Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.170.103

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

DECYZJA NR 1/2017
z dnia 16 czerwca 2017 r.
Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Kanadą odnosząca się do wykazu organów oceny zgodności w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych [2017/1179]

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą, w szczególności jej art. VII i XI,

a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny zgodności do załącznika sektorowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Organy oceny zgodności wymienione w załączniku A zostają dodane do wykazu organów oceny zgodności w załączniku 4 do załącznika sektorowego dotyczącego końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych.
2. Szczegółowy zakres wpisu do wykazu organów oceny zgodności, wymienionych w załączniku A, w odniesieniu do produktów i procedur oceny zgodności, został ustalony przez Strony i będzie przez nie utrzymany.
Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, zostaje podpisana przez przedstawicieli Wspólnego Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron w celu wprowadzania zmian w załącznikach do załącznika sektorowego dotyczącego końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.
Podpisano w Ottawie dnia 30 maja 2017 r. Podpisano w Brukseli dnia 16 czerwca 2017 r.
W imieniu KanadyW imieniu Unii Europejskiej
Claude BEAUDOINIgnacio IRUARRIZAGA

ZAŁĄCZNIK  A

Organy oceny zgodności UE dodane do wykazu organów oceny zgodności w załączniku 4 do załącznika sektorowego dotyczącego końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych

Element Materials Technology Warwick Ltd

Rothwell Road

Warwick

CV34 5JX

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

AT4 Wireless S.A.U. 1

Parque Tecnológico de Andalucía

C/Severo Ochoa 2 y 6

29590 Málaga

HISZPANIA

1 W dniu 3 kwietnia 2017 r. nazwę AT4 Wireless S.A.U zmieniono na DEKRA Testing & Certification SAU.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.