Akty korporacyjne

Adwok.2019.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 73/2019
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 16 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Naczelna Rada Adwokacka postanawia powierzyć wykonanie sprawozdania finansowego Naczelnej Rady Adwokackiej za 2019 rok firmie Perfectum Audit Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa.