Akty korporacyjne

Notar.2019.7.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ
z dnia 9 lipca 2019 r.

W związku z pojawiającymi się sygnałami na temat wątpliwości dotyczących procedury zgłaszania zastępcy notariusza przy przekazywaniu informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wskazuję iż notariusz, który chce zgłosić swojego zastępcę powinien, po wejściu na stronę https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/start (strona nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer), zgłosić aktualizację swoich danych (3 zakładka od góry "Rejestracja nowej lub aktualizacja istniejącej Instytucji Obowiązanej" a następnie "Wypełnij formularz identyfikujący"), podając dane zastępcy jako "pośrednikaˮ , po czym podpisać i wysłać aktualizację.

Następnie osoba, która ma zastępować notariusza po wejściu na stronę https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/start, dodaje swój certyfikat do profilu notariusza, którego ma zastępować (2 zakładka od góry "Dodaj certyfikat dla zarejestrowanej Instytucji Obowiązanejˮ ), logując się na podstawie NIP-u notariusza.