 6,899842,0333
ES4190132Riberas del Río Manzanas y afluentes*422,980- 6,414141,7049
ES4190133Campo Alto de Aliste*2 278,770- 6,366741,8229
ES4190134Lagunas de Tera y Vidriales*2 291,450- 5,981242,0158
ES4190146Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila*4 207,90- 5,592741,8373
ES4210001Hoces del río Júcar*174470- 1,2963939,20556
ES4210002La Encantada, El Moral y Los Torreones8550- 2,6719439,13167
ES4210004Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de Corral Rubio*2 415,60- 1,5594438,84361
ES4210005Laguna de Los Ojos de Villaverde*339,740- 2,3686138,80861
ES4210006Laguna del Arquillo*5220- 2,362538,74722
ES4210008Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo*174 881,130- 2,2463938,40583
ES4210010Sierra de Abenuj*1 044,660- 1,7302838,62222
ES4210011Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj*13900- 1,6141738,54556
ES4210016Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz*30 677,890- 2,6958338,57361
ES4210017Lagunas de Ruidera*344520- 2,82538,93667
ES4220001Navas de Malagón*466,140- 3,9116739,18417
ES4220002Sierra de Picón*7 825,380- 4,1158339,06056
ES4220003Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes*23 483,920- 4,40539,02972
ES4220005Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava*1 862,280- 3,8408338,80528
ES4220007Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia1 214,530- 4,5438,73917
ES4220013Sierra de Los Canalizos*24 564,210- 4,6180638,87389
ES4220015Sierras de Almadén - Chillón - Guadalmez*6 612,070- 4,8866738,74361
ES4220017Alcornocal de Zumajo*3 180,530- 4,8372239,11444
ES4220018Túneles de Ojailén77,160- 3,8741738,58556
ES4220019Bonales de la comarca de Los Montes del Guadiana*285,530- 4,5752839,11472
ES4220020Lagunas de Alcoba y Horcajo de Los Montes*20,010- 4,4583339,28333
ES4230001Rentos de Orchova y vertientes del Turia*4 765,480- 1,1941739,96639
ES4230002Sierras de Talayuelas y Aliaguilla*77630- 1,2886139,80028
ES4230005Sabinares de Campillos - Sierra y Valdemorillo de la Sierra*136540- 1,7127840,06111
ES4230006Hoces de Alarcón*2 778,520- 2,0763939,52917
ES4230008Complejo lagunar de Arcas*275,030- 2,1388939,99611
ES4230009Cueva de La Judía196,620- 2,1458339,72528
ES4230010Cueva de Los Morciguillos*45,960- 2,1511139,92861
ES4230012Estepas yesosas de La Alcarria conquense*11 481,790- 2,6644440,21889
ES4230013Hoces del Cabriel, Guadazaón y ojos de Moya*63 296,20- 1,6386139,96528
ES4230014Serranía de Cuenca*1853180- 1,9544440,29222
ES4230015Sierra del Santerón*26090- 1,4058340,04611
ES4230016Río Júcar sobre Alarcón*699,770- 1,5233339,94361
ES4240003Riberas del Henares*1 249,770- 3,0902840,83806
ES4240004Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda1 315,860- 3,3397240,85889
ES4240005Lagunas de Puebla de Beleña*210,070- 3,2527840,89056
ES4240007Sierra de Pela*11 972,280- 3,1136141,26222
ES4240008Cerros volcánicos de Cañamares7070- 2,9494441,20611
ES4240009Valle del río Cañamares*1 827,390- 2,9427841,03583
ES4240012Rebollar de Navalpotro*1 059,830- 2,5877840,945
ES4240013Cueva de La Canaleja1630- 2,4638940,90722
ES4240014Quejigares de Barriopedro y Brihuega*43820- 2,7908340,78556
ES4240015Valle del Tajuña en Torrecuadrada*28250- 2,5361140,88083
ES4240016Alto Tajo*1400680- 2,0752840,68083
ES4240017Parameras de Maranchón, hoz del Mesa y Aragoncillo*494420- 2,1405641,03917
ES4240018Sierra de Altomira*294930- 2,8288940,29667
ES4240019Laderas yesosas de Tendilla*2590- 2,9863940,54083
ES4240020Montes de Picaza*151030- 1,8311140,70083
ES4240021Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega1070- 2,9552840,63556
ES4240022Sabinares rastreros de Alustante - Tordesilos*73760- 1,6061140,61056
ES4240023Lagunas y parameras del Señorío de Molina*6 163,80- 1,7866741,01333
ES4240024Sierra de Caldereros*2 368,040- 1,7280640,85361
ES4250001Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche*117 539,010- 4,8961140,11028
ES4250003Barrancas de Talavera1 182,720- 4,0780639,94389
ES4250005Montes de Toledo*218 003,170- 4,2377839,45806
ES4250006Rincón del Torozo202,070- 5,0422239,48167
ES4250008Estepas salinas de Toledo*6790- 3,6172239,84583
ES4250009Yesares del valle del Tajo*280330- 3,2736140,01639
ES4250010Humedales de La Mancha*14 492,770- 3,2777839,50361
ES4250011Complejo lagunar de La Jara*768,70- 4,4469439,70528
ES4250012Mina de la nava de Ricomalillo1,190- 4,9538939,66167
ES4250013Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo*13 472,790- 4,8463939,75278
ES4250014Sotos del río Alberche*751,40- 4,4936140,08528
ES4310003Complejo Lagunar de la Albuera*1 924,170- 6,763338,6969
ES4310004Dehesas de Jerez*47 537,380- 7,0338938,36917
ES4310008Estena*7 866,060- 4,7772239,36583
ES4310009Puerto Peña - los Golondrinos*35 322,910- 5,062239,2333
ES4310010La Serena*148 159,260- 5,3880638,87389
ES4310015Río Alcarrache*1 336,950- 6,9133338,46917
ES4310017Río Aljucén Bajo*426,270- 6,3769439,00222
ES4310019Río Ardila Alto*1 047,830- 6,4608338,20667
ES4310020Río Ardila Bajo*964,820- 6,8672238,23972
ES4310022Río Gevora Alto*2 826,350- 7,1316739,24972
ES4310023Río Guadalemar*373,220- 4,9213939,08667
ES4310024Río Guadamez*2 236,80- 5,8702838,68278
ES4310026Río Guadiana Alto - Zujar*3 080,880- 5,9436138,95833
ES4310027Río Guadiana Internacional*654,840- 7,097238,8136
ES4310028Río Matachel*1 440,850- 5,8972238,42444
ES4310032Rivera de los Limonetes - Nogales*389,690- 6,780338,7056
ES4310036Sierra de Escorial663,30- 5,1052839,10694
ES4310040Sierra de Moraleja1 913,410- 5,007838,7778
ES4310042Sierra de Siruela*6 677,910- 5,020838,9278
ES4310043Sierra de Villares - Balbueno*500,910- 5,0058339,07389
ES4310045Valdecigüeñas*3 734,880- 5,9480638,0525
ES4310048Corredor del Lacara648,70- 6,3991739,0675
ES4310049Cueva del Valle de Santa Ana3,140- 6,792538,36583
ES4310050Cuevas de Alconera3,140- 6,4816738,40694
ES4310055Refugio de Sierra Pascuala3,140- 6,5433338,4575
ES4310059Río Gevora Bajo*374,680- 6,9391738,96694
ES4310060Corredores de Siruela*2 709,080- 4,9444438,8875
ES4310061Laguna temporal de Murtales*29,930- 6,6036139,06889
ES4310062Laguna temporal de Tres Arroyos*7,770- 6,9077838,84556
ES4310063Río Bembezar*1 102,350- 5,6241738,22056
ES4310064Río Ortiga*1 080,4631,12- 5,7052838,70111
ES4310065Río Palomillas*463,420- 6,1027838,67639
ES4310066Sierra de Maria Andres*4 008,890- 6,6636138,53139
ES4310067Sierras de Alor y Monte Longo*6 683,260- 7,0513938,55694
ES4310068Sierras de Bienvenida y la Capitana*480,580- 6,1519438,27028
ES4310069Cueva del Agua3,130- 6,4938,02167
ES4310070Mina las Marias3,120- 7,1969438,49417
ES4310071Mina los Castillejos3,140- 6,538,46083
ES4310072Mina Mariquita3,140- 6,1858338,3575
ES4310073Mina los Novilleros3,120- 7,2388938,58
ES4310074Arroyos Cabriles y Friegamuñoz121,50- 7,219238,4744
ES4310075Rivera de Taliga120,820- 7,233938,6069
ES4320001Canchos de Ramiro*7 040,960- 6,7530639,92417
ES4320002Cedillo y Río Tajo Internacional*22 697,910- 7,2361139,60556
ES4320005Dehesas del Ruecas y Cubilar*7 442,740- 5,506939,2
ES4320011Las Hurdes*26 269,090- 6,259740,3969
ES4320013Granadilla*24 211,20- 6,0616740,27556
ES4320016Río Aljucen Alto527,890- 6,1897239,14778
ES4320018Río Almonte*9 409,480- 5,976439,5433
ES4320021Río Erjas*1 457,190- 6,918340,0267
ES4320029Río Ruecas Alto*878,360- 5,3913939,37528
ES4320030Río Salor*391,150- 6,6747239,44333
ES4320031Río Tietar*4 321,030- 5,678340,0339
ES4320033Rivera de los Molinos y la Torre*520,520- 6,9688939,48139
ES4320035Sierra de Cabezas de Aguila*5 315,220- 5,5533339,39667
ES4320037Sierra de Gata*17 510,890- 6,6455640,27333
ES4320038Sierra de Gredos y Valle del Jerte*69 528,610- 5,721140,1928
ES4320039Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque*77 495,830- 5,320639,5567
ES4320046Regato Guadalto261,730- 6,8616739,44167
ES4320047Sierras de Risco Viejo*11 951,60- 6,322240,2403
ES4320051Mina de la Aurora3,140- 6,6980640,14778
ES4320052Mina de la Rivera de Acebo*4,880- 6,681940,1697
ES4320057Refugio del Alto de San Blas4,90- 5,5191739,33806
ES4320060Arroyos Barbaon y Calzones*2 055,70- 6,0691739,94194
ES4320061Arroyos Patana y Regueros*1 039,650- 6,561940,0525
ES4320062Cañada del Venero*2 295,020- 5,4288939,93111
ES4320063Embalse Arce de Abajo*54,030- 6,6866739,59167
ES4320064Embalse de Lancho*163,710- 6,5105639,4775
ES4320065Embalse de Petit I*154,630- 6,5608339,54
ES4320066Laguna temporal de Corrales*5,940- 6,6291739,87806
ES4320067Laguna temporal de Valdehornos*4,240- 6,6022240,18194
ES4320068Márgenes de Valdecañas*132,80- 5,364739,8261
ES4320069Río Esperaban*777,20- 6,294440,3311
ES4320070Río Guadalupejo*547,930- 5,2658339,42778
ES4320071Ríos Alagon y Jerte*3 131,70- 6,183340,0794
ES4320072Ríos Arrago y Tralgas*827,010- 6,48540,2292
ES4320073Rivera de Aurela*1 068,570- 7,2858339,60111
ES4320074Rivera de Membrio*638,820- 7,0522239,54861
ES4320075Riveras de Carbajo y Calatrucha1 065,960- 7,1491739,62972
ES4320076Riveras de Gata y Acebo*1 199,20- 6,655340,16
ES4320077Monfragüe*114 818,530- 5,9630639,79639
ES4320078Monasterio de Yuste13,810- 5,7361140,11472
ES4320079Mina la Paloma3,750- 6,8539,84056
ES4320080Tunel de Cañamero*6,270- 5,4052839,36
ES5110001Massís del Montseny*29 033,6902,345841,7757
ES5110004Serra de Catllaràs*6 130,4501,944442,2025
ES5110005Sistema Transversal català*28 554,0402,337942,1304
ES5110007Riu i Estanys de Tordera*338,33282,710841,7048
ES5110008Gallifa-Cingles de Bertí*7 206,4602,216741,7155
ES5110009Riera de Merlès*3 013,201,984741,9722
ES5110010Sant Llorenç del Munt i l'Obac*16 084,5701,97341,6659
ES5110011Serres del Litoral Septentrional*22 161,8902,636441,664
ES5110012Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat*7 263,1901,842341,5876
ES5110013Serres del Litoral central*25 051,4701,896741,2944
ES5110014Serra de Castelltallat*4 961,401,668641,8072
ES5110015Sistema Prelitoral Central*19 649,1801,415641,4514
ES5110016Riera de Sorreigs*286,602,176942,0075
ES5110017Costes del Maresme2 906,402,487841,5281
ES5110018Valls de l'Anoia*4 097,501,706141,4951
ES5110019Carbassí*242,7901,433641,6181
ES5110020Costes del Garraf*26 472,9201,85741,198
ES5110021Riera de la Goda*38,0101,458841,5627
ES5110022Capçaleres del Foix*2 176,701,586441,4406
ES5110023Riera de Clariana*463,301,4941,6056
ES5110024Serra de Collserola*8 170,6502,047641,4141
ES5110025Riu Congost*356,73302,240341,5455
ES5120001Alta Garrotxa - Massís de les Salines*38 181,2902,595642,3065
ES5120004Zona Volcànica de la Garrotxa*15 276,4102,483942,0911
ES5120005Riu Llobregat d'Empordà*338,37252,947342,3317
ES5120007Cap de Creus*13 834,1203,229642,3036
ES5120008Estany de Banyoles*106402,742242,1264
ES5120009Basses de l'Albera*759,5202,924842,4001
ES5120010Les Gavarres*28 694,902,9741,9242
ES5120011Riberes del Baix Ter*1 217,89742,853342,0161
ES5120012Les Guilleries*12 404,0402,498341,9364
ES5120013Massís de les Cadiretes*9 196,9602,930341,768
ES5120014L'Albera*16 314,0103,032942,4159
ES5120015Litoral del Baix Empordà*3 390,0803,168941,8645
ES5120016El Montgrí- Les Medes - El Baix Ter*6 463,6803,169642,082
ES5120017Estany de Sils-Ribera de Santa Coloma*452,23232,733841,7957
ES5120018Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc*3 426,102,693142,0656
ES5120019Riberes de l'Alt Ter*409,83412,29442,2324
ES5120020Riu Llémena*193,99322,605742,0705
ES5120021Riu Fluvià*1 258,62962,936942,1545
ES5120023Rieres de Xuclà i Riudelleques*51,2902,802142,0238
ES5120025Garriga d'Empordà*547,702,911142,2686
ES5120027Rasos de Tubau644,5302,047242,2239
ES5120029Riu Brugent*68,3802,572342,0376
ES5130001Els Bessons*424,8500,847841,4678
ES5130003Alt Pallars*77 183,201,03442,7159
ES5130007Riberes de l'Alt Segre*216,62231,849942,3915
ES5130008Serra d'Aubenç i Roc de Cogul*6 779,101,275842,0847
ES5130009Serra de Turp i Mora Condal-Valldan*3 709,2801,353642,1178
ES5130010Serra de Boumort-Collegats*18 414,8301,100342,2367
ES5130012Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs*12 920,9900,812442,2305
ES5130013Aiguabarreig Segre-Cinca*761370,415341,4644
ES5130014Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa*10 101,100,843941,9294
ES5130015Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana*32 423,7100,872242,0303
ES5130016Valls del Sió-Llobregós*26 581,4301,197841,8172
ES5130017Basses de Sucs i Alcarràs21,1900,484141,6447
ES5130018Estany d'Ivars- Vilasana*156,600,949741,6836
ES5130019Estany de Montcortès*45,0100,994742,3319
ES5130020Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana*339,08190,715341,6818
ES5130021Secans de la Noguera*8 928,2300,704741,8236
ES5130024La Faiada de Malpàs i Cambatiri1 280,700,773942,3817
ES5130025Bellmunt-Almenara*3 466,9800,952841,7811
ES5130026Serra de Prada-Castellàs*3 735,901,304442,2711
ES5130027Obagues de la riera de Madrona*3 583,7801,38541,9706
ES5130028Ribera Salada*5 520,401,432542,0419
ES5130029Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora*8 682,9401,6742,0592
ES5130030Estanys de Basturs*36,9801,018942,1453
ES5130032Vessants de la Noguera Ribagorçana*6 527,0500,639441,8826
ES5130035Plans de la Unilla*977,0900,551441,7665
ES5130036Plans de Sió*5 229,6901,126941,7217
ES5130037Secans de Belianes-Preixana1 926,901,012841,5928
ES5130038Secans del Segrià i Utxesa*3 798,3800,465341,4439
ES5130039Vall de Vinaixa*3 024,200,994441,4356
ES5130040Secans de Mas de Melons-Alfés*6 420,1900,690341,5228
ES5140001Litoral meridional tarragoní*4 904,2500,825640,8868
ES5140002Serra de Godall*1 782,4500,461140,6327
ES5140003Ribera de l'Algars*2 128,3400,229141,1172
ES5140004Sèquia Major*54,6401,188241,0887
ES5140005Serra de Montsià*5 296,4300,528940,6192
ES5140006Serres de Cardó- El Boix*1614400,581940,9081
ES5140007Costes del Tarragonès*1 111,601,385141,1267
ES5140008Muntanyes de Prades*30 726,401,033341,305
ES5140009Tivissa-Vandellòs-Llaberia*24 532,400,805841,0367
ES5140010Riberes i Illes de l'Ebre*487,3300,523741,2364
ES5140011Sistema Prelitoral meridional*51 685,3100,385640,8053
ES5140012Tossals d'Almatret i Riba Roja*7 473,5900,397741,2247
ES5140014Massís de Bonastre*2 680,601,473641,2242
ES5140015Riu Siurana i planes del Priorat*2 879,200,806441,1825
ES5140016Tossal de Montagut1 290,1600,713640,9211
ES5140017Serra de Montsant-Pas de l'Ase*19 531,500,754741,2417
ES5140018El Montmell-Marmellar*9 333,301,505641,3375
ES5140019Riu Gaià2 990,2301,347841,2261
ES5140020Grapissar de la Masia Blanca*445,0801,511441,1692
ES5140021Obagues del riu Corb*2 270,1301,245841,5381
ES5140022Barranc de Santes Creus48,8600,755140,8828
ES5140023Secans del Montsià*2 116,2400,3540,6331
ES5211007Montgó*3 009,3200,13305638,81167
ES5211009Penyal d'Ifac*83,205400,076438,6348
ES5212004Riu Gorgos777,360- 0,0622238,75583
ES5212005L'Almadrava*2 239,12700,062938,8771
ES5212006Laguna de Salinas*282,30- 0,8905638,505
ES5212007Salero y Cabecicos de Villena*717,760- 0,9155638,63583
ES5212008Maigmó i Serres de la Foia de Castalla*13 823,010- 0,7211138,55667
ES5212009Algepsars de Finestrat*102,650- 0,225638,5683
ES5212010Arenal de Petrer1,020- 0,7783338,51194
