Akty korporacyjne

Adwok.2019.11.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 138/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 26 listopada 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Komisji ds. Praktyki Adwokackiej:

Adw. Bartłomieja Trętowskiego.