Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.114.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1176/91
z dnia 6 maja 1991 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 315/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze Scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 37 z 9.2.1991, str. 24.

ZAŁĄCZNIK 1

WyszczególnienieKlasyfikacja Kod CNUzasadnienie
123
1. Dwuczęściowy zestaw ubraniowy

przeznaczony do sprzedaży

detalicznej, zawierający:

a) lekkie ubranie (100 %

6108 31 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treścią kodów CN
bawełny), z dzianiny

drukowanej w wielokolorowe

wzory, przeznaczone do

okrycia górnej części

ciała, z długimi rękawami i

ściśle dopasowanym

wykrojem szyjnym, częściowo

rozciętym z przodu,

zapinanym na guziki z

prawej strony na lewą.

Ubranie to ma w wykroju

szyjnym i u wylotów rękawów

oraz u dołu ściągacze tego

samego koloru co spodnie;

6108, 6108 31 i 6108 31 00.

Uwzględniając ogólny wygląd i lekkość tworzywa, komplet ten należy uznać za piżamę.

b) spodnie lekkie z dzianiny

(100 % bawełny),

jednokolorowe, sięgające od

pasa do kostek, bez

rozcięcia w pasie. Spodnie

te są ściągnięte w pasie

elastyczną taśmą oraz mają

ściągacze u wylotów

nogawek.

(patrz zdjęcie nr 446)(*)
2. Dwuczęściowy zestaw ubraniowy

przeznaczony do sprzedaży

detalicznej, zawierający:

a) ubranie z dzianiny (100 %

bawełny), w dwukolorowe

6108 31 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwaga 9 do działu 61 i treść kodów CN 6108 i 6108 31 i 6108 31 00.
paski, przeznaczone do

okrycia górnej części

ciała, z długimi rękawami i

luźnym, zaokrąglonym

wykrojem szyjnym, bez

rozcięcia, ubranie to ma

ściągacze w wykroju

szyjnym, na dole i u

wylotów rękawów oraz motyw

dekoracyjny umieszczony z

przodu;

Uwzględniając ogólny wygląd i lekkość materiału, zestaw ten należy uznać za piżamę.
b) spodnie wykonane z tej

samej dzianiny, sięgające

od pasa do kostek, bez

rozcięcia w pasie. Spodnie

te są ściągnięte w pasie

elastyczną taśmą oraz mają

ściągacze u wylotów

nogawek.

(patrz zdjęcie nr 464)(*)
3. Lekkie ubranie, wykonane z

dwóch tkanin o różnych

kolorach (100 % bawełny),

przeznaczone do okrycia górnej

części ciała, prostego kroju,

o ściśle dopasowanym,

półokragłym wykroju szyjnym,

z krótkimi rękawami, dwiema

kieszeniami na wysokości

piersi i kapturem zaopatrzonym

w sznurek ściągający.

6205 20 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treść kodów CN 6205 i 6205 20 00. Patrz także uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 6205.
Ubranie to jest rozcięte z

przodu na całej długości,

zapinane na guziki, z lewej

strony na prawą; wyloty

rękawów i dół są obrębione

(koszula sportowa).

(patrz zdjęcie nr 462)(*)
4. Lekkie ubranie z tkaniny (100

% bawełny), przeznaczone do

okrycia górnej części ciała,

prostego kroju, o ściśle

dopasowanym wykroju szyjnym, z

długimi rękawami zaopatrzonymi

w mankiety, dwiema kieszeniami

na wysokości piersi i kapturem

zaopatrzonym w ściągający

sznurek, ubranie to jest

rozcięte z przodu na całej

długości, zapinane na guziki,

z lewej strony na prawą oraz

ma motywy dekoracyjne

umieszczone na kieszeniach, a

także nadrukowane na plecach,

dół jest obrębiony (koszula

sportowa).

6205 20 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej i treść kodów CN 6205 i 2052 00 00. Patrz także uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 6205.
(patrz zdjęcie nr 463)(*)
(*) Zdjęcia mają charakter wyłącznie orientacyjny.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej(Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.