ES5212011Rambla de las Estacas0,20- 0,7261137,93083
ES5212012Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor*4 712,020- 0,832537,93528
ES5213018Penya-segats de la Marina*943,080400,182238,7308
ES5213019Aitana, Serrella i Puigcampana*17 605,850- 0,2194438,65278
ES5213020Serres del Ferrer i Bèrnia*3 449,60- 0,056938,6781
ES5213021Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa*5 552,870- 0,0938,535
ES5213022Serra de Crevillent*5 083,460- 0,8791738,26583
ES5213023Sierra de Callosa de Segura*663,5330- 0,903938,1278
ES5213024Illa de Tabarca*43,4840- 0,474738,1648
ES5213025Dunes de Guardamar*726,240- 0,6477838,09778
ES5213026Sierra de Orihuela*1 677,310- 0,9808338,09722
ES5213032Cap de les Hortes1,00080- 0,420638,3534
ES5213033Litoral de Cabo Roig7,15310- 0,735937,9104
ES5213039Sierra de Salinas*7 734,780- 0,9588938,51417
ES5213042Valls de la Marina*16 061,260- 0,1886138,80056
ES5213054Els Alforins*10 115,6500,838,79722
ES5214001Cueva del Perro-Cox10- 0,898638,1387
ES5214002Tunel de Canals10- 0,57738,9283
ES5214003Cova dels Mosseguellos-Vallada10- 0,737238,9039
ES5214004Cova Juliana10- 0,464438,6774
ES5221002Desert de les Palmes3 070,7700,043140,0758
ES5222001Serra d'Espadà31 023,510- 0,384739,9297
ES5222002Marjal de Peníscola*10500,402240,3714
ES5222004Curs alt del riu Millars*10 015,140- 0,5866740,06639
ES5222005Marjal de Nules*644,34890- 0,108939,8358
ES5222006Platja de Moncofa10- 0,1477839,77722
ES5222007Alguers de Borriana-Nules-Moncofa*4 081,9070- 0,118539,7877
ES5223002L'Alt Maestrat*43 612,70- 0,16540,4219
ES5223004Penyagolosa*31 921,40- 0,3940,2397
ES5223005Alt Palància*26 267,230- 0,720839,9308
ES5223007Marjal d'Almenara*1 496,980- 0,1966739,73889
ES5223029Riu Bergantes*44540- 0,1758340,70306
ES5223036Serra d'Irta*9 797,5200,322540,32528
ES5223037Litoral de Benicàssim*8,217300,103240,0573
ES5223053Forat d'en Ferràs-Orpesa100,104140,0876
ES5223055Serra d'en Galceràn11 319,9700,000140,3019
ES5224001Cova Obscura-Atzeneta del Maestrat10- 0,215240,1997
ES5232002Serra Calderona*17 781,510- 0,441139,7372
ES5232003Curs mitjà del riu Palància3 664,160- 0,4716739,85306
ES5232004Rius del Racó d'Ademús*1 410,290- 1,2669440,07556
ES5232005Lavajos de Sinarcas*24,78780- 1,239839,7564
ES5232006Alto Túria*14 449,340- 1,14539,8078
ES5232007Riu Xúquer370,530- 0,6427839,11778
ES5232008Curs mitjà del riu Albaida863,940- 0,4663938,92889
ES5232009Serra del Castell de Xàtiva3,290- 0,519238,9853
ES5232010Cap de Cullera0,210- 0,2163939,18806
ES5233001Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana*49 597,8600,10540,6219
ES5233006Puebla de San Miguel*8 853,130- 1,16540,05889
ES5233008Sabinar de Alpuente*9 195,970- 0,937239,9347
ES5233009Sierra del Negrete*21 934,190- 1,027539,5972
ES5233010Hoces del Cabriel*13 224,180- 1,467239,4172
ES5233011Sierras de Martés y el Ave*35 242,050- 0,855339,3025
ES5233012Valle de Ayora y Sierra del Boquerón*16 825,150- 1,122239,1842
ES5233013Serra de Corbera*4 819,840- 0,3263939,11139
ES5233015Serres del Montdúver i Marxuquera*75820- 0,3063939,00139
ES5233030Marjal de la Safor*1 244,860- 0,198339,0336
ES5233034Sierra del Mugrón*17490- 1,127538,94833
ES5233035Arroyo Cerezo*5 402,660- 1,3811140,07583
ES5233038Dunes de la Safor68,640- 0,1366738,97056
ES5233040Muela de Cortes y el Caroche*61 519,480- 0,878139,0639
ES5233041Serra de la Safor*3 514,550- 0,2716738,87028
ES5233044Sierra de Malacara*15 066,370- 0,953339,4142
ES5233045Serra d'Enguera*17 323,770- 0,837238,8978
ES5233047Ullals del riu Verd*27,940- 0,5319439,14694
ES5233048Sima de les Graelles-Tous10- 0,66739,1138
ES5233049Cova de les Rates Penades (Ròtova)10- 0,274438,9327
ES5233050Cova de la Moneda-Cotes*10- 0,612839,0575
ES5233051Cova de les Meravelles de Llombai10- 0,585139,3131
ES5234001Cova del Sardiner-Sagunt10- 0,273239,7102
ES5234002Cueva Negra-Ayora10- 1,208939,074
ES5234003Tunel del Carcalín-Buñol10- 0,806639,4156
ES5234004Cueva del Barranco Hondo-Cheste10- 0,724439,5237
ES5234005Sima de l'Àguila-Picassent10- 0,523239,328
ES5234006Cova de les Meravelles d'Alzira10- 0,424839,1248
ES5234007Cova Xurra-Gandia10- 0,214938,9742
ES5310005Badies de Pollença i Alcúdia*30 752,5703,214639,8504
ES5310008Es Galatzó - s'Esclop*1 423,2602,489639,6359
ES5310009Es Teix*954,9702,652639,7283
ES5310010Comuna de Bunyola787,402,728539,708
ES5310015Puig de Sant Martí*225,8603,096739,8337
ES5310023Illots de Ponent d'Eivissa*2 536,9501,193138,9732
ES5310024La Mola*2 181,2301,556438,6568
ES5310025Cap de Barbaria*2 476,5601,392538,6534
ES5310026Fita des Ram287,3802,554639,6479
ES5310027Cimals de la Serra*7 252,3802,83439,7756
ES5310028Es Binis*27,902,787439,8323
ES5310029Na Borges*3 994,1803,200839,6377
ES5310030Costa de Llevant*1 836,2503,248239,3773
ES5310031Porroig113,3801,303338,8775
ES5310032Cap Llentrisca - Sa Talaia*3 090,6801,250138,8938
ES5310033Xarraca*771,3401,473439,0951
ES5310034Serra Grossa*1 175,5601,373538,9231
ES5310035Àrea marina del Nord de Menorca*5 111,6704,041140,0766
ES5310036Àrea marina del Sud de Ciutadella*2 234,4303,959939,9243
ES5310037Basses de la marina de Llucmajor*49,502,841639,3984
ES5310038Cova des Bufador des Solleric102,798639,7517
ES5310039Cova de sa Bassa Blanca103,181639,8445
ES5310040Cova de les Maravelles102,783939,7523
ES5310041Cova de Canet102,627439,6548
ES5310042Avenc d'en Corbera102,630839,6481
ES5310043Cova dels Ases103,273239,4335
ES5310044Cova des Coll103,264639,4291
ES5310045Cova d'en Passol103,247939,3927
ES5310046Cova de ses Rates Pinyades102,965839,7289
ES5310047Cova des Corral des Porcs102,862239,7236
ES5310048Cova de sa Guitarreta102,918739,4086
ES5310049Cova des Pas de Vallgornera102,874239,368
ES5310050Cova d'en Bessó103,317439,5258
ES5310051Cova de can Bordils103,352839,559
ES5310052Cova des Diners103,330239,5787
ES5310053Cova del Dimoni103,349739,5451
ES5310054Cova de sa Gleda103,276839,4996
ES5310055Cova des Pirata103,299539,5073
ES5310056Cova des Pont103,29839,5092
ES5310057Cova de cal Pesso103,076439,9167
ES5310058Cova de can Sion102,996539,8377
ES5310059Cova de Llenaire103,062639,8873
ES5310060Cova Morella102,98539,8455
ES5310061Cova Nova de Son Lluís102,966539,4821
ES5310062Es Bufador de Son Berenguer102,767239,6832
ES5310063Cova de can Millo o de Coa Negrina102,750739,7064
ES5310064Avenc de Son Pou102,754739,7146
ES5310065Cova des Drac de cala Santanyí103,148539,3313
ES5310066Cova des Rafal des Porcs103,085939,3276
ES5310067Cova dels Estudiants102,713239,7591
ES5310068Cap Negre*732,6203,82439,9499
ES5310069Cala d'Algairens*141,8303,912440,0548
ES5310070Punta Redona - Arenal d'en Castell*1 004,5904,18440,0403
ES5310071Cala en Brut*40,104,216140,0059
ES5310072Caleta de Binillautí*160,9204,287539,9316
ES5310073Àrea marina Punta Prima - Illa de l'Aire*1 353,4904,29139,7959
ES5310074De cala Llucalari a Cales Coves*1 058,404,105939,871
ES5310075Arenal de Son Saura*346,403,865739,9188
ES5310076Serral d'en Salat104,8602,356339,5919
ES5310077Es Rajolí*110,2202,380939,6181
ES5310078De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs*876,0602,452739,641
ES5310079Puig de na Bauçà*1 612,7102,520639,5938
ES5310080Puigpunyent566,4702,554339,6203
ES5310081Port des Canonge*615,9302,542139,6938
ES5310082S'Estaca - Punta de Deià*1 002,1802,607239,74
ES5310083Es Boixos*656,5802,686539,7496
ES5310084Torre Picada122,7802,711839,8123
ES5310085Moncaire*248,7302,761539,8115
ES5310086Monnàber10,3502,767239,7995
ES5310087Bàlitx331,2402,773739,8359
ES5310088Gorg Blau165,2302,829139,8087
ES5310089Biniarroi536,2602,83839,7689
ES5310090Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena*385,2602,807939,7457
ES5310091Mossa430,2802,89639,8492
ES5310092Muntanyes de Pollença*2 967,7102,977439,8427
ES5310093Formentor255,7503,149339,9365
ES5310094Cala Figuera*65,9503,18439,9564
ES5310095Can Picafort*45,2603,180939,7555
ES5310096Punta de n'Amer*526,5403,402139,5812
ES5310097Àrea marina Costa de Llevant*1 998,9303,317739,485
ES5310098Cales de Manacor*587,8803,291639,4817
ES5310099Portocolom*75,7103,266539,4221
ES5310100Punta des Ras13,0903,253639,3954
ES5310101Randa1 175,7902,944939,5335
ES5310102Xorrigo886,0602,822439,591
ES5310103Àrea marina Cap de cala Figuera*128,5802,528639,4669
ES5310104Costa de l'Oest d'Eivissa*1 272,7101,224738,8753
ES5310105Es Amunts d'Eivissa*1 463,801,365739,0531
ES5310106Àrea marina de ses Margalides*98,8201,3239,0504
ES5310107Àrea marina de Tagomago*745,2901,627339,0253
ES5310108Área marina del cap Martinet*553,05201,510738,9327
ES5310109Àrea marina de cala Saona*442,1501,379938,7061
ES5310110Àrea marina Platja de Tramuntana*1 407,6401,506238,6985
ES5310111Àrea marina Platja de Migjorn*2 010,4901,514738,657
ES5310112Nord de Sant Joan*1 928,0401,561439,0896
ES5310113La Vall*3 119,1603,938640,0351
ES5310114Binigafull*2,703,892740,0313
ES5310115Es Molinet*904,178740,005
ES5310116Biniatrum*1,104,00439,9873
ES5310117Ses Pallisses*2,503,997839,999
ES5310118Torre Llafuda*96,503,927239,9949
ES5310119Penyes d'Egipte*44,304,200539,9527
ES5310120Es Clot des Guix*8904,185539,9642
ES5310121Binigurdó*1504,110940,0039
ES5310122Mal Lloc*16,203,945639,9988
ES5310123Bassa de Formentera*5,601,445938,6978
ES5310124Bassa de Sant Francesc*0,401,439838,7066
ES5310125Albufera de Mallorca*2 135,1203,094639,7902
ES5310126Puig Malet i Santa Eularieta*35,8804,113939,1147
ES5310127Costa Brava de Tramuntana*8 380,2302,995839,9104
ES5310128Cap Enderrocat i cap Blanc*7 079,8802,804139,3765
ES6110001Albufera de Adra*131,410- 2,952136,753
ES6110002Karst en Yesos de Sorbas*2 317,760- 2,072137,0837
ES6110003Sierra Maria - Los Vélez*22 589,390- 2,14137,6754
ES6110004Sierra del Oso*12 175,60- 2,101337,843
ES6110005Sierra de Cabrera-Bédar*33 705,830- 2,019737,102
ES6110006Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla*22 853,070- 2,465836,9764
ES6110007La Serrata de Cabo de Gata*597,150- 2,141536,8796
ES6110008Sierras de Gádor y Enix*50 343,760- 2,704136,8736
ES6110009Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar*3 959,1540- 2,700736,6782
ES6110010Fondos Marinos Levante Almeriense*10 692,2240- 1,775137,2173
ES6110011Sierra del Alto de Almagro*6 357,450- 1,852437,3586
ES6110012Sierras Almagrera, de Los Pinos y El Aguilón*5 993,760- 1,73737,3206
ES6110013Calares de Sierra de Los Filabres*6 615,830- 2,477937,2827
ES6110014Artos de El Ejido*264,450- 2,795436,7452
ES6110015Alborán*26 375,440- 3,054435,9304
ES6110016Rambla de Arejos*4,390- 1,641437,3746
ES6110017Río Antas*50,980- 1,829337,2066
ES6110018Río Adra*288,180- 2,955836,8279
ES6110019Arrecifes de Roquetas de Mar*208,2230- 2,587636,7838
ES6110020Islote de San Andrés*41,780- 1,885936,993
ES6120001Cola del Embalse de Arcos154,290- 5,784636,7661
ES6120002Cola del Embalse de Bornos817,220- 5,680436,8122
ES6120003Estuario del Río Guadiaro35,090- 5,281136,2815
ES6120006Marismas del Río Palmones113,050- 5,440836,1714
ES6120008La Breña y Marismas del Barbate*5 076,810- 5,975336,183
ES6120009Fondos Marinos de Bahía de Cádiz*7 035,420- 6,274636,5631
ES6120011Laguna de Los Tollos*100,520- 6,017636,844
ES6120013Sierra Líjar*7 345,990- 5,453136,9157
ES6120014Laguna de Las Canteras y El Tejón*194,470- 6,070736,5812
ES6120015Acebuchales de La Campiña Sur de Cádiz*26 488,40- 5,87936,3234
ES6120017Punta de Trafalgar*665,410- 6,037736,1759
ES6120018Pinar de Roche*689,180- 6,120636,3145
ES6120019Río Salado de Conil*211,530- 5,943836,3286
ES6120020Túnel III de Bornos106,410- 5,754936,8024
ES6120021Río Guadalete*710,340- 5,555736,9205
ES6120022Búnker del Tufillo0,120- 5,682236,0734
ES6120023Corrales de Rota47,530- 6,390836,628
ES6120024Cueva del Búho53,560- 5,59736,809
ES6120025Río Iro*273,840- 6,036436,409
ES6120026Cueva de las Mesas de Algar84,080- 5,906836,3523
ES6120027Salado de San Pedro*115,840- 6,076936,5636
ES6120028Río de La Jara20,490- 5,633436,0539
ES6120029Búnker del Santuario de La Luz2,780- 5,623336,0501
ES6120030Cuevas de La Mujer y de Las Colmenas47,950- 6,17536,636
ES6120031Ríos Guadiaro y Hozgarganta410,10- 5,345936,3264
ES6120032Estrecho Oriental23 642,1570- 5,296536,1139
ES6120033Fondos Marinos Marismas del Río Palmones*87,550- 5,429536,1671
ES6120034Fondos Marinos Estuario del Río Guadiaro*107,430- 5,270636,2778
ES6130001Sierra de Cardeña y Montoro*38 435,90- 4,290238,2347
ES6130002Sierras Subbéticas*32 055,740- 4,314837,4256
ES6130003Sierra de Santa Eufemia*10 656,220- 4,940738,6375
ES6130004Río Guadalmez*10 560,620- 4,599738,4843
ES6130005Suroeste de La Sierra de Cardeña y Montoro*33 064,830- 4,395938,0986
ES6130006Guadalmellato*40 047,670- 4,69937,9542
ES6130007Guadiato-Bembézar*114 738,440- 5,183137,8484
ES6130008Tramo Inferior del Río Guadajoz480,040- 4,734737,7931
ES6130009Ríos Cuzna y Gato*205,20- 4,755338,1484
ES6130010Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar*186,830- 5,040338,6093
ES6130011Río Guadamatilla79,60- 5,077738,4068
ES6130012Río Zújar*689,990- 5,31738,5778
ES6130013Barrancos del Río Retortillo*515,250- 5,343837,8197
ES6130014Arroyo de Ventas Nuevas12,780- 4,465338,3675
ES6130015Río Guadalquivir -Tramo Medio2 548,920- 5,09937,7966
ES6130016Río Guadalbarbo44,220- 4,865938,1675
ES6140001Sierra de Baza*53 649,510- 2,831137,3756
ES6140002Sierra de Castril*12 695,280- 2,771737,8742
ES6140003Sierra de Huétor*12 128,580- 3,469237,2776
ES6140004Sierra Nevada*172 238,050- 3,115837,0788
ES6140005Sierra de La Sagra*46 212,810- 2,535337,8684
ES6140006Sierra de Arana*20 010,290- 3,38537,3276
ES6140007Sierras del Campanario y Las Cabras*8 488,90- 3,661937,3682
ES6140008Sierra de Loja*26 027,20- 4,150837,064
ES6140009Sierra Nevada Noroeste*777,650- 3,336637,1789
ES6140010Sierra de Baza Norte*1 212,250- 2,818637,4748
ES6140011Sierra de Castell de Ferro*731,850- 3,400236,7218
ES6140012La Malahá615,750- 3,729937,1263
ES6140013Acantilados y Fondos Marinos Tesorillo-Salobre-ña*1 045,130- 3,632136,7333
ES6140014Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro*972,70- 3,382736,7031
ES6140015Barrancos del Río de Aguas Blancas*2 994,580- 3,411437,2308
ES6140016Acantilados y Fondos Marinos de La Punta de La Mona*124,920- 3,729836,7184
ES6150001Laguna de El Portil*1 265,60- 7,046737,2233
ES6150002Enebrales de Punta Umbría*187,570- 6,995537,1942
ES6150003Estero de Domingo Rubio*343,060- 6,903537,1975
ES6150004Lagunas de Palos y Las Madres*648,950- 6,85937,1529
ES6150005Marismas de Isla Cristina2 498,020- 7,33537,1884
ES6150006Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido*2 409,080- 7,138437,2097
ES6150007Peñas de Aroche*737,350- 7,076937,921
ES6150009Doñana Norte y Oeste*18 587,360- 6,567937,2106
ES6150010Andévalo Occidental*52 980,920- 7,387237,5371
ES6150012Dehesa del Estero y Montes de Moguer*2 918,930- 6,821137,1584
ES6150013Dunas del Odiel*64,440- 6,883237,1601
ES6150014Marismas y Riberas del Tinto3 016,660- 6,871537,2772
ES6150015Isla de San Bruno*376,650- 7,388737,1829
ES6150016Acebuchal de Alpízar80,490- 6,444637,4547
