Akty korporacyjne

Adwok.2019.11.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 136/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 12 listopada 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska, przyjęło tę rezygnację i odwołało adw. Romana Kusza z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odwołało adw. Joannę Parafianowicz, adw. Kingę Widerę i adw. Łukasza Wydrę ze składu Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało adw. Marka Mikołajczyka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej.

Prezes