Akty korporacyjne

Adwok.2019.11.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 137/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 26 listopada 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 65/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 roku, powołało w skład Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
adw. Magdalenę Bielską,

adw. Katarzynę Effort-Szczepaniak,

adw. Annę Janicką,

adw. Cezarego Rogulę,

adw. Piotra Ruszkiewicza,

adw. Monikę Spieler.