ES6150017Marisma de Las Carboneras263,370- 6,998437,2659
ES6150018Río Guadiana y Ribera de Chanza*1 463,260- 7,455837,4047
ES6150019Bajo Guadalquivir*4 772,410- 6,160937,0118
ES6150020Arroyo del Alamillo*53,240- 7,343437,3282
ES6150021Corredor Ecológico del Río Tinto*21 833,610- 6,581737,3699
ES6150022Rivera de Chanza*421,650- 7,211537,9555
ES6150023Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas*987,950- 6,364637,3352
ES6150024El Jure7,660- 7,088837,5626
ES6150025Mina Carpio*7,060- 6,981337,8113
ES6150026Mina Sotiel Coronada2,350- 6,85337,6015
ES6150027Mina Oriente7,510- 6,681937,6226
ES6150028Estuario del Río Piedras*443,180- 7,098737,2127
ES6150029Estuario del Río Tinto*1 166,620- 6,899937,1544
ES6160001Laguna Honda*327,070- 4,140737,5952
ES6160002Alto Guadalquivir830,480- 3,285437,9342
ES6160003Cascada de Cimbarra*558,240- 3,360638,3928
ES6160004Laguna Grande2120- 3,559637,9326
ES6160005Despeñaperros*7 840,820- 3,536438,3472
ES6160006Sierra de Andújar*74 916,540- 4,033638,2564
ES6160007Sierra Mágina*19 960,570- 3,457537,7363
ES6160008Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena*179 083,670- 3,310438,359
ES6160009Estribaciones de Sierra Mágina*6 153,850- 3,610137,7567
ES6160010Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir817,710- 3,61137,952
ES6160011Río Guadiana Menor - Tramo Inferior*369,740- 3,153837,7917
ES6160012Río Jándula*77,130- 4,108238,0583
ES6160013Río Guadalquivir Tramo Superior*258,210- 3,039338,0665
ES6160014Río Guadalimar*3 167,780- 3,161838,153
ES6160015Río Guadiana Menor - Tramo Superior211,960- 2,985637,5475
ES6170001Laguna de La Ratosa176,150- 4,703237,1994
ES6170002Acantilados de Maro-Cerro Gordo*1 912,850- 3,797336,7376
ES6170003Desfiladero de Los Gaitanes*2 179,610- 4,762236,9279
ES6170004Los Reales de Sierra Bermeja*1 212,790- 5,201936,493
ES6170005Sierra Crestellina*489,510- 5,280336,4652
ES6170006Sierra de Las Nieves*20 131,810- 4,997336,6886
ES6170007Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama*40 657,30- 3,912136,8036
ES6170008Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur*2 745,880- 4,745436,9409
ES6170009Sierras de Alcaparaín y Aguas*5 622,90- 4,80536,8272
ES6170010Sierras Bermeja y Real*30 824,180- 5,112436,5435
ES6170011Sierra Blanca*6 547,740- 4,900736,5675
ES6170012Sierra de Camarolos*8 690,910- 4,382936,9616
ES6170013Sierra de Mollina*826,280- 4,663937,1676
ES6170015Lagunas de Campillos*1 338,210- 4,828137,0381
ES6170016Valle del Río del Genal*23 555,10- 5,22236,5888
ES6170017Río de Castor*23,310- 5,115336,4706
ES6170018Cueva de Belda I*23,670- 4,403337,2561
ES6170019Río Verde*225,950- 4,957736,5298
ES6170020Río Guadaiza*49,420- 4,985836,5041
ES6170021Río Guadalmina*45,760- 5,020136,4983
ES6170022Río Fuengirola*152,410- 4,710736,5443
ES6170023Yeso III, Higuerones IX y El Marrubio*188,760- 4,722536,9801
ES6170024Río Guadalmansa*53,060- 5,07236,489
ES6170025Río Real33,430- 4,847636,5196
ES6170026Río del Padrón*41,080- 5,125836,4502
ES6170027Arroyo de La Cala*16,830- 5,149536,4604
ES6170028Río Guadalmedina82,080- 4,437136,8066
ES6170029Río Manilva*36,730- 5,250636,3856
ES6170030Calahonda*1 404,170- 4,680236,4948
ES6170031Río Guadiaro72,940- 5,310636,6309
ES6170032Sierra Blanquilla*15470- 5,001636,7872
ES6170033Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas633,430- 4,683436,6879
ES6170034Río Guadalevín66,050- 5,162336,7393
ES6170036Fondos Marinos de La Bahía de Estepona*575,1560- 5,1354536,41553
ES6170037El Saladillo - Punta de Baños*3 246,5560- 5,0157536,43233
ES6170038Montes de Málaga*4 992,850- 4,388536,825
ES6180001Complejo Endorreico de Utrera*1 066,350- 5,81637,0418
ES6180002Complejo Endorreico de La Lantejuela895,860- 5,180437,3616
ES6180003Laguna del Gosque404,420- 4,946137,1314
ES6180004Sierra de Alanís*6 550,670- 5,613738,1062
ES6180005Corredor Ecológico del Río Guadiamar*17 013,460- 6,341237,5762
ES6180006Laguna de Coripe*75,040- 5,360137,0089
ES6180007Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Mata-bueyes/Garrapata700,570- 5,577636,9441
ES6180009Río Viar5,180- 5,880837,7154
ES6180010Rivera de Cala*20,050- 6,134337,7761
ES6180011Río Corbones*762,790- 5,225137,1236
ES6180012Minas El Galayo y La Jabata*50,270- 5,427937,7886
ES6180013Río Guadaira*227,10- 5,528837,111
ES6180014Salado de Lebrija-Las Cabezas405,380- 5,88336,8931
ES6180015Mina El Abrevadero183,580- 5,763237,7054
ES6180016Venta de Las Navas*612,680- 5,526837,8361
ES6200001Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila*2 958,920- 0,782237,6025
ES6200002Carrascoy y El Valle*11 833,250- 1,2036137,86444
ES6200003Sierra de La Pila*8 851,070- 1,230638,2569
ES6200004Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla*11 026,840- 1,707238,2603
ES6200005Humedal del Ajauque y Rambla Salada*895,610- 1,090138,1099
ES6200006Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor*1 073,850- 0,8177837,66472
ES6200007Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo*39,490- 0,706137,7267
ES6200008Sierra Salinas*1 337,780- 1,037538,49333
ES6200009Sierra de El Carche*5 869,140- 1,1688938,42889
ES6200010Cuatro Calas*171,860- 1,630837,3839
ES6200011Sierra de las Moreras*2 504,210- 1,389437,5814
ES6200012Calnegre*780,930- 1,4394437,50639
ES6200013Cabezo Gordo*229,460- 0,9058337,80306
ES6200014Saladares del Guadalentín*2 047,670- 1,3886137,74639
ES6200015La Muela y Cabo Tiñoso*7 886,060- 1,1537,5931
ES6200016Revolcadores*3 481,260- 2,280638,0469
ES6200017Sierra de Villafuerte*6 622,140- 2,151138,1422
ES6200018Sierra de la Muela*10 903,890- 1,977238,2406
ES6200019Sierra del Gavilán*4 085,530- 1,913638,1256
ES6200020Casa Alta-Salinas*3 769,240- 2,042237,8879
ES6200021Sierra de Lavia*2 187,580- 1,756137,9633
ES6200022Sierra del Gigante*3 748,270- 1,976937,7656
ES6200023Sierra de la Tercia*5 038,20- 1,621137,7425
ES6200024Cabezo de Roldán*1 269,280- 1,040337,5922
ES6200025Sierra de la Fausilla*869,390- 0,907837,5669
ES6200026Sierra de Ricote-La Navela*7 743,140- 1,384238,1375
ES6200027Sierra de Abanilla*990,870- 1,008938,2253
ES6200028Río Chícamo*410,540- 1,0408338,17806
ES6200029Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia*13 467,820- 0,753137,5833
ES6200030Mar Menor*13 446,10- 0,787237,7347
ES6200031Cabo Cope*240,130- 1,487537,43056
ES6200032Minas de la Celia*1,90- 1,472138,4619
ES6200033Cueva de las Yeseras*0,770- 1,030638,0801
ES6200034Lomas del Buitre y Río Luchena*4 130,640- 1,859437,7775
ES6200035Sierra de Almenara*19 414,880- 1,573337,5456
ES6200036Sierra del Buey*3 811,010- 1,2130638,53583
ES6200037Sierra del Serral*1 039,670- 1,0888938,52139
ES6200038Cuerda de la Serrata*1 128,720- 2,010338,0125
ES6200039Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte*1 376,830- 1,881937,52
ES6200040Cabezos del Pericón*493,950- 1,1219437,67028
ES6200041Rambla de la Rogativa*294,490- 2,228138,1069
ES6200042Yesos de Ulea*802,580- 1,2666738,15389
ES6200043Río Quípar*663,310- 1,652538,1653
ES6200044Sierra de los Victorias*208,810- 1,124737,7022
ES6200045Río Mula y Pliego*829,730- 1,357838,0355
ES6200046Sierra de En medio*2 285,460- 1,808337,4911
ES6200047Sierra de la Torrecilla*3 557,340- 1,773637,6661
ES6200048Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón*154 081,6550- 0,958637,4848
ES6300001ISLAS CHAFARINAS*5110- 2,426435,1833
ES6310001Calamocarro-Benzú*601,810- 5,3638935,90528
ES6310002Zona marítimo-terrestre del Monte Hacho*871,540- 5,2866735,89972
ES6320001Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú*550- 2,950835,3208
ES6320002Barranco del Nano41,50- 2,961135,3097
ESZZ12002Volcanes de fango del Golfo de Cádiz*317 723,7710- 7,14336,2085
ESZZ16001Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León93 766,084142,753,437142,3934
ESZZ16002Canal de Menorca*335 353,59803,622439,878
ESZZ16003Sur de Almería - Seco de los Olivos*282 924,5410- 2,500936,647
ESZZ16004Espacio marino de Illes Columbretes1 277,10100,618739,8796
ESZZ16005Espacio marino de Alborán*10 887,9570- 2,915935,9377
ESZZ16006Espacio marino de Ifac*922,80600,079338,6496
ESZZ16007Espacio marino de la Marina Alta*2 318,18900,207138,728
ESZZ16008Espacio marino del Cabo de les Hortes*4 253,2560- 0,37638,3999
ESZZ16009Espacio marino de Cabo Roig*4 686,4960- 0,680437,9603
ESZZ16010Espacio marino del entorno de Illes Columbretes*12 268,47500,678539,8766
FR7300841Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat*16291,3355643,07972
FR7300842Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Herm*22111,6594442,94694
FR7300847Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)*37132,742544,04639
FR7300848Gorges du Tarn*4893,2172244,21639
FR7300849Gorges de la Jonte*7783,27544,19639
FR7300850Gorges de la Dourbie*70873,287544,06472
FR7300851Gorges de Trevezel3963,3216744,0675
FR7300852Gorges de la Vis et de la Virenque*2463,3505643,94056
FR7300854Buttes témoins des avant-causses23253,1144444,18472
FR7300855Causse Noir et ses corniches*139903,2372244,16111
FR7300857Les Alasses*5803,1827844,0675
FR7300858Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp1063,1177844,05778
FR7300859Cirque et grotte du Boundoulaou*2233,0413944,07111
FR7300860Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux*15853,06543,97528
FR7300861Serre de Cougouille1693,1308343,96417
FR7300862Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire6763,0405643,95806
FR7300864Plateau et corniches du Guilhaumard*37443,1827843,85528
FR7300870Tourbières du Lévezou*4892,9013944,19556
FR7301822Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste*100681,8313943,08389
FR8201654Basse Ardèche urgonienne*68654,4869444,33833
FR8201656Bois de Païolive et Basse Vallée du Chassezac*62174,223944,4201
FR8201657Moyenne vallée de l'Ardèche et ses affluents, pelouses du plateau des Gras*17514,2777844,45611
FR8201658Vallée de l'Eyrieux et ses affluents*203054,4792244,833
FR8201660Plateau de Montselgues*3 995,44,0211144,50972
FR8201661Landes et forêts du bois des Bartres*44094,0900944,3675
FR8201662Massifs de Crussol, Soyons, Cornas-Chateau-bourg*4574,847544,92556
FR8201663Affluents rive droite du Rhône*9934,8015545,0051
FR8201668Marais de Malibaud*414,2786144,28833
FR8201669Rompon-Ouvèze-Payre*10544,7493844,7809
FR8201670Cévennes ardèchoises*17494,1994444,5125
FR8201673Massif du Coiron - partie Saint-Martin-sur-Lavezon*3324,6369444,62528
FR8201675Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère*10675,0199545,0777
FR8201676Sables du Tricastin*12254,8297344,4344
FR8201677Milieux alluviaux du Rhône aval*21114,6544,36167
FR8201678Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme*3714,92544,74556
FR8201679Rivière du Roubion*6214,8022244,58083
FR8201681Gervanne et rebord occidental du Vercors*181505,1584744,8155
FR8201682Rebord méridional du Vercors*47245,2459844,8725
FR8201683Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme*805,64544,50778
FR8201684Milieux alluviaux et aquatiques et gorges de la moyenne vallée de la Drôme et du Bez*2535,3963144,6878
FR8201685Pelouses, landes, falaises et forêts de la montagne d'Aucelon*14755,3691244,6155
FR8201686Pelouses, forêts et grottes du massif de Saoû*23565,1239644,6517
FR8201688Pelouses, forêts et habitats rocheux de la montagne de l'Aup et de la Sarcena*5045,5763944,4775
FR8201689Forêts alluviales, rivière et gorges de l'Eygues*10205,2780644,42611
FR8201690Grotte à chauves-souris des Sadoux*13135,249844,6192
FR8201692Monts du matin, combe Laval et val Sainte-Marie*23395,1895944,9883
FR8201694Pelouses, fourrés et forêts de Larran, du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre*13825,6569444,15694
FR8201695Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol*15135,4566744,43944
FR8201697Grotte à chauves-souris de Baume Sourde*3335,0523844,6287
FR8201743La Bourne*28055,3934745,0694
FR9101361Mont Lozère*116873,7602844,44083
FR9101362Combe des Cades*3043,5780644,41167
FR9101363Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente*104933,6908344,29361
FR9101364Hautes vallées de la Cèze et du Luech*126803,9958344,37528
FR9101366Forêt de pins de Salzmann de Bessèges*7434,1011144,32167
FR9101367Vallée du Gardon de Mialet*233713,79544,19556
FR9101368Vallée du Gardon de Saint-Jean*190203,7691744,10833
FR9101369Vallée du Galeizon*86373,9580644,17917
FR9101371Massif de l'Aigoual et du Lingas*105463,5316744,10028
FR9101372Falaises d'Anduze*5354,0091744,07278
FR9101378Gorges du Tarn*4473,2666744,29583
FR9101379Causse Méjean*12693,5252844,29556
FR9101380Gorges de la Jonte*2,733,3791744,20389
FR9101381Causse Noir*62053,3461144,13389
FR9101382Causse de Campestre et Luc*36243,4016743,94222
FR9101383Causse de Blandas*79133,53543,91833
FR9101384Gorges de la Vis et de la Virenque*55013,4994443,89361
FR9101385Causse du Larzac*296193,4069443,83028
FR9101387Les Contreforts du Larzac*52993,4083343,76583
FR9101388Gorges de l'Hérault*217363,5619443,77111
FR9101389Pic Saint-Loup*44303,8019443,78472
FR9101391Le Vidourle2094,1377843,74111
FR9101392Le Lez1443,8669443,67361
FR9101393Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas*106943,644143,57473
FR9101395Le Gardon et ses gorges*70094,4241743,93472
FR9101398Forêt de Valbonne*50524,5591744,23528
FR9101399La Cèze et ses gorges35504,3894444,26111
FR9101402Étang et mares de la Capelle*3144,5402844,04083
FR9101403Étang de Valliguières*6,614,5947244,01167
FR9101405Le Petit Rhône8064,4316743,58556
FR9101406Petite Camargue*344124,3077843,60889
FR9101408Étang de Mauguio*70204,0638943,5875
FR9101410Étangs palavasiens*66003,8761143,5125
FR9101411Herbiers de l'étang de Thau*47883,6140643,39269
FR9101412Étang du Bagnas*6753,5205643,31083
FR9101413Posidonies de la côte palavasienne*111193,9141443,48857
FR9101414Posidonies du cap d'Agde*61723,4943,26167
FR9101416Carrières de Notre-Dame de l'Agenouillade*4,613,4619843,29212
FR9101419Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare*14812,9947243,69389
FR9101424Le Caroux et l'Espinouse*23162,9297243,60972
FR9101427Grotte de Julio17,482,877543,54
FR9101428Grotte de la Rivière Morte89,692,7211143,46806
FR9101429Grotte de la source du Jaur30,32,7569443,48472
FR9101430Plateau de Roquehaute*154,833,3688943,305
FR9101431Mare du plateau de Vendres*17,63,237543,27889
FR9101433La Grande Maire*4243,3458343,285
FR9101434Les Orpellières*1443,3161143,25806
FR9101435Basse plaine de l'Aude*45003,2072243,25528
FR9101436Cours inférieur de l'Aude53583,1243,24833
FR9101439Collines du Narbonnais*21493,1902843,2825
FR9101440Complexe lagunaire de Bages-Sigean*95553,0327843,08722
FR9101441Complexe lagunaire de Lapalme*18403,0266742,96972
FR9101442Plateau de Leucate*3033,0497242,9175
FR9101444Les Causses du Minervois*218052,8797243,35056
FR9101446Vallée du Lampy95552,1566743,33167
FR9101451Gorges de la Clamoux*8612,4580643,35778
FR9101452Massif de la Malepère58732,2144443,14694
FR9101453Massif de la Clape*83393,1343,17
FR9101458Vallée du Torgan10062,6166742,91667
FR9101461Grotte de la Valette1152,3005643,00639
FR9101463Complexe lagunaire de Salses*78183,0308342,75111
