Akty korporacyjne

Adwok.2020.1.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 147/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

Adw. Darię Skrzypczak-Kozikowską.