FR9101464Château de Salses32,9186142,83972
FR9101465Complexe lagunaire de Canet*18723,0133342,66806
FR9101468Bassin du Rebenty*85671,992542,78
FR9101470Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette*170552,1861142,77028
FR9101473Massif de Madres-Coronat*213632,2422242,61833
FR9101476Conque de la Preste*84362,4205642,41778
FR9101478Le Tech*14672,8111142,51472
FR9101481Côte rocheuse des Albères*5363,1342,4966
FR9101482Posidonies de la côte des Albères*44153,1227942,5179
FR9101483Massif des Albères*69783,0252842,47667
FR9101486Cours inférieur de l'Hérault1623,4769443,32778
FR9101487Grotte de la Ratapanade44,862,942543,17417
FR9101489Vallée de l'Orbieu*177652,5033342,96417
FR9101490Fenouillèdes*4792,5472242,67694
FR9101493Embouchure du Tech et Grau de la Massane9543,0527842,56861
FR9102001Friches humides de Torremilla*28,52,8558342,73
FR9102002Corniche de Sète13,163,6858343,39389
FR9102003Le Valat de Solan*584,4966744,11222
FR9102005Aqueduc de Pézenas2243,3972243,46389
FR9102006Grotte du Trésor43,953,0972243,59306
FR9102007Mines de Villeneuvette*2553,3931843,61023
FR9102008Valdonnez*50003,5438944,46361
FR9102009Pins de Salzmann du Conflent*9982,3361142,55
FR9102010Sites à chiroptères des Pyrénées orientales*24372,2944442,50833
FR9102012Prolongement en mer des Cap et étang de Leucate137313,0804142,84418
FR9102013Côtes sableuses de l'infralittoral Languedocien86783,1965143,13141
FR9102014Bancs sableux de l'Espiguette88964,1407543,45899
FR9301511Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur*355305,9141744,61444
FR9301514Ceüse - montagne d'Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis*70485,8786144,4175
FR9301518Gorges de la Méouge*7135,7827844,275
FR9301519Le Buech*24265,8338944,29667
FR9301530Cheval Blanc - Montagne de Boules - Barre des Dourbes*82586,4355644,11944
FR9301533L'Asse*218446,3677843,94806
FR9301535Montagne de Val-Haut - Clues de Barles - Clues de Verdaches*131976,2816744,26861
FR9301537Montagne de Lure*49415,8122244,11583
FR9301540Gorges de Trévans - Montdenier - Mourre de Chanier*88086,3255643,85389
FR9301542Adrets de Montjustin - les Craux - rochers et crêtes de Volx*35785,7419443,86694
FR9301545Venterol - Piégut - Grand Vallon*42556,0236144,37222
FR9301549Entraunes*197516,7991744,14389
FR9301550Sites à chauves souris de la Haute Tinée*17876,9252844,25639
FR9301554Sites à chauves souris - Castellet-Les-Sausses et Gorges de Daluis*33846,8022244,01778
FR9301556Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons - Dome de Barrot - Gorges du Cians*150717,0522244,05333
FR9301559Le Mercantour*679477,1808344,14639
FR9301560Mont Chajol*14277,5338944,11889
FR9301561Marguareis - La Brigue - Fontan - Saorge*63277,6941744,08083
FR9301562Sites à Spéléomantes de Roquebillière*4177,3002844,02583
FR9301563Brec d'Utelle*39477,2133343,90889
FR9301564Gorges de la Vésubie et du Var - mont Vial - mont Férion*20907,142543,90306
FR9301566Sites à chauves souris de Breil-sur-Roya*24977,5297243,92861
FR9301567Vallée du Carei - collines de Castillon*48167,4683343,83139
FR9301568Corniches de la Rivièra*16097,3283343,7275
FR9301569Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise*4537,2191743,81917
FR9301570Préalpes de Grasse*181926,9255643,73528
FR9301571Rivière et gorges du Loup*36206,9963943,75306
FR9301572Dôme de Biot*1707,0977843,64167
FR9301573Baie et cap d'Antibes - îles de Lerins*135987,0994443,56889
FR9301574Gorges de la Siagne*49266,7902843,64611
FR9301576L'Aigues (ou Eygues ou Aygues)*8164,9166744,24056
FR9301577L'Ouvèze et le Toulourenc*12455,1583344,23083
FR9301578La Sorgue et l'Auzon*25554,9480644,03389
FR9301580Mont Ventoux*31345,2922244,17167
FR9301582Rochers et combes des monts de Vaucluse*17345,3355643,97056
FR9301583Ocres de Roussillon et de Gignac - Marnes de Perreal*13065,487543,90944
FR9301585Massif du Luberon*213195,3883343,80361
FR9301587Le Calavon et l'Encrème*9665,2272243,85694
FR9301589La Durance*159205,7761143,73417
FR9301590Le Rhône aval*125794,8330643,98222
FR9301592Camargue*1134664,5544443,50361
FR9301594Les Alpilles*173344,8908343,73861
FR9301595Crau centrale - Crau sèche*315384,8238943,57056
FR9301596Marais de la vallée des Baux et marais d'Arles*110614,7983343,50639
FR9301597Marais et zones humides liés à l'étang de Berre*15605,1743,41306
FR9301601Côte bleue - chaîne de l'Estaque*55535,1927843,36278
FR9301602Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand Caunet*500155,477543,22472
FR9301603Chaîne de l'Etoile- massif du Garlaban*100445,5083343,38639
FR9301605Montagne Sainte Victoire*327595,6236143,61417
FR9301606Massif de la Sainte-Baume*173075,7530643,34
FR9301608Mont Caume - mont Faron - forêt domaniale des Morières*113045,9543,23778
FR9301609La Pointe Fauconnière*7665,6966743,15556
FR9301610Cap Sicie - Six Fours*13375,8394443,06056
FR9301613Rade d'Hyères*488676,3983343,005
FR9301615Basses gorges du Verdon*12775,9944443,70917
FR9301616Grand canyon du Verdon - plateau de la Palud*97986,3543,75833
FR9301617Montagne de Malay*12816,6391743,7025
FR9301618Sources et tufs du Haut Var*55996,172543,58056
FR9301620Plaine de Vergelin-Fontigon - gorges de Châ-teaudouble - bois des Clappes*10596,4083343,59389
FR9301621Marais de Gavoty - lac de Bonne Cougne - lac Redon*83,336,2369443,34333
FR9301622La plaine et le massif des Maures*342646,357543,27944
FR9301624Corniche Varoise*289956,6491743,17944
FR9301625Forêt de Palayson - bois du Rouet*51586,6036143,54306
FR9301626Val d'Argens*122196,3861143,4325
FR9301627Embouchure de l'Argens*13806,7141743,41778
FR9301628Esterel*150886,7958343,48306
FR9301995Cap Martin*19247,5091743,76306
FR9301996Cap Ferrat*89597,3538943,66083
FR9301997Embiez - cap Sicie*123795,8038943,01944
FR9301998Baie de la Ciotat*17555,6511143,17278
FR9301999Côte Bleue Marine*188875,1122243,29472
FR9302001Lagune du Brusc*5065,7727843,08306
FR9302002Montagne de Seymuit - Crête de la Scie*14016,2427844,41889
FR9302003Gorges de la Nesque*12305,2908344,04889
FR9302005La Bendola*10637,582543,97056
FR9302007Valensole*447126,0777843,815
FR9302008Vachères*145765,6527843,95639
FR9400568Cap Corse nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de Macinaggio à Centuri)*26859,4044442,99444
FR9400569Crêtes du Cap corse, vallon de Sisco9,29,4405642,81333
FR9400570Agriates*296709,142,7
FR9400571Étang de Biguglia*19789,4833342,60194
FR9400572Mucchiatana*2659,5288942,50472
FR9400573Massif du San Pedrone (Castagniccia)*7329,3083342,2575
FR9400574Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana (zone terrestre et marine)*502278,5830642,38611
FR9400575Caporalino Monte Sant Angelo di Lano-Pianu Maggiore11449,2094442,37833
FR9400576Massif montagneux du Cinto*138068,9869442,41833
FR9400577Rivière et vallée du Fango*189648,6944442,39
FR9400578Massif du Rotondo*152959,0736142,24889
FR9400579Monte d'Oro / Vizzavona*25539,1058342,14639
FR9400580Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia*6919,4711142,02944
FR9400581Étang de Palo et cordon dunaire*2189,4063941,95056
FR9400582Plateau du Coscione et massif de l'Incudine*112289,1933341,85111
FR9400583Forêt de l'Ospedale*7339,1827841,66056
FR9400584Marais de Lavu Santu et littoral de Fautea929,4019441,70889
FR9400585Iles Pinarellu et Roscana*209,3930641,67056
FR9400586Embouchure du Stabiaccu, Domaine Public Maritime et îlot Ziglione*1969,2869441,5775
FR9400587Iles Cerbicale et frange littoral*36989,3602841,55056
FR9400588Suberaie de Ceccia/Porto-Vecchio11179,2519441,5725
FR9400590Tre Padule de Suartone, Rondinara*2579,2397241,46583
FR9400591Plateau de Pertusato/ Bonifacio et îles Lavezzi*60719,2463941,36778
FR9400592Ventilegne-la Trinite de Bonifacio-Fazzio*19859,1230641,40444
FR9400593Roccapina-Ortolo*10668,9402841,50222
FR9400594Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d'Olmeto*778,8813941,65778
FR9400595Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella2208,6619441,99917
FR9400597Défilé de l'Inzecca1799,2969442,10139
FR9400598Massif du Tenda et forêt de Stella*30569,2547242,53639
FR9400599Strettes de St Florent*1869,3330642,68139
FR9400600Crêtes de Teghime-Poggio d'Oletta*2589,3836142,61694
FR9400601Aliso-Oletta*3929,342,65556
FR9400602Basse vallée du Tavignano*7709,3844442,17528
FR9400603Rivière de la Solenzara*42039,2638941,815
FR9400604Station d'Anchusa Crispa de Cannella*0,79,3941741,79917
FR9400606Pinarellu: dunes et étangs de Padulatu et Padulatu Tortu*1349,3755641,66556
FR9400607Baie de San Ciprianu: étangs d'Arasu et îles San Ciprianu et ilot Cornuta*1069,3641,64278
FR9400608Mares temporaires du terrain militaire de Fras-selli/Bonifacio*1169,1541,45
FR9400609Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d'Arbitru*3589,027541,46972
FR9400610Embouchure du Taravo, plage de Tenutella et étang de Tanchiccia*1268,8186141,71528
FR9400611Massif du Renoso*61079,14542,03222
FR9400612Punta Calcina89,3547241,72083
FR9400613Cavités à chauves-souris de Castifao, muraccIole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli219,1205642,51333
FR9400614Région de Furiani et monte Canarinco29,4183342,665
FR9400615Delta de l'Oso, punta di Benedettu et Mura dell'Unda*1149,3261141,62111
FR9400616Junipéraie de Porto Pollo et plage de Cupabia*3238,7808341,72028
FR9400617Dunes de Prunete-Canniccia*209,5511142,30778
FR9400618Marais et tourbières du Valdo et de Baglietto*1119,1747242,47667
FR9400619Campo dell'Oro (Ajaccio)398,7922241,915
FR9402001Campomoro-Senetosa*21068,841,58333
FR9402002Forêt Territoriale de Rospa-Sorba (partie sud-est)*2389,2416742,16722
FR9402003Forêt territoriale du Fium'Orbu (partie sud-est)*1549,2833341,95
FR9402004Chênaie verte et junipéraie de la Tartagine5139,0594442,5075
FR9402005Chataîgneraies et ruiseaux de Castagniccia2659,347542,435
FR9402006Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta*67,29,3727842,66778
FR9402007Site à Botrychium simple et châtaigneraies du Bozzio1 840,59,3742,34556
FR9402008Lac de Créno*158,9466742,20389
FR9402009Mare temporaire de Musella/Bonifacio*179,1908341,40194
FR9402010Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio*20749,3330641,61111
FR9402011Anciennes galeries de mines de lozari/Belgodere (site à chauves-souris)139,0194442,62639
FR9402012Capo di feno*14858,6166741,96667
FR9402013Plateau du Cap Corse*1782659,3238943,06667
FR9402014Grand herbier de la côte orientale*430799,57542,25806
FR9402015Bouches de Bonifacio, Iles des Moines*946129,02541,375
FR9402016Pointe de Senetosa et prolongements*35358,8308341,54639
FR9402017Golfe d'Ajaccio*473748,6172241,85722
FR9402018Cap rossu, Scandola, Pointe de la Reveletta, Canyon de Calvi*741398,5897242,57278
FR9402019Grands dauphins de l'Agriate*5943148,5636343,00307
FR9402020Récifs du mont sous-marin d'Ajaccio et des affleurements rocheux de Valinco*928218,2668741,80115
FR9402021Récifs du mont sous-marin de l'Agriate*289238,8935942,98042
GR1110003TREIS VRYSES9 967,7526,003641,1381
GR1110004FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THA-LASSIA ZONI*16 329,1225,682540,4589
GR1110005VOUNA EVROU- POTAMOS LYRAS- SPILAIA DIDYMOTEICHOU KAI KEFALOVOUNOU*43 299,2926,1926240,09695
GR1110007DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRACHIONAS*9 634,6526,067540,7725
GR1110013THALASSIA PERIOCHI THRAKIS75 756,2825,6366240,81395
GR1120003OROS CHAINTOU - KOULA KAI GYRO KORYFES*3 376,0524,807541,32417
GR1120005AISTHITIKO DASOS NESTOU*2 378,1924,7166741,10944
GR1130006POTAMOS FILIOURIS*1 727,6425,5713941,02667
GR1130007POTAMOS KOMPSATOS (NEA KOITI)468,2625,1930641,16361
GR1130008MARONEIA - SPILAION2,8225,5036140,93222
GR1130009LIMNES KAI LIMNOTHALASSES TIS THRA-KIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI*28 605,9925,1861140,95444
GR1140001DASOS FRAKTOU*7 319,7924,5099439,87172
GR1140002RODOPI (SIMYDA)*6 934,5124,1438941,49778
GR1140003PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA*7 215,8124,3213941,50333
GR1140004KORYFES OROUS FALAKRO*9 956,5124,0888941,28806
GR1150005GR1150005 KORYFES OROUS PANGAIO - PIGAIA NERA KEFALARIOU FILIPPON- SPI-LAIO ARKOUDOSPILIA*11 869,7124,0881940,78645
GR1150008ORMOS POTAMIAS - AKR. PYRGOS EOS N. GRAMVOUSSA*355,2124,7702840,71111
GR1150009KOLPOS PALAIOU - ORMOS ELEFTHERON*1 202,0124,3347240,83083
GR1150010DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KE-RAMOTIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PA-RAKTIA ZONI*23 028,1124,7640,92472
GR1150013PERICHORA LIMENA THASOU11,224,7065940,76529
GR1150014THALASSIA PERIOCHI KAVALAS - THASOU75 686,0324,6167540,83854
GR1210001OROS VERMIO*25 399,5922,0152840,465
GR1210002STENA ALIAKMONA*3 583,5622,2211140,44278
GR1220001LIMNES VOLVI KAI LAGKADA - EVRYTERI PERIOCHI*28 828,823,3128140,06593
GR1220002DELTA AXIOU - LOUDIA - ALIAKMONA - EVRYTERI PERIOCHI - AXIOUPOLI*41 495,6922,6751740,11261
GR1220003STENA RENTINAS - EVRYTERI PERIOCHI SPILAIO DRAKOTRYPA- SPILAIO LAKKIA KAI REMA NEROMANA*5 896,3923,6434739,95527
GR1220005LIMNOTHALASSA ANGELOCHORIOU*372,6322,8202840,48306
GR1220012LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI*807,822,9061140,38833
GR1230001LIMNI PIKROLIMNI1 105,2422,8147240,82806
GR1230002YDROCHARES DASOS MOURION805,5522,7761141,23889
GR1240001KORYFES OROUS VORA*41 833,7521,8916740,94028
GR1240002ORI TZENA*12 162,6922,1863941,12806
GR1240003OROS PAIKO*35 180,9422,3038941,01778
GR1240004LIMNI AGRA*1 196,2321,9311140,80444
GR1240005STENA APSALOU - MOGLENITSAS6 106,7522,1327840,855
GR1250001OROS OLYMPOS*18 866,8122,3963940,09944
GR1250002PIERIA ORI*16 732,3122,2188940,24389
GR1250003OROS TITAROS*5 417,9322,1705640,1625
GR1250004ALYKI KITROUS - EVRYTERI PERIOCHI*1 457,3222,6438940,355
GR1260001LIMNI KERKINI - KROUSIA - KORYFES OROUS BELES, ANGISTRO - CHAROPO*77 958,3723,1533341,22
GR1260002EKVOLES POTAMOU STRYMONA*1 273,7623,8583340,79333
GR1260003AI GIANNIS - EPTAMYLOI305,1523,5811141,09
GR1260004KORYFES OROUS MENOIKION - OROS KOUSKOURAS - YPSOMA -SPILAIO PELADE*23 585,923,7835937,68139
GR1260005KORYFES OROUS ORVILOS*4 885,3723,6102841,36806
GR1260007ORI VRONTOUS - LAILIAS - ERIMIKES SPILAIA ZESTA NERA KAI KATARRAKTON*7 757,5623,5641837,55158
GR1270001OROS CHOLOMONTAS15 651,1423,5244440,44056
GR1270002OROS ITAMOS - SITHONIA*18 053,5823,8355640,14278
GR1270003CHERSONISOS ATHOS*33 426,4324,1966740,27833
GR1270004LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA*626,423,3436140,23694
GR1270005OROS STRATONIKON - KORYFI SKAMNI*7 977,9823,8066740,55583
GR1270007AKROTIRIO ELIA - AKROTIRIO KASTRO - EKVOLI RAGOULA*526,0823,7033340,18333
GR1270008PALIOURI - AKROTIRI KAI THALASSIA ZONI*16 160,6523,6054836,84631
GR1270009PLATANITSI - SYKIA: ΑKR. RIGAS - AKR. ADOLO*989,7923,9994440,04472
GR1270010AKROTIRIO PYRGOS - ORMOS KYPSAS - MALAMO*1 179,4823,3194440,07
GR1270015THALASSIA ZONI CHERSONISOU ATHONA*20 304,4424,2095840,26886
GR1310001VASILITSA*8 042,7321,0933340,02417
GR1310003ETHNIKOS DRYMOS PINDOU (VALIA KALN-TA) - EVRΥTERI PERIOCHI*6 724,6921,1211139,90111
GR1320001LIMNI KASTORIAS*4 665,6921,2983340,52278
GR1320002KORYFES OROUS GRAMMOS*34 035,3520,84540,35111
GR1330001OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI)*774,0821,6716740,19667
GR1340001ETHNIKOS DRYMOS PRESPON*26 635,9421,0772240,77222
GR1340003ORI VARNOUNTA*6 069,5821,2069440,84528
GR1340004LIMNES VEGORITIDA - PETRON*13 030,5921,7594440,71306
GR1340005LIMNES CHEIMADITIDA - ZAZARI*3 921,521,5622240,60361
GR1340006OROS VERNON - KORYFI VITSI*8 177,3521,4340,65972
GR1340009ORI VARNOUNTA - EVRYTERI PERIOCHI*1 496,2221,2369940,79515
GR1340010ETHNIKOS DRYMOS PRESPON - EVRYTERI PERIOCHI*7 640,421,129740,71768
GR1410001PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU*2 999,2121,7427839,24917
GR1410002AGRAFA*9 661,6721,6022239,22944
GR1420001KATO OLYMPOS - KALLIPEFKI*12 719,422,5363939,9325
GR1420003AISTHITIKO DASOS OSSAS*19 240,3922,6939,80333
GR1420004KARLA - MAVROVOUNI - KEFALOVRYSO VELESTINOU - NEOCHORI*46 991,1522,8310535,27704
GR1420005AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON*1 362,822,5666739,87444
GR1420010STENA KALAMAKIOU462,1622,2441739,66111
GR1430001OROS PILIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI-SPILAIA MALAKI KAI SKEPONI*31 477,9623,0765835,05392
GR1430002KOURI ALMYROU - AGIOS SERAFEIM*99,8622,7369439,19528
GR1430003SKIATHOS: KOUKOUNARIES KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI*85,7123,4038939,14778
GR1430004ETHNIKO THALASSIO PARKO ALONNISOU - VOREION SPORADON, ANATOLIKI SKOPELOS*249 150,9824,0522341,10839
GR1440001ASPROPOTAMOS*20 178,5521,2877839,63889
GR1440002KERKETIO OROS (KOZIAKAS)*50 636,9921,4741739,57
GR1440003ANTICHASIA ORI KAI METEORA - SPILAIO MELISSOTRYPA*61 837,0521,7350541,59331
GR2110001AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU KAI ARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERI PERIOCHI, KATO POUS ARACHTHOU, KAMPI FILIPPIADAS)*60 155,5820,9405337,47242
GR2110002ORI ATHAMANON (NERAIDA)*18 912,7621,1894439,46444
GR2120001EKVOLES (DELTA) KALAMA*8 631,720,1927839,57028
GR2120002ELOS KALODIKI*823,5820,4611139,31056
GR2120003LIMNI LIMNOPOULA564,9420,4505639,47889
GR2120004STENA KALAMA1 834,1920,4738939,62833
GR2130001ETHNIKOS DRYMOS VIKOU - AOOU*12 964,9820,7619439,92472
GR2130002KORYFES OROUS SMOLIKAS*1970620,9158340,07917
GR2130004KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU*32 941,6720,8661139,85944
GR2130005LIMNI IOANNINON*2 615,7420,8855639,65972
GR2130006PERIOCHI METSOVOU (ANILIO - KATARA)*7 256,3721,2086139,78694
GR2130007OROS LAKMOS (PERISTERI)*20 344,9921,1272239,655
GR2130008OROS MITSIKELI*8 584,7420,8405639,75083
GR2140001EKVOLES ACHERONTA (APO GLOSSA EOS ALONAKI) KAI STENA ACHERONTA*4 527,6120,5013939,23361
GR2140003PARAKTIA THALASSIA ZONI APO PARGA EOS AKROTIRIO AGIOS THOMAS (PREVEZA), AKR. KELADIO - AG. THOMAS*1 561,3920,47539,21528
GR2210001DYTIKES KAI VOREIOANATOLIKES AKTES ZAKYNTHOU*21 464,9220,7297237,7075
GR2210002KOLPOS LAGANA ZAKYNTHOU (AKR. GERA-KI - KERI) KAI NISIDES MARATHONISI KAI PELOUZO*6 977,6620,9069437,70917
GR2210003NISOI STROFADES*548,2621,0094437,255
GR2220001KALON OROS KEFALONIAS2 542,9120,5761138,34222
GR2220002ETHNIKOS DRYMOS AINOU2 903,1420,6622238,145
GR2220003ESOTERIKO ARCHIPELAGOS IONIOU (MEGA-NISI, ARKOUDI, ATOKOS, VROMONAS)*88 246,7820,8369438,57944
GR2220004PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOS-TOLI EOS VLACHATA (KEFALONIA) KAI OR-MOS MOUNTA*3 679,2720,5613938,08222
GR2220005DYTIKES AKTES KEFALONIAS - STENO KE-FALONIAS ITHAKIS - VOREIA ITHAKI (AKROTIRIA GERO GKOMPOS - DRAKOU PIDIMA - KENTRI - AG. IOANNIS)*18 767,6520,4888938,34806
GR2220007THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS ORMO MOUNTA*9 403,8420,63438,06516
GR2230001LIMNOTHALASSA ANTINIOTI (KERKYRA)*186,5819,8505639,81528
GR2230002LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA)*2 316,8819,9180639,44361
GR2230003ALYKI LEFKIMΜIS (KERKYRA)*212,7320,0686139,45194
GR2230004NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI*135 527,920,2361340,01696
GR2230005PARAKTIA THALASSIA ZONI APO KANONI EOS MESONGI (KERKYRA)*867,2919,9205639,54222
GR2230009LIMNOTHALASSA ANTINIOTI KAI POTAMOS FONISSAS (KERKYRA)80,7319,7266339,7623
GR2230010THALASSIA PERIOCHI DIAPONTION NISON*15 327,2719,5166839,79456
GR2240001LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PALIONIS - AVLIMON) KAI ALYKES LEFKADAS*2 120,6820,7183338,80222
GR2240002PERIOCHI CHORTATON (LEFKADA)1 249,2920,6255638,69972
GR2310001DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESO-LONGIOU - AITOLIKOU, EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS*35 641,3121,2538938,33139
GR2310004OROS PANAITOLIKO*19 114,6821,6563938,70222
GR2310005OROS VARASOVA*1 475,0121,5972238,36111
GR2310006LIMNES VOULKARIA KAI SALTINI*3 125,3220,8108338,86444
GR2310007LIMNI AMVRAKIA2 229,1721,1780638,75056
GR2310008LIMNI OZEROS1 296,4821,2230638,65444
GR2310009LIMNES TRICHONIDA KAI LYSIMACHEIA*14 349,4621,4841738,56833
GR2310010OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOU-RAS*13 303,0621,4594438,45944
GR2320001LIMNOTHALASSA KALOGRIAS, DASOS STROFYLIAS KAI ELOS LAMIAS, ARAXOS*5 773,7121,3633338,09361
GR2320002OROS CHELMOS KAI YDATA STYGOS*17 559,6222,2252837,95778
GR2320003FARANGI VOURAIKOU2 200,122,1733338,08306
GR2320004AISTHITIKO DASOS KALAVRYTON*2 473,3522,097538,01278
GR2320005ORI BARMPAS KAI KLOKOS, FARANGI SELI-NOUNTA6 116,622,0158338,14333
GR2320006ALYKI AIGIOU*18,6122,1072238,26333
GR2320007OROS PANACHAIKO - SYRAGKES PANAGO-POULAS*12 722,2221,8777141,11509
GR2320008OROS ERYMANTHOS*19 338,2421,8708337,96833
GR2320009SPILAIO KASTRION313,6322,1416737,94972
GR2330002OROPEDIO FOLOIS9 748,5821,6913937,78528
GR2330003EKVOLES (DELTA) PINEIOU*939,6221,23537,81889
GR2330004OLYMPIA301,9721,6272237,64111
GR2330005THINES KAI PARALIAKO DASOS ZACHAROS, LIMNI KAIAFA, STROFYLIA, KAKOVATOS*3 240,6321,5888937,52694
GR2330006LIMNOTHALASSA KOTYCHI, BRINIA*1 280,921,2986138,00361
GR2330007PARAKTIA THALASSIA ZONI APO AKR. KYL-LINI EOS TOUMPI - KALOGRIA*11 113,221,2883338,0325
GR2330008THALASSIA PERIOCHI KOLPOU KYPARISSIAS: AKR. KATAKOLO - KYPARISSIA*11 324,6221,5022237,57556
GR2410001LIMNES YLIKI KAI PARALIMNI - SYSTIMA VOIOTIKOU KIFISOU -KATAVOTHRA ALIAR-TOU*12 669,9223,2473540,67422
GR2420001OROS OCHI - KAMPOS KARYSTOU - POTAMI - AKROTIRIO KAFIREFS - PARAKTIA THALASSIA ZONI*28 704,2224,524140,38144
GR2420002DIRFYS: DASOS STENIS - DELFI1 360,0823,8472238,59694
GR2420004MEGALO KAI MIKRO LIVARI - DELTA XE-RIA - YDROCHARES DASOS AG. NIKO-LAOU - PARAKTIA THALASSIA ZONI*501,2923,1244439,00139
GR2420006SKYROS: OROS KOCHYLAS*405024,6211138,82417
GR2420013NISIDES LICHADES KAI THALASSIA PERIOCHI398,6322,8152438,81552
GR2420014THALASSIA PERIOCHI KAI YFALOI VOREIOA-NATOLIKIS EVVOIAS*8 571,6623,3372439,05222
GR2420015THALASSIA ZONI ANATOLIKIS EVVOIAS APO AKRA OKTONIA EVVOIAS EOS ZARAKES*5 767,7724,2162838,41821
GR2420017POTAMOS MANIKIATIS163,2524,0860338,55474
GR2430001OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI)*3 571,6321,8162841,08968
GR2440002KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU - MA-LIAKOS KOLPOS - MESOCHORI SPERCHEIOU*46 327,2422,4954641,37546
GR2440003FARANGI GORGOPOTAMOU528,6222,3591738,81861
GR2440004ETHNIKOS DRYMOS OITIS*7 117,522,2910540,44096
GR2440006OROS KALLIDROMO*6 734,4622,5527838,76778
GR2450001ORI VARDOUSIA*19 318,2922,1119438,66167
GR2450002OROS GKIONA*22 663,2622,2947238,60528
GR2450004PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA - PERIOCHI PIGON CHILIADOU*10 604,3422,1513140,06705
GR2450005NOTIOANATOLIKOS PARNASSOS - ETHNI-KOS DRYMOS PARNASSOU - DASOS TI-THOREAS, SPILAIOVARATHRO*18 626,6522,5465640,07497
GR2510003AKRONAFPLIA KAI PALAMIDI*369,8922,8066737,56167
GR2510005THALASSIA PERIOCHI PAFSANIA - YPO-THALASSIA IFAISTEIA METHANON*3 728,0823,3038237,63988
GR2520001OROS MAINALO*22 639,3722,2944437,60528
GR2520002LIMNI TAKA1 031,5222,3688937,43111
GR2520003LIMNOTHALASSA MOUSTOU*339,1522,7522237,38333
GR2520005MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONI-DIOU - SPILAIO MANA KAI GALAZIA LIMNI*8 380,5822,8254939,92668
GR2520006OROS PARNONAS (KAI PERIOCHI MALEVIS)*55 651,4722,6316737,22389
GR2530001KORYFES OROUS KYLLINI (ZIRIA) KAI CHA-RADRA FLAMPOURITSA*23 268,6122,4580637,95111
GR2530002LIMNI STYMFALIA1 283,1322,4588937,85528
GR2530003AKROKORINTHOS*601,5922,8655637,88056
GR2530004OROS OLIGYRTOS*8 637,122,3777837,81917
GR2530005ORI GERANEIA*698723,0708338,02056
GR2530007KORINTHIAKOS KOLPOS*236 571,1522,5602838,19469
GR2540001ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOU-ROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS SPILAIO SOLOMOU TRYPA KAI PYRGOS AG. STEFANOU KAI THALASSIA ZONI EOS AKROTIRIO KAMILI*39 051,6623,0025539,63672
GR2540002PERIOCHI NEAPOLIS KAI NISOS ELAFONISOS*5 468,7123,0008336,54472
GR2540003EKVOLES EVROTA, PERIOCHI VRONTAMA KAI THALASSIA PERIOCHI LAKONIKOU KOLPOU10 628,0422,676939,75712
GR2540005LAGKADA TRYPIS*1 693,0922,3082739,00133
GR2540009THALASSIA ZONI NOTIAS MANIS*38 296,1822,4467236,52156
GR2550001FARANGI NEDONA (PETALON - CHANI)1 268,5222,1622237,09
GR2550003NISOI SAPIENTZA KAI SCHIZA, AKROTIRIO AKRITAS*11 201,7521,8177836,83056
GR2550004LIMNOTHALASSA PYLOU (DIVARI) KAI NISOS SFAKTIRIA, AGIOS DIMITRIOS*3 463,7821,672536,94917
GR2550005THINES KYPARISSIAS (NEOCHORI - KYPA-RISSIA)*1 290,0721,6786137,26833
GR2550006OROS TAYGETOS SPILAIO TRACHILAS SPI-LAIO VATSINIDI*53 688,4822,323139,78659
GR2550007THALASSIA PERIOCHI STENOU METHONIS*970,121,7269436,79306
GR2550010THALASSIA PERIOCHI NOTIAS MESSINIAS*122 930,2421,7425536,79763
GR3000001OROS PARNITHA14 921,8123,7288938,17694
GR3000003ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA*1 332,0824,0308338,14917
GR3000004VRAVRONA - PARAKTIA THALASSIA ZONI*2 711,5223,9983337,91889
GR3000005SOUNIO - NISIDA PATROKLOU KAI PARAK-TIA THALASSIA ZONI*5 382,2723,9941737,65972
GR3000006YMITTOS - AISTHITIKO DASOS KAISARIANIS - LIMNI VOULIAGMENIS*8 812,7923,8027837,89806
GR3000008ANTIKYTHIRA - PRASONISI KAI LAGOU-VARDOS*7 172,1423,2688935,91667
GR3000010NISIDES KYTHIRON: PRASONISI, DRAGONE-RA, ANTIDRAGONERA*989,1323,1036136,22278
GR3000017PARAKTIA KAI THALASSIA ZONI MAKRONI-SOU3 677,524,1250937,6989
GR4110001LIMNOS: CHORTAROLIMNI - LIMNI ALYKI KAI THALASSIA PERIOCHI*18 313,5725,4630639,95139
GR4110002AGIOS EFSTRATIOS KAI PARAKTIA THALAS-SIA ZONI*6 283,7325,0205639,52361
GR4110003LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS - APOLI-THOMENO DASOS*20 543,4725,9766739,19639
GR4110004LESVOS: KOLPOS KALLONIS KAI CHERSAIA PARAKTIA ZONI*18 804,6126,2119439,16278
GR4110005LESVOS KOLPOS GERAS, ELOS NTIPI KAI OROS OLYMPOS - POTAMOS EVERGETOU-LAS*11 918,1426,4227237,95684
GR4110015THALASSIA PERIOCHI NISIDON TOKMAKIA*6 194,2626,4308939,28777
GR4120001SAMOS: PARALIA ALYKI*307,0727,0188937,70611
GR4120002SAMOS: OROS AMPELOS (KARVOUNIS)*4 896,6126,8237,75917
GR4120003SAMOS: OROS KERKETEFS - MIKRO KAI MEGALO SEITANI - DASOS KASTANIAS KAI LEKKAS, AKR. KATAVASIS - LIMENAS*6 721,0826,6338937,74222
GR4120004IKARIA - FOURNOI KAI PARAKTIA ZONI*13 035,926,482537,58
GR4130001VOREIA CHIOS KAI NISOI OINOUSSES KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI*34 476,426,0744438,51806
GR4130005VRACHONISIDES KALOGEROI KAI THALAS-SIA ZONI1 750,1725,283638,1608
GR4210001KASOS KAI KASONISIA - EVRYTERI THA-LASSIA PERIOCHI*21 487,3726,9087637,55737
GR4210002KENTRIKI KARPATHOS: KALI LIMNI - LASTOS - KYRA PANAGIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI*9 323,1427,1380635,59278
GR4210003VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAK-TIA THALASSIA ZONI*11 291,5827,2008335,81472
GR4210004KASTELLORIZO KAI NISIDES RO KAI STRON-GYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI*1 807,5329,5830636,14833
GR4210005RODOS: AKRAMYTIS, ARMENISTIS, ATTAVY-ROS, REMATA KAI THALASSIA ZONI (KARA-VOLA-ORMOS GLYFADA)*27 438,2627,837536,16111
GR4210006RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES - PETALOUDES - REMATA*11 312,4128,0283336,30417
GR4210007NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI, IFAISTIAKO PEDIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI*17 844,2727,1665937,95864
GR4210008KOS: AKROTIRIO LOUROS - LIMNI PSALI-DI - OROS DIKAIOS - ALYKI - PARAKTIA THALASSIA ZONI*10 124,127,257536,84806
GR4210009ASTYPALAIA: ANATOLIKO TMIMA, GYRO NISIDES KAI OFIDOUSSA KAI THALASSIA ZONI (AKR. LANTRA - AKR. VRYSI)*7 032,0426,427536,59056
GR4210010ARKOI, LEIPSOI, AGATHONISI KAI VRACHO-NISIDES*1246126,7566737,29278
GR4210011VRACHONISIA NOTIOU AIGAIOU: VELOPOU-LA, FALKONERA, ANANES, CHRISTIANA, PA-CHEIA, FTENO, MAKRA, ASTAKIDONISIA, SYRNA - GYRO NISIA KAI THALASSIA ZONI*4 582,2626,6758336,34528
GR4210033THALASSIA PERIOCHI NOTIAS PATMOU*4 413,7126,5655237,28668
GR4220001ANDROS: ORMOS VITALI KAI KENTRIKOS OREINOS OGKOS*7 495,1524,8538937,86556
GR4220002ANAFI: CHERSONISOS KALAMOS - ROU-KOUNAS*1 122,2925,8233336,35111
GR4220003SANTORINI: NEA KAI PALIA KAMENI - PROFITIS ILIAS*1 219,4425,462536,37167
GR4220004FOLEGANDROS ANATOLIKI MECHRI DYTIKI SIKINO KAI THALASSIA ZONI*704724,9855636,61222
GR4220005PARAKTIA ZONI DYTIKIS MILOY*5 365,2324,3991736,65306
GR4220006NISOS POLYAIGOS - KIMOLOS*13 871,324,5936136,77917
GR4220007NISOS ANTIMILOS - THALASSIA PARAKTIA ZONI*1 260,7624,2383336,78833
GR4220008SIFNOS: PROFITIS ILIAS MECHRI DYTIKES AKTES KAI THALASSIA PERIOCHI*2 091,9424,6880636,95917
GR4220009NOTIA SERIFOS*4 753,5324,45537,13083
GR4220010VOREIODYTIKI KYTHNOS: OROS ATHERAS - AKROTIRIO KEFALOS KAI PARAKTIA ZONI*2 904,4424,4002837,4375
GR4220011ANATOLIKI KEA7 151,7324,3388937,59583
GR4220012VOREIA AMORGOS KAI KINAROS, LEVITHA, MAVRA, GLAROS KAI THALASSIA ZONI*6 026,5726,0327836,90944
GR4220013MIKRES KYKLADES: IRAKLEIA, SCHOINOUS-SA, KOUFONISIA, KEROS, ANTIKERIA KAI THALASSIA ZONI*12 588,6925,5897236,92611
GR4220014KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZAS KAI VIGLA EOS MAVROVOUNI KAI THALASSIA ZONI (ORMOS KARADES - ORMOS MOUTSOU-NAS)*9 051,7725,4608336,9475
GR4220016NISOS PAROS: PETALOUDES*101,825,1244437,04806
GR4220017NISOI DESPOTIKO KAI STRONGYLO KAI THALASSIA ZONI*1 858,3424,9941736,96278
GR4220018SYROS: OROS SYRINGAS EOS PARALIA*804,3224,9070436,37709
GR4220019TINOS: MYRSINI - AKROTIRIO LIVADA*1 995,5325,2277837,58417
GR4220020NISOS MILOS: PROFITIS ILIAS - EVRYTERI PERIOCHI*5 242,0824,4019436,68889
GR4220033NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI*26 036,9124,710337,6075
GR4220034PARAKTIA KAI THALASSIA ZONI VOREIAS ANAFIS1 406,7325,7678636,40198
GR4220035THALASSIA ZONI ANDROU*30 036,7824,8557537,86529
GR4220036THALASSIA PERIOCHI KOLOUMVO5 010,3725,4841536,52526
GR4310002GIOUCHTAS - FARANGI AGIAS EIRINIS*717,9925,1511135,22611
GR4310003NISOS DIA1 184,6125,2161135,45361
GR4310004DYTIKA ASTEROUSIA (APO AGIOFARANGO EOS KOKKINO PYRGO)*2 727,1124,7636134,95611
GR4310005ASTEROUSIA (KOFINAS)*16 050,4225,1111134,9675
GR4310006DIKTI: OMALOS VIANNOU (SYMI - OMALOS)*3 912,0625,4341735,06861
GR4320002DIKTI: OROPEDIO LASITHIOU, KATHARO, SELENA, SELAKANO, CHALASMENI KORYFI*34 655,6525,5064434,93506
GR4320003NISOS CHRYSI*514,6725,7072234,87167
GR4320004MONI KAPSA (FARANGI KAPSA KAI GYRO PERIOCHI)996,7926,0591735,04194
GR4320005OROS THRYPTIS KAI GYRO PERIOCHI*8 532,3525,8883335,07583
GR4320006VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONY-SADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVRO MOURI - VAI - AKRA PLAKAS) KAI THALASSIA ZONI*39 415,7626,2496135,23111
GR4320008NISOS KOUFONISI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI*839,4726,1434,93556
GR4330002OROS KEDROS*4 842,224,612535,18889
GR4330003KOURTALIOTIKO FARANGI - MONI PREVELI - EVRYTERI PERIOCHI*3 734,0324,4808335,19444
GR4330004PRASSANO FARANGI - PATSOS - SFAKO-RYAKO REMA - PARALIA RETHYMNOU KAI EKVOLI GEROPOTAMOU, AKR. LIANOS KAVOS - PERIVOLIA*13 130,1124,5911135,26333
GR4330005OROS IDI (VORIZIA, GERANOI, KALI MADARA)*40 822,3924,8236135,22583
GR4340001IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA - TIGANI KAI FALASARNA - PONTIKONISI, ORMOS LIVADI - VIGLIA*5 888,4623,5902835,56417
GR4340002NISOS ELAFONISOS KAI PARAKTIA THALAS-SIA ZONI*270,6723,5305635,27
GR4340003CHERSONISOS RODOPOU - PARALIA MA-LEME -KOLPOS CHANION*16 046,9323,8026539,74372
GR4340004ELOS - TOPOLIA - SASALOS - AGIOS DIKAIOS*7 419,7823,6508335,37722
GR4340005ORMOS SOUGIAS - VARDIA - FARANGI LISSOU MECHRI ANYDROUS KAI PARAKTIA ZONI*3 060,1623,7636135,25361
GR4340006LIMNI AGIAS - PLATANIAS - REMA KAI EKVOLI KERITI - KOILADA FASA*1 269,7123,9015938,01126
GR4340007FARANGI THERISSOU*491,8123,9880635,42556
GR4340008LEFKA ORI KAI PARAKTIA ZONI*55 846,7524,0096938,15843
GR4340010DRAPANO (VOREIOANATOLIKES AKTES) - PARALIA GEORGIOUPOLIS - LIMNI KOUR-NA - SPILAIO PSIMAKI*4 949,8424,280637,60504
GR4340011FRE - TZITZIFES - NIPOS*1 192,7524,1438935,36694
GR4340012ASFENDOU - KALLIKRATIS KAI PARAKTIA ZONI*13 994,4924,2617641,25198
GR4340013NISOI GAVDOS KAI GAVDOPOULA*6 290,5724,0794434,84694
GR4340015PARALIA APO CHRYSOSKALITISSA MECHRI AKROTIRIO KRIOS*2 253,2823,5530635,2775
GR4340024THALASSIA PERIOCHI DYTIKIS KAI NOTIO-DYTIKIS KRITIS*163 686,2223,7242435,37175
HR2000006Bazgovača jama0,783316,6223843,30646
HR2000007Betina velika jama0,783317,3225843,1949
HR2000018Činjadra špilja0,783316,5996543,33976
HR2000019Čoćina jama0,783317,5670343,11119
HR2000020Područje oko Ćulumove pećine1 209,642216,3732543,99004
HR2000021Dobra jama0,783316,5809943,30845
HR2000022Dragića špilja II0,783316,4917843,82015
HR2000031Golubinka kod Vučevice0,783316,4140143,58352
HR2000034Gotovž0,783314,3791345,43988
HR2000038Grota špilja0,783316,2627943,50278
HR2000050Jama na Visokoj0,783316,6074943,682
HR2000051Jama nad Zasten0,783314,1610845,43294
HR2000053Jama pod Malim Kraljevcem0,783316,3425443,59575
HR2000055Jama u Kukljici0,783315,2430644,03724
HR2000056Jama za Mahrincem0,783316,7411743,34447
HR2000058Ješkalovica jama0,783316,8394843,29991
HR2000080Mala Birnjača jama0,783316,3324343,58493
HR2000083Područje oko Markove jame - Istra1 034,222213,6540445,31342
HR2000084Markova špilja0,783316,4031343,19057
HR2000089Milića špilja0,783315,8033644,14333
HR2000091Movrica špilja0,783317,5513742,75259
HR2000092Ostaševica špilja0,783317,5445142,74902
HR2000096Peć u Čulinovim raljevinama0,783316,5752943,60588
HR2000100Pincinova jama*78,519113,635245,2874
HR2000104Polušpilja kod Sobre0,783317,6027342,73732
HR2000111Rabakova špilja0,783314,0770845,36878
HR2000120Sitnica špilja0,783313,7443345,34329
HR2000131Škabac špilja0,783314,6067245,25989
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd6 754,489616,0983543,79875
HR2000135Špilja iznad Velikog bresta0,783314,0955245,42948
HR2000141Gorska jama0,783317,4250442,92696
HR2000146Velika špilja u Permanima0,783314,2967645,4101
HR2000147Špilja na Gradini kod Premanture0,783313,9076644,80995
HR2000152Špilja kod Vilišnice0,783315,4511543,96038
HR2000165Špilja pod Kapelu0,783316,4344643,18494
HR2000166Špilja pod Krugom0,783313,9262945,45202
HR2000171Tabaina špilja0,783316,7171842,96979
HR2000172Špilja u Tankom Ratcu0,783316,5695843,36022
HR2000175Trogrlo0,783316,2638443,89579
HR2000176Trojama0,783316,7258243,50089
HR2000179Velika špilja kod Antunovića0,783317,2275443,27675
HR2000180Velika špilja0,783317,4720542,76442
HR2000182Velika špilja kod Neorića0,783316,5533543,6861
HR2000186Vilina špilja0,783318,3915442,50667
HR2000190Vlaška peć0,783314,8680245,06363
HR2000194Vranjača jama kod Trilja0,783316,7947643,62891
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola736,814,7637345,14729
HR2000205Zubanova jama0,783316,5598743,68322
HR2000206Žejava jama0,783316,8042743,28462
HR2000521Brač - Baljenik*19,888416,658443,28411
HR2000522Luka Budava - Istra1 237,009513,9804444,8729
HR2000525Orebić - Osirac89,4917,058942,99421
HR2000526Oštrica - Šibenik200,303315,9237743,64616
HR2000529Šaknja rat479,487216,6569342,92958
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)215,647313,92545,417
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska93,187613,8184645,42489
HR2000545Vlažne livade kod Marušića96,675613,7503945,42597
HR2000546Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)40,518213,7773945,41713
HR2000555Lokva u Prljevićima0,078617,942,757
HR2000601Park prirode Učka*16 051,334414,1977645,29907
HR2000604Nacionalni park Brijuni*3 400,457813,7493444,91517
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit*11 157,291914,974144,76221
HR2000616Donji Kamenjak*370,628313,9121544,78199
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1 476,717813,86145,352
HR2000629Limski zaljev - kopno1 168,316113,67345,127
HR2000637Motovunska šuma1 009,923613,82545,351
HR2000641Zrmanja1 252,704915,81444,186
HR2000643Obruč*2 716,956214,4839345,43622
HR2000658Rječina221,994914,42145,398
HR2000659Trstenik*13,935314,4556345,48982
HR2000703Tarska uvala - Istra0,399713,6150645,31441
HR2000754Novačka pećina0,783314,0138245,48215
HR2000759Vela špilja u Krugu0,783314,4241145,44718
HR2000788Uvala Makirina 12,564515,6826443,79826
HR2000856Padine Velog vrha iznad Tomišine drage*26,749114,8852545,07072
HR2000871Nacionalni park Paklenica*9 507,55715,487844,3421
HR2000874Krupa97,185815,8679544,19095
HR2000888Otok Susak*363,550714,3024944,50982
HR2000891Jezero Njivice na Krku629,4814,5762445,17512
HR2000893Jezero Ponikve na Krku140,89414,5642745,07454
HR2000898Šuma crnike na Grguru389,749914,7652244,86367
HR2000911Kolansko blato - Blato Rogoza*178,63914,917944,52041
HR2000917Krčić1 951,608916,2523244,03043
HR2000918Šire područje NP Krka*13 158,886915,97443,903
HR2000919Čikola495,081816,1543,853
HR2000922Svilaja*15 884,628816,3962943,82456
HR2000929Rijeka Cetina - kanjonski dio1 904,459716,81643,489
HR2000931Jadro6,15716,5066143,54001
HR2000932Prološko blato*765,995317,108743,46874
HR2000933Vrljika60,709217,1933543,43111
HR2000934Crveno jezero13,78717,1990943,45569
HR2000935Modro jezero39,615717,2115443,45247
HR2000936Ruda16,103716,7743,671
HR2000937Vidova gora*1 852,823816,6098743,2921
HR2000941Svetac*418,423415,7484143,02553
HR2000942Otok Vis*9 049,986116,1549743,04571
HR2000943Palagruža*32,382316,2611842,39204
HR2000944Blatina kod Blata62,002317,4742,764
HR2000946Snježnica i Konavosko polje11 250,056618,3435642,57035
HR2000947Gornji Majkovi - lokve13,177317,9110442,77378
HR2000950Slano - oleandri80,964117,8858742,76562
HR2000951Krotuša*145,368817,4565143,10273
HR2001007Orašac - kanjon0,97118,013942,70215
HR2001008Blatina kraj Prožure2,239617,6435642,73347
HR2001009Blatina kraj Sobre (Mljet)10,598817,6006842,73056
HR2001010Paleoombla - Ombla3 744,410618,0738142,70351
HR2001011Istarske Toplice35,99913,879245,37985
HR2001015Pregon715,234613,8470445,42043
HR2001016Kotli328,746814,0102145,36691
HR2001017Lipa227,744214,0080245,31
HR2001021Lun*2 847,985714,8074244,62939
HR2001035Otočić Zabodarski5,168414,4029244,55173
HR2001036Otočić V. Osir7,379814,4198844,59098
HR2001041Gomance*214,943414,4270745,50189
HR2001046Matica-Vrgoračko polje*292,781717,43143,157
HR2001047Bobara, Mrkan i Supetar*29,294518,19542,574
HR2001050Murter*1 772,295515,6170143,798
HR2001055Otočić Kosor kod Korčule5,03616,7627142,90089
HR2001056Otočić Veli Pržnjak kod Korčule20,683516,694942,9036
HR2001068Radljevac*12,666916,19644,062
HR2001097Biševo kopno*589,284716,0105242,97452
HR2001098Otok Pag II1 499,601615,0407644,41655
HR2001133Ponor Bregi*136,809214,0066345,19147
HR2001143Jama kod Komune0,783313,5706245,36401
HR2001144Klaričeva jama0,783313,6739745,15022
HR2001145Izvor špilja pod Velim vrhom0,783313,8482444,88605
HR2001146Radota špilja0,783313,9849645,45585
HR2001149Velika jama0,783314,676545,2271
HR2001154Orlovac špilja0,783314,9642644,98562
HR2001163Jama kod Šipkovca0,783315,3487444,19428
HR2001188Pećina, Raslina0,783315,8507943,80795
HR2001199Jama na Dućacu0,783316,6794743,37027
HR2001200Jama kod Matešić stana0,783316,7513543,30593
HR2001201Izvor Grab0,783316,7721443,64076
HR2001203Izvor špilja kod Jurjevića0,783317,1982642,98146
HR2001204Jama Kornjatuša0,783317,6741942,97908
HR2001207Pliškovićeva jama0,783313,8723845,07159
HR2001208Modrića bunar špilja0,783316,0530943,76174
HR2001215Boljunsko polje2 244,192614,1280645,28849
HR2001218Benkovac1,579415,6054644,04943
HR2001229Bočni kanal uz Vrljiku3,265117,1865643,44015
HR2001235Račice - Račički potok27,521613,98245,351
HR2001236Kanjon Badnjevica14,882817,1538843,48321
HR2001238Bušotina za vodu, Rakonik*0,783314,0196545,08632
HR2001239Rudnik ugljena, Raša*195,727714,0891345,07898
HR2001241Jama Golubinka*110,019116,1586943,69836
HR2001242Izvor Vir*66,917417,4507443,15831
HR2001244Bunar kod Franjevačkog samostana u Hvaru0,783316,4426443,17259
HR2001245Bunar na Hvaru0,783316,4453343,17266
HR2001248Izvor Duboka Ljuta0,783318,2313542,60006
HR2001249Izvor kod mlina u Zatonu malom0,783318,0454242,70152
HR2001251Žužino vrelo0,783316,6281343,74769
HR2001253Poštak*2 737,891316,1344,221
HR2001258Dinjiška135,527815,1586244,36891
HR2001259Uvala Vlašići - kopno23,929315,2066844,32221
HR2001260Poluotok Molunat6,940418,41942,453
HR2001266Vrba36,683216,3643,749
HR2001274Mlaka206,448313,9041545,36927
HR2001275Vrbnik1 190,809814,6428445,08781
HR2001276Murvica - samostan0,783316,5859843,26885
HR2001277Slatina kod Kozarice na Mljetu5,38117,4679542,77412
HR2001278Premuda867,947114,6221544,3297
HR2001279Silba1 436,276814,6934944,38431
HR2001280Olib2 623,933514,7880144,3785
HR2001300Zebar76,870314,6803445,24587
HR2001301Podbilo198,909914,9319245,05758
HR2001302Krmpotsko62,408714,9093845,09699
HR2001304Žbevnica*231,208914,0142445,46299
HR2001312Argile7,342313,70945,442
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem*4 782,79516,7243,664
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1 743,526816,42243,955
HR2001315Rastočko polje782,196617,4074443,20888
HR2001316Karišnica i Bijela348,456115,62844,123
HR2001321Jasena ponor*8,374717,276843,22138
HR2001322Vela Traba*540,083913,8723545,24468
HR2001325Ninski stanovi - livade403,78115,2279944,22078
HR2001334Poluotok Ubaš479,474314,0861644,96493
HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje141,627318,032742,69145
HR2001338Područje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar*1 740,754216,5363643,15698
HR2001343Područje oko špilje Duboška pazuha*3 326,000617,0753143,12633
HR2001349Dolina Raše609,43414,02445,123
HR2001350Podbiokovlje1 479,076817,0699443,26358
HR2001352Mosor*17 008,594816,6575843,51348
HR2001357Otok Krk*37 741,064914,6174445,06774
HR2001358Otok Cres*40 199,18814,4012944,87281
HR2001359Otok Rab*7 610,080514,756944,77717
HR2001360Šire rovinjsko područje*10 194,720813,7280945,06102
HR2001361Ravni kotari31 511,360415,5740143,96862
HR2001362Otok Žut1 484,51215,3106143,86435
HR2001363Zaleđe Trogira*18 626,371616,1764643,56311
HR2001364JI dio Pelješca*14 058,486717,5588442,87101
HR2001365Pazinština4 704,476313,9674945,20979
HR2001366Bokanjačko blato446,957815,2390244,18053
HR2001367I dio Korčule*13 920,239917,0163142,93961
HR2001371Područje oko Dobre vode2 169,261916,055243,68431
HR2001373Lisac*9 201,575315,991844,35529
HR2001374Područje oko špilje Vratolom11,062415,7866144,19177
HR2001375Područje oko špilje Golubnjače, Žegar2 550,48315,8600944,12048
HR2001376Područje oko Stražnice537,437416,5658443,5013
HR2001380Vele i Male Srakane - kopno*176,62814,31144,581
HR2001384Solana Dinjiška65,087315,1753644,3627
HR2001386Pazinski potok70,501513,9450645,24721
HR2001388Budava74,685513,9798844,91516
HR2001394Brbišnica - Vrbica1,542615,82643,929
HR2001395Grab2,594716,76643,643
HR2001396Grdoselski potok2,712913,95545,292
HR2001397Sutina2,910616,57343,709
HR2001399Kobilica*2,404216,0944,129
HR2001400Orašnica*1,247816,22244,056
HR2001419Otok Dolin - J344,917314,8244344,70225
HR2001420Otoci Badija, Planjak, Kamenjak, Bisače, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V. Stupa, Lučnjak te hrid Baretica152,64117,1684242,95309
HR2001421Hvar od Pokrvenika do uvale Bristova885,208216,9465643,14573
HR2001422Hvar Golubiničin rat - Rat Velog Strvnja301,142816,8733743,1245
HR2001423Hvar - od Plane do Veprinove glavice743,991916,9377743,12192
HR2001424Hvar - od Križišća do Tavna špilje260,658116,8077543,13444
HR2001425Hvar - od Prapratna do Karnjakuše1 130,793216,78943,158
HR2001426Hvar - Kabal525,489716,5555543,22156
HR2001427Hvar - šume kod Starigrada1 135,189116,6194743,20446
HR2001428Hvar - od Maslinice do Grebišća3 272,840116,6313543,16295
HR2001429Hvar - od Prvog boka do Lučišća983,164716,4910943,199
HR2001434Čepić tunel0,783314,1615445,16389
HR2001435Sniježnica pod Lisinom0,783314,2211945,39176
HR2001436Sojkina jama0,783314,4337345,45256
HR2001437Špilja 2 kraj potoka Zala0,783314,4196345,44193
HR2001444Drenovača jama0,783315,9466743,95496
HR2001445Maravića jama0,783316,2984743,5015
HR2001449Izvor Dropulića vrilo*61,563817,4314543,16938
HR2001451Jama za Rasokama0,783317,930242,80067
HR2001452Vilenska peć0,783317,9228742,7979
HR2001454Jama u Zadubravici0,783317,9366342,77171
HR2001458Vitkovača jama0,783317,9475942,75236
HR2001460Pasja jama0,783317,9660842,7312
HR2001461Kukova peć0,783317,9658642,72704
HR2001463Jama pod Sinji kuk0,783317,9888842,70985
HR2001464Špilja na vrh Krčevina0,783318,0064842,71767
HR2001465Špilja za Gromačkom vlakom0,783318,0275942,74349
HR2001468Aragonka0,783318,019842,71332
HR2001469Debela ljut0,783318,022242,71766
HR2001470Jama na vrh Prodoli0,783318,0214342,72088
HR2001474Golubinka kod Handrake0,783317,9633742,71712
HR2001475Ljubičica kod Handrake0,783317,963442,71817
HR2001476Medvjedina špilja0,783317,9930242,70181
HR2001477Nevjestina špilja0,783317,988142,70373
HR2001478Špilja pod Neharom0,783317,9991242,69875
HR2001479Špilje od Konjavca0,783317,9960242,70071
HR2001480Špiljica u luci Trstena0,783317,976142,7106
HR2001481Špiljice kod mola od Orašca0,783318,005442,69563
HR2001483Istra - Oprtalj5,701413,8210245,37397
HR2001484Istra - Čački22,579813,7851545,40628
HR2001485Istra - Martinčići23,987313,7274445,39197
HR2001486Istra - Čepićko polje6,139514,1455445,21047
HR2001487Bakar - Meja2,079314,58345,292
HR2001489Brač - Stup20,869316,5982943,31648
HR2001490Dubrovačko promorje - Doli6,886217,827442,82024
HR2001491Šibensko zaledje - Lozovac25,412315,96843,78867
HR2001492Bunari*0,080216,00543,931
HR2001493Piskovica špilja0,783314,0371845,26207
HR2001494Jama kod Rašpora0,783314,0773645,43786
HR2001495Jama kod Burići0,783313,8342545,11067
HR2001497Jama u Bratušu0,783316,9796243,32841
HR2001498Kraljevska jama0,783316,7445343,13303
HR2001499Jama za Sv. Spasom0,783317,5426242,73182
HR2001507Izvor Krčevac*94,0917,1643,43
HR3000001Limski kanal - more673,09713,6504345,13031
HR3000002Plomin - Moščenička draga171,551714,23745,172
HR3000003Vrsarski otoci882,189813,5876145,17214
HR3000004Cres - rt Grota - Merag324,762714,37645,059
HR3000005Cres - rt Pernat - uvala Tiha662,540114,3041244,90654
HR3000007Cres - rt Suha - rt Meli*7 501,868614,5531744,60214
HR3000008Lošinj - Vela i Mala draga9,043914,4802544,51038
HR3000009Lošinj - uvala Sunfarni10,734214,4883144,5049
HR3000010Lošinj - uvala Krivica11,562614,4940544,49824
HR3000011Lošinj - uvala Balvanida10,912714,5003744,49138
HR3000012Lošinj - uvala Pijeska8,075114,5077244,4863
HR3000014Ilovik i Sv. Petar*417,456614,5544,463
HR3000015V. i M. Srakane*265,066114,32144,576
HR3000016Podmorje Plavnika i Kormata541,916614,55744,954
HR3000017Podmorje otoka Suska*353,745814,3144,511
HR3000018Podmorje otoka Unije*983,128614,26144,654
HR3000019Uvala Soline53,450115,3561343,92805
HR3000020Mala i Vela luka na poluotoku Sokol, Krk195,031614,80844,977
HR3000021Podmorje otoka Prvić692,991414,79844,899
HR3000022Podmorje otoka Grgur i Goli964,086914,7927144,8534
HR3000024Supetarska draga na Rabu*423,725214,7040444,8131
HR3000025Zaljev Kampor na Rabu*224,350914,6960644,79653
HR3000026Dolfin i otoci*1 097,420714,6677744,70929
HR3000027Podmorje Trstenika*487,105114,5812244,66523
HR3000028I. strana V. i M. Orjula*489,581714,5685944,49782
HR3000029Obala između rta Šilo i Vodotoč524,477314,6049945,20499
HR3000030M. Draga - Žrnovica66,325114,83845,108
HR3000031Sv. Juraj - otočić Lisac*49,220114,9147244,92657
HR3000032Uvala Ivanča*18,473314,8832944,78258
HR3000033Uvala Malin; uvala Duboka*154,020114,9048844,90462
HR3000034Uvala Zavratnica19,251214,8964444,69868
HR3000035Uvala Krivača*36,762114,9251644,66449
HR3000036Uvala Vrulja u Velebitskom kanalu15,317114,9413644,64171
HR3000037Uvala Jurišnica23,079214,986644,57548
HR3000038Uvale Svetojanj V. i M.; uvala Lusk43,425514,91844,604
HR3000039Uvala Caska - od Metajne do rta Hanzina914,256214,9551244,52627
HR3000040Pag - od uvale Luka V. do rta Krištofor368,23215,03444,523
HR3000041Paška vrata355,275315,0638744,4747
HR3000042Košljunski zaljev285,036115,0730144,39087
HR3000043Stara Povljana84,881915,13944,327
HR3000044Uvala Vlašići60,726115,21544,319
HR3000045Uvala Dinjiška*233,375215,2068444,34501
HR3000046Ljubačka vrata66,495415,2606944,32648
HR3000050Vinjerac - Masleničko ždrilo360,498315,4804844,2577
HR3000051Ražanac M. i V.132,969815,3442844,31528
HR3000052Olib - podmorje*572,225114,7744,384
HR3000053Silba - podmorje*988,522814,70544,383
HR3000054Premuda - vanjska strana*991,030414,59844,333
HR3000056More oko otoka Grujica*63,909514,56644,411
HR3000058Planik i Planičić*378,522114,8744,368
HR3000059Otoci Škrda i Maun*606,64214,91844,437
HR3000060More oko otoka Škarda*522,557814,69744,28
HR3000061Plićine oko Maslinjaka; Vodenjaka, Kamenjaka*294,680514,7424444,25365
HR3000062Plićine oko Tramerke*1 285,99114,7726344,21951
HR3000063Prolaz između Zapuntela i Ista*541,789314,7788144,25752
HR3000064Brguljski zaljev - o. Molat*512,450314,8380344,21665
HR3000065Bonaster - o. Molat101,468114,8202544,21284
HR3000066JI dio o. Molata*571,911914,90844,217
HR3000067Luka Soliščica; Dugi Otok*946,18714,835844,15629
HR3000068Uvala Golubinka - rt Lopata40,674514,84644,135
HR3000069Uvala Sakarun*438,548114,91444,109
HR3000070Z. obala Dugog otoka663,001915,0331544,00205
HR3000071Uvala Brbišćica37,898514,9834344,05695
HR3000072Uvala Zagračina*16,101914,8916944,15362
HR3000073J rt o. Zverinac*118,600414,9464844,14076
HR3000074Rivanjski kanal sa Sestricama*1 110,745615,0032444,16766
HR3000075Otok Jidula do rt Ovčjak; prolaz V. Ždrelac*283,425715,0605544,15078
HR3000076Punta Parda78,90915,1560443,99977
HR3000077J dio o. Iža i o. Mrtovnjak*278,929715,1634244,0119
HR3000078Otok Tukošćak i o. Mrtonjak*34,15,1748643,95743
HR3000079Otok Karantunić*16,687815,24144,008
HR3000080Uvala Sabuša64,525615,2383844,02166
HR3000081Rončić*6,974515,27543,906
HR3000082V. i M. Skala*57,889715,2633943,91345
HR3000084Uvala Sv. Ante21,793915,3457543,93352
HR3000085Otok Vrgada SI strana s o. Kozina*262,055715,50543,862
HR3000086Uvala Makirina*37,47415,6796243,80347
HR3000088Uvala Grebaštica365,808515,9376443,6359
HR3000089Uvale oko rta Ploča189,980415,9874643,4954
HR3000090Uvala Stivančica56,607915,9691443,49991
HR3000091Uvala Tijašnica53,671915,775643,71227
HR3000092Blitvenica16,28515,5753443,62473
HR3000093JZ strana Šolte - I*435,281216,1891743,39566
HR3000094JZ strana Šolte - II*488,501216,29943,36
HR3000095Pakleni otoci*1 996,604116,36343,16
HR3000096JI strana o. Visa*1 102,468716,2462243,03443
HR3000097Otok Vis - podmorje*2 977,424216,13243,08
HR3000098Biševo more*789,40216,02542,98
HR3000099Brusnik i Svetac1 500,919715,7637243,01844
HR3000100Otok Jabuka - podmorje113,057115,4643,091
HR3000101Arkanđel*36,804716,02643,475
HR3000102Kosmač M. i V.*16,070116,0443,474
HR3000103Merara*9,262416,03543,48
HR3000104Muljica V. more*8,253716,01243,474
HR3000105Hrid Muljica more*4,517116,00343,479
HR3000106Murvica*6,636316,05843,467
HR3000107Otoci Orud i Mačaknar*77,572216,13243,415
HR3000108Fumija I - podmorje*155,056916,1843,47475
HR3000109Krknjaši*37,540816,1768543,43962
HR3000110Fumija II - podmorje*200,192116,23643,482
HR3000111Recetinovac*29,773316,236643,49525
HR3000112Mrduja*82,481216,40843,324
HR3000113Podmorje otočića Mrduja*5,00716,4143,338
HR3000114Otoci Lukavci*66,487616,5814343,08572
HR3000115Pelegrin - podmorje*173,372916,3983243,19151
HR3000116Kabal - podmorje*283,346716,55443,215
HR3000119Šćedro - podmorje*492,603316,743,096
HR3000120Zlatni rat na Braču - podmorje*23,81716,63443,255
HR3000121Palagruža - podmorje I*405,442616,2611342,39103
HR3000122Otočić Galijula88,937916,3386442,37756
HR3000123Uvala Vrulja kod Brela30,300116,8863943,39802
HR3000124Sveti Petar6,451817,01243,293
HR3000125Osejava16,298417,029443,28115
HR3000126Ušće Cetine667,262716,6836243,43239
HR3000127Brač - podmorje*684,073816,50443,28
HR3000128U. Ramova; u. Krvavica43,803316,9926443,31454
HR3000129Uvala Klokun35,223417,1047543,22484
HR3000130Uvala V. Duba6,137317,1808643,1729
HR3000131Uvale Vira donja i Vira gornja12,860817,22543,161
HR3000133Crni rat - o. Brač285,658116,81943,349
HR3000134Uvala Lovrečina8,751216,6666943,37105
HR3000135Otok Hvar - od Uvale Dubovica do rta Nedjelja*105,236916,55843,14
HR3000136Uvala Vlaška - Hvar14,897917,1395943,13866
HR3000137Uvala Bristova - Hvar*10,079817,0164243,14216
HR3000138Uvala V. Pogorila - Hvar4,332817,0276443,14142
HR3000139Uvala M. Pogorila - Hvar6,244117,0349643,14
HR3000140Uvala M. Moševčica - Hvar2,868717,0579843,1377
HR3000141Uvala V. Moševčica - Hvar4,115217,0639343,13676
HR3000142Uvale Divlja mala i Divlja vela - Hvar10,122217,1054643,1354
HR3000143Uvale Kruševa; Pokrvenik i Zaraće - Hvar228,164316,8929543,15695
HR3000149Uvale Prapratna i Makarac - Hvar22,648516,7521143,16239
HR3000150Pelješac - od uvale Rasoka do rta Osičac*1 022,950717,0132443,03173
HR3000152Otok Proizd i Privala na Korčuli*639,029816,62642,985
HR3000153Otok Korčula - od uvale Poplat do Vrhovnjaka*1 903,19916,71942,916
HR3000154Pupnatska luka14,094817,0011742,92496
HR3000155Uvala Orlanduša6,753617,0819842,91458
HR3000156Pavja luka9,131417,1057642,9101
HR3000161Cres - Lošinj52 574,638414,5675144,5998
HR3000162Rt Rukavac - Rt Marčuleti*175,48917,7462542,78543
HR3000163Stonski kanal*569,186717,7453942,80537
HR3000164Sveti Andrija - podmorje27,007617,9548142,64548
HR3000165Uvala Slano*133,4117,8807842,7798
HR3000166Sjeverna obala od rta Pusta u uvali Sobra do rta Stoba kod uvale Okuklje s otocima i akvatorijem*244,526717,63742,74
HR3000167Solana Ston46,322617,6951542,83168
HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene*1 370,577118,19942,586
HR3000171Ušće Krke4 423,836615,8686143,78159
HR3000172Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratnički4 262,831717,5987542,71401
HR3000173Medulinski zaljev*2 175,474113,9442844,79368
HR3000174Pomerski zaljev*68,561513,8903544,8201
HR3000175Ljubački zaljev787,61815,28444,257
HR3000176Ninski zaljev2 258,602315,1699844,27448
HR3000177Zmajevo oko*0,981515,95943,53086
HR3000179Lun - podmorje*1 217,945814,73244,692
HR3000180Uvala Stara Novalja285,602114,8758444,58586
HR3000198Medvjeđa pećina kod uvale Lučica (Lošinj)0,783314,4041444,61599
HR3000208Špilja kod iškog Mrtovnjaka0,783315,1761344,01136
HR3000247Špilja podno Kostrija (Vrbnička špilja)0,783314,6748745,08063
HR3000257Jama Vrtare Male0,783314,6607745,19743
HR3000279Vrulja Plantaža0,783315,5287544,26446
HR3000280Vrulja Zečica0,783315,534344,24633
HR3000319Jama Gradina0,783315,6783643,63546
HR3000331Jama Bač II0,783316,0202243,4893
HR3000340Batista jama (Bijaka)0,783316,4362543,33227
HR3000349Špilja Matijaševica0,783317,1848243,16997
HR3000351Uvala Drašnica - vrulja*0,783317,1103443,21526
HR3000376Jama Stračinćica0,783316,6715242,9806
HR3000381Jama Zaglavica0,783317,663542,71092
HR3000414Zmajevo uho0,783315,9613243,53199
HR3000415Uvale Jaz; Soline i Sulinj na Krku343,92314,6141545,16054
HR3000417Zaljev Sv. Eufemije na Rabu110,090814,7472644,76157
HR3000419J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Ri-vanj-Sestrunj-Molat58 048,372315,2287343,96067
HR3000421Solana Nin58,949615,191544,23976
HR3000426Lastovski i Mljetski kanal108 495,433817,1954942,84026
HR3000430Pantan*48,195416,2753443,52626
HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić*120,806617,242,916
HR3000432Ušće Raše44,476214,0460545,03175
HR3000433Ušće Mirne125,701813,601845,3199
HR3000437Sedlo - podmorje59,410515,5560543,65833
HR3000438Kosmerka - Prokladnica - Vrtlac - Babul-jak - podmorje129,572515,60543,625
HR3000439Uvale Tratinska i Balun*47,300715,62943,65931
HR3000440Žirje - Kabal*298,087315,7131643,62899
HR3000441Kaprije*623,575915,74343,675
HR3000442Kakanski kanal*729,443615,6796443,69523
HR3000443Tetovišnjak - podmorje*515,275315,593143,72907
HR3000444Kukuljari*85,685415,6259943,7614
HR3000445Murterski kanal*596,008515,6783243,7689
HR3000446Medvjeđa špilja (morska)0,783314,4081944,60553
HR3000447Markova jama0,783315,4773944,27981
HR3000450Solana Pag402,785715,0810744,42118
HR3000451Hvar - otok Zečevo*230,21716,6848643,19041
HR3000452Krk - od rta Negrit do uvale Zaglav*107,891214,6418244,96898
HR3000453Krk - od uvale Zaglav do Crikvenog rta*86,249914,68744,955
HR3000454Krk - od Crikvenog rta do rta Sv. Nikole*100,96514,7305244,93644
HR3000455Rt Gomilica - Brač*190,834316,43843,394
HR3000456Hvar - od uvale Vitarna do uvale Maslinica*278,088516,51443,206
HR3000457Južna obala Hvara - od rta Nedjelja do uvale Česminica*1 610,601516,89143,114
HR3000458Šolta od uvale Šipkova do Grčkog rata*129,895616,22743,416
HR3000459Pantan - Divulje89,892816,28743,524
HR3000460Morinjski zaljev*204,115615,9462843,68212
HR3000461Uvala Modrić*9,901415,5354944,25855
HR3000462Otoci rovinjskog područja - podmorje124,958213,62545,058
HR3000463Uvala Remac21,768814,1537245,06721
HR3000464Područje oko rta Tatinja - Hvar234,907416,6362543,2165
HR3000465Podmorje istočne obale otoka Krka*387,438614,74645,039
HR3000466Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova*222,425416,34143,481
HR3000467Podmorje Kostrene71,21814,4929345,29717
HR3000468Podmorje poluotoka Lopar - Rab*1 110,903314,74144,851
HR3000469Viški akvatorij51 876,648616,1933943,00453
HR3000470Podmorje kod Rabca22,78214,1766645,07962
HR3000471Uvala Škvaranska - Uvala Sv. Marina86,820114,1702444,99836
HR3000472Podmorje oko rta Ćuf na Krku53,124114,5249745,14571
HR3000473Babuljaši i okolni grebeni*200,93215,3588543,87915
HR3000474Otočić Drvenik27,771315,88343,665
HR3000475Brač - podmorje od Rta Gališnjak do Druge vale*347,185116,78243,261
HR3000476Uvala Divna - Pelješac*20,097617,2011243,01919
HR3000477Grebeni u Jabučkoj kotlini1 078,330115,18943,166
HR4000001Nacionalni park Kornati*21 571,143115,3661543,7643
HR4000002Park prirode Telašćica*6 999,28415,168243,89122
HR4000004Velo i Malo Blato661,103315,1369544,35879
HR4000005Privlaka - Ninski zaljev - Ljubački zaljev2 000,436315,2170544,26256
HR4000006Uvala Plemići212,089415,31144,281
HR4000007Badija i otoci oko Korčule*894,200517,1836742,94917
HR4000008Jabuka2,256215,460543,09179
HR4000009Brusnik4,851315,8011543,00595
HR4000010Saplunara127,694817,744742,69384
HR4000015Malostonski zaljev5 717,240517,5432842,92068
HR4000016Konavoske stijene*372,614518,3336142,50823
HR4000017Lokrum*119,600418,1199842,62737
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola - Rt Fortica - Rt Mrtva)5 150,624915,1603544,38769
HR4000019Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda - Rt Krištofer)3 432,564614,973144,54839
HR4000024Južna obala Šolte741,605916,2779143,36886
HR4000025Silbanski grebeni*243,964914,7034944,32391
HR4000027Laguna kod Povljane - Sega*12,121215,094344,35508
HR4000028Elafiti*6 778,1417,8920242,71779
HR4000029Zaljev Soline - otok Krk11,463914,6005345,15089
HR4000030Novigradsko i Karinsko more*3 738,7915,5522744,19201
HR4000031Otok Zeča*525,196414,3109244,77611
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika*217 445,39414,8816145,2838
HR5000022Park prirode Velebit*182 852,401415,23744,483
HR5000025Vransko jezero i Jasen*5 912,983915,5787743,89743
HR5000028Dinara*46 254,925216,5943943,87855
HR5000030Biokovo*19 327,102917,062443,32933
HR5000031Delta Neretve*23 814,308817,5544143,02246
HR5000032Akvatorij zapadne Istre76 297,863613,761644,89528
HR5000037Nacionalni park Mljet*5 287,525317,3844442,77941
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje*19 572,211716,8913142,76523
IT1160007Sorgenti del Belbo*47408,139744,3892
IT1180026Capanne di Marcarolo*954908,78892644,56529
IT1314723Campasso - Grotta Sgarbu Du Ventu10507,93472244,00444
IT1315313Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira*151207,58555643,93
IT1315407Monte Ceppo*305507,76222243,93806
IT1315408Lecceta di Langan*23807,71416743,95361
IT1315503Monte Carpasina*135307,85361143,96889
IT1315504Bosco di Rezzo*108307,84111144,00306
IT1315602Pizzo d'Evigno*219808,04166743,97417
IT1315670Fondali Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa*151808,092543,90528
IT1315714Monte Abellio*74407,57333343,89111
IT1315715Castel d'Appio*9,307,57388943,8025
IT1315716Roverino*33607,60972243,80583
IT1315717Monte Grammondo - Torrente Bevera*264207,52777843,83222
IT1315719Torrente Nervia*4407,62583343,8025
IT1315720Fiume Roia*12007,59111143,81611
IT1315805Bassa Valle Armea*78907,80833343,87139
IT1315806Monte Nero - Monte Bignone*338807,72583343,84194
IT1315922Pompeiana*18407,89416743,86472
IT1315971Fondali Porto Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi*120207,98166743,8525
IT1315972Fondali Riva Ligure - Cipressa*47307,90444443,82444
IT1315973Fondali Arma di Taggia - Punta San Martino*45007,80543,81778
IT1316001Capo Berta*3808,07543,895
IT1316118Capo Mortola*5007,55111143,78361
IT1316175Fondali Capo Mortola - San Gaetano*33907,56166743,78139
IT1316274Fondali San Remo - Arziglia*56407,73083343,79194
IT1322219Tenuta Quassolo*3508,27444444,36861
IT1322304Rocca dell'Adelasia*219008,36444444,39028
IT1322326Foresta Cadibona*45208,37972244,35778
IT1322470Fondali Varazze - Albisola*9108,53444,327
IT1323201Finalese - Capo Noli*278208,38361144,19806
IT1323202Isola Bergeggi - Punta Predani*9,708,44444444,24194
IT1323203Rocca dei Corvi - Mao - Mortou*161308,35444444,255
IT1323271Fondali Noli - Bergeggi*38008,42944444,22861
IT1324007Monte Ciazze Secche*30208,24833344,15333
IT1324011Monte Ravinet - Rocca Barbena*257608,18083344,14528
IT1324172Fondali Finale Ligure*4808,37744,174
IT1324818Castell'Ermo - Peso Grande*196408,04472244,09722
IT1324896Lerrone - Valloni*2108,09916744,03194
IT1324908Isola Gallinara*1008,22611144,02556
IT1324909Torrente Arroscia e Centa*18908,17111144,05278
IT1324910Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero*242008,17972244,10194
IT1324973Fondali Loano - Albenga*54108,23805644,08833
IT1324974Fondali Santa Croce - Gallinara - Capo Lena*21308,20027844,02583
IT1325624Capo Mele*10408,16888943,95889
IT1325675Fondali Capo Mele - Alassio*20608,16361143,97861
IT1330893Rio Ciaè*110408,962544,51361
IT1331402Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pava-glione*1692208,58388944,45444
IT1331501Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin*695808,82544,50306
IT1331606Torre Quezzi*8,908,97138944,42889
IT1331615Monte Gazzo*44308,84361144,4475
IT1331718Monte Fasce*116509,04527844,40611
IT1331721Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa*63709,04055644,48306
IT1331810Monte Ramaceto*292409,312544,44083
IT1331811Monte Caucaso*29309,23055644,45861
IT1331909Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiappa-rino - Monte Bossea*303409,46277844,38722
IT1332477Fondali Arenzano - Punta Ivrea*30608,68055644,38667
IT1332575Fondali Nervi - Sori*60909,07344,37
IT1332576Fondali Boccadasse - Nervi*52608,99611144,38
IT1332603Parco di Portofino*119609,18166744,32278
IT1332614Pineta - Lecceta di Chiavari*14409,30333344,32639
IT1332622Rio Tuia - Montallegro*45309,26527844,35833
IT1332673Fondali Golfo di Rapallo*9909,24888944,33806
IT1332674Fondali Monte Portofino*54409,14972244,31722
IT1332717Foce e medio corso del Fiume Entella*7809,357544,35028
IT1333307Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio*130809,46666744,25361
IT1333308Punta Manara*20509,407544,26083
IT1333316Rocche di Sant'Anna - Valle del Fico*12709,39194444,28722
IT1333369Fondali Punta di Moneglia*3609,47444444,23306
IT1333370Fondali Punta Baffe*2409,43861144,24
IT1333371Fondali Punta Manara*14809,40055644,25
IT1333372Fondali Punta Sestri*2909,38916744,265
IT1342806Monte Verruga - Monte Zenone - Rocca-grande - Monte Pu*375709,49544,33222
IT1342813Rio Borsa - Torrente Vara*17409,59777844,35361
IT1342824Rio di Colla*2409,61888944,30778
IT1342907Monte Antessio - Chiusola*36309,71611144,33806
IT1342908Monte Gottero - Passo del Lupo*118609,66416744,36583
IT1343412Deiva - Bracco - Pietra di Vasca - Mola*203109,54444444,25389
IT1343415Guaitarola*58109,58055644,22111
IT1343419Monte Serro*26209,53277844,21528
IT1343425Rio di Agnola*12909,62694444,27472
IT1343474Fondali Punta Apicchi*5209,53722244,20361
IT1343502Parco della Magra - Vara*271009,86444444,17222
IT1343511Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone*71809,82222244,27694
IT1343518Gruzza di Veppo*23009,80027844,27361
IT1343520Zona Carsica Cassana*11909,69472244,20694
IT1343526Torrente Mangia*1109,70722244,265
IT1344210Punta Mesco*74209,62722244,15417
IT1344216Costa di Bonassola - Framura*12809,57472244,19
IT1344270Fondali Punta Mesco - Rio Maggiore*54609,69583344,12583
IT1344271Fondali Punta Picetto*1609,60472244,15972
IT1344272Fondali Punta Levanto*5709,59027844,17139
IT1344273Fondali Anzo*4309,56694444,18889
IT1344321Zona Carsica Pignone*3209,72444444,17389
IT1344323Costa Riomaggiore - Monterosso*16909,69361144,12889
IT1344422Brina e Nuda di Ponzano*23909,93611144,1475
IT1345005Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto*266509,77194444,10278
IT1345101Piana del Magra*57709,99166744,06111
IT1345103Isole Tino - Tinetto1509,85138944,02639
IT1345104Isola Palmaria*16409,84444444,04194
IT1345109Montemarcello*140109,94555644,07389
IT1345114Costa di Maralunga*4309,92222244,0625
IT1345175Fondali Isole Palmaria - Tino - Tinetto1409,85527844,02639
IT5110001Valle del Torrente Gordana*52309,81694444,35806
IT5110006Monte Sagro*1220010,162544,11361
IT5110007Monte Castagnolo*116010,2052844,09472
IT5110008Monte Borla - Rocca di Tenerano*1081010,1233344,13083
IT5120005Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Po-ggione*715010,5780644,12389
IT5120006Monte Prato Fiorito - Monte Coronato - Valle dello Scesta*1907010,6502844,06389
IT5120007Orrido di Botri*244010,6247244,08972
IT5120008Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi*2832010,202544,13917
IT5120009Monte Sumbra*1865010,2897244,07944
IT5120010Valle del Serra - Monte Altissimo*1850010,2141744,03694
IT5120011Valle del Giardino*784010,2633344,01
IT5120012Monte Croce - Monte Matanna*1249010,342543,9925
IT5120013Monte Tambura - Monte Sella*2013010,2261144,09833
IT5120014Monte Corchia - Le Panie*3964010,322544,04056
IT5120016Macchia lucchese*406010,257543,83833
IT5120017Lago e Padule di Massacciuccoli*1906010,3213943,84167
IT5120018Lago di Sibolla*74010,7011143,82639
IT5120019Monte Pisano*8233010,5233343,76917
IT5120020Padule di Verciano, Prati alle Fontane e Padule delle Monache*397010,5313943,81639
IT5120101Ex alveo del Lago di Bientina*1056010,6227843,77167
IT5120102Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero*1683010,7041744,06667
IT5130007Padule di Fucecchio2081010,7913943,80889
IT5130008Alta valle del Torrente Pescia di Pescia*1586010,7163443,99867
IT5140008Monte Morello*4174011,2333343,86972
IT5140009Poggio Ripaghera - Santa Brigida*417011,3847243,86639
IT5140010Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone419010,8272243,80694
IT5140011Stagni della Piana Fiorentina e Pratese1902011,0966743,8175
IT5140012Vallombrosa e Bosco di S. Antonio*2697011,5594443,74056
IT5150001La Calvana*4544011,1588943,93361
IT5150002Monte Ferrato e Monte Iavello*1376011,0897243,94333
IT5160001Padule di Suese e Biscottino144010,3663943,59167
IT5160002Isola di Gorgona - area terrestre e marina*1481809,89722243,4275
IT5160004Padule di Bolgheri*577010,5447243,22417
IT5160005Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello3525010,6461143,23889
IT5160006Isola di Capraia - area terrestre e marina*1875309,81972243,03722
IT5160008Monte Calvi di Campiglia*1037010,6191743,09806
IT5160009Promontorio di Piombino e Monte Massoncello*712010,4983342,96417
IT5160010Padule Orti - Bottagone*121010,5991742,96806
IT5160011Isole di Cerboli e Palmaiola21010,4741742,86528
IT5160012Monte Capanne e promontorio dell'Enfola*6756010,1852842,77806
IT5160013Isola di Pianosa - area terrestre e marina*5498010,0811142,58361
IT5160014Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - area terrestre e marina*15483010,3097242,33194
IT5160018Secche della Meloria*8727010,1752243,56897
IT5160019Scoglietto di Portoferraio*154010,3244442,82451
IT5160020Scarpata continentale dell'Arcipelago Toscano47309,60833343,2243
IT5170001Dune litoranee di Torre del Lago*123010,2538943,82861
IT5170002Selva Pisana*9657010,3063943,71028
IT5170003Cerbaie*6509010,7077843,74361
IT5170005Montenero*145010,9152843,43444
IT5170006Macchia di Tatti - Berignone*2489010,9347243,33528
IT5170007Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori*1909010,8936143,32556
IT5170008Complesso di Monterufoli*5033010,7805643,25472
IT5170009Lago di Santa Luce525010,5186143,44389
IT5170010Boschi di Germagnana e Montalto229010,77543,6675
IT5170102Campi di alterazione geotermica di M.Rotondo e Sasso Pisano121010,85743,16
IT5180015Bosco di Sargiano*15011,8561143,4325
IT5180017Monte Ginezzo*1604012,0766743,28111
IT5190001Castelvecchio*1114010,99543,45056
IT5190002Monti del Chianti*7938011,40543,48306
IT5190003Montagnola Senese*13746011,1961143,30972
IT5190004Crete di Camposodo e Crete di Leonina*1859011,4452843,29417
IT5190005Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano*3305011,5547243,15944
IT5190006Alta Val di Merse*9490011,2194443,17194
IT5190007Basso Merse*4229011,3338943,11694
IT5190008Lago di Montepulciano*483011,9172243,09028
IT5190009Lago di Chiusi802011,9630643,05361
IT5190010Lucciolabella*1417011,752543,02556
IT5190011Crete dell'Orcia e del Formone*8238011,7447242,95444
IT5190012Monte Cetona*1604011,8742,94722
IT5190013Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio*1313011,6588942,80028
IT5190014Ripa d'Orcia*830011,5741743,00917
IT51A0001Cornate e Fosini*1403010,94543,16222
IT51A0002Poggi di Prata*1061010,977543,10778
IT51A0003Val di Farma*8695011,2222243,06833
IT51A0005Lago dell'Accesa*1168010,9002842,98778
IT51A0006Padule di Scarlino*149010,7936142,90111
IT51A0007Punta Ala e Isolotto dello Sparviero*337010,7763942,78667
IT51A0008Monte d'Alma*5843010,8461142,8775
IT51A0009Monte Leoni*5113011,152542,90889
IT51A0010Poggio di Moscona*648011,1594442,82583
IT51A0011Padule di Diaccia Botrona*1348010,9205642,76917
IT51A0012Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto*373010,9422242,74361
IT51A0014Pineta Granducale dell'Uccellina*626011,048342,6536
IT51A0015Dune costiere del Parco dell'Uccellina*158011,073642,6361
IT51A0016Monti dell'Uccellina*4441011,0994442,61806
IT51A0017Cono vulcanico del Monte Amiata*6114011,6011142,8875
IT51A0018Monte Labbro e alta valle dell'Albegna*6299011,5041742,81333
IT51A0019Alto corso del Fiume Fiora*7111011,6342,68667
IT51A0020Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella*1488011,6583342,7575
IT51A0021Medio corso del Fiume Albegna*1991011,4358342,61944
IT51A0022Formiche di Grosseto12010,8811142,57722
IT51A0023Isola del Giglio*2094010,8980642,35306
IT51A0024Isola di Giannutri - area terrestre e marina*11022011,0994442,25028
IT51A0025Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola*5723011,1472242,40389
IT51A0026Laguna di Orbetello*3694011,222542,45972
IT51A0029Boschi delle Colline di Capalbio*6024011,3972242,49389
IT51A0030Lago Acquato, Lago San Floriano208011,4530642,48389
IT51A0031Lago di Burano*236011,3797242,40028
IT51A0032Duna del Lago di Burano*98011,3722242,39806
IT51A0038Scoglio dell'Argentarola*14011,0808142,41745
IT51A0039Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone*495011,011442,6761
IT5210016Boschi di Castel Rigone*904012,2319443,22444
IT5210017Boschi di Pischiello - Torre Civitella*1379012,1743,20556
IT5210018Lago Trasimeno14199012,1036143,13694
IT5210020Boschi di Ferretto - Bagnolo*2527011,9852843,16194
IT5210021Monte Malbe*1446012,3188943,12889
IT5210025Ansa degli Ornari (Perugia)221012,4605643,09861
IT5210026Monti Marzolana - Montali*814012,1705643,06389
IT5210027Monte Subasio (sommità)*1221012,6772243,05472
IT5210028Boschi e brughiere di Panicarola274012,1094443,05694
IT5210029Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)384012,1913943,05306
IT5210030Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)*64012,6513943,06194
IT5210033Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)421012,2955643,02944
IT5210035Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)*273012,6797243,00972
IT5210038Sasso di Pale*312012,7736142,98806
IT5210039Fiume Timia (Bevagna - Cannara)23012,5975742,94693
IT5210040Boschi dell'alta Valle del Nestore*3039012,0561142,95639
IT5210042Lecceta di Sassovivo (Foligno)*639012,7652842,95611
IT5210043Sorgiva dell'Aiso0,27012,6068242,9568
IT5210046Valnerina*679012,9157542,81205
IT5210047Monti Serano - Brunette (sommità)*1900012,8044442,87611
IT5210048Valle di Campiano (Preci)*54013,012542,88194
IT5210049Torrente Argentina (Sellano)*13012,9241742,865
IT5210050Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)*844012,7869442,84083
IT5210053Fiume e Fonti del Clitunno16012,7590442,83618
IT5210054Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)154012,3980642,80611
IT5210055Gola del Corno - Stretta di Biselli*1236012,9811142,79778
IT5210056Monti lo Stiglio - Pagliaro*1004012,9322242,79472
IT5210057Fosso di Camposolo*609012,8355642,80694
IT5210058Monti Galloro - dell'Immagine*1460012,9127842,78056
IT5210059Marcite di Norcia*29013,0634342,7917
IT5210060Monte Il Cerchio (Monti Martani)*1596012,5741742,76639
IT5210061Torrente Naia165012,4394442,74528
IT5210062Monte Maggio (sommità)*828012,9583342,74944
IT5210063Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)*5357012,8955642,66889
IT5210064Monteluco di Spoleto*504012,7422242,7225
IT5210065Roccaporena - Monte della Sassa*271012,9661142,70806
IT5210066Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)*482012,8813942,695
IT5210067Monti Pizzuto - Alvagnano*1394013,1466742,67167
IT5210068Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)*88012,9080642,67944
IT5210069Boschi di Montebibico (Monti Martani)*215012,6991742,65417
IT5210077Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)136012,4586143,08278
IT5210078Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)*2603012,5113942,96611
IT5210079Castagneti di Morro (Foligno)*53012,8408342,95417
IT5220001Bagno Minerale (Parrano)*78012,1022242,87639
IT5220002Selva di Meana (Allerona)*2507011,9461142,80667
IT5220003Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)*1046012,1397242,80083
IT5220004Boschi di Prodo - Corbara*2712012,2436142,74972
IT5220005Lago di Corbara877012,2530642,71694
IT5220006Gola del Forello*237012,3022242,73667
IT5220007Valle Pasquarella (Baschi)*529012,3147242,70694
IT5220008Monti Amerini*7840012,337542,60528
IT5220010Monte Solenne (Valnerina)*921012,8052842,65083
IT5220011Zona umida di Alviano*740012,2452842,615
IT5220012Boschi di Farneta (Monte Castrilli)769012,4486142,6375
IT5220013Monte Torre Maggiore (Monti Martani)*1450012,5913942,62472
IT5220014Valle del Serra (Monti Martani)*1275012,6830642,61694
IT5220015Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)*873012,8438942,61889
IT5220016Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)*1163012,8738942,5825
IT5220017Cascata delle Marmore*159012,71542,55361
IT5220018Lago di Piediluco - Monte Caperno*437012,7638942,52889
IT5220019Lago l'Aia (Narni)121012,5533342,51833
IT5220020Gole di Narni - Stifone227012,5105642,50944
IT5220021Piani di Ruschio (Stroncone